An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL. Achtacháin a Aisghairtear.)

12 1964

ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

AN DARA SCEIDEAL.

Forálacha Idirlinne.

Alt 5.

1. Faoi réir forálacha an Sceidil seo, aon ordú, rialachán, riail, paitinn, ceanglas, deimhniú, fógra, cinneadh, ordachán, údarú, toiliú, iarratas, iarraidh nó ní, a rinneadh, a deonaíodh, a eisíodh nó a tugadh faoi aon achtachán a aisghairtear leis an Acht seo, má bhí sé i bhfeidhm i dtosach feidhme an Achta seo, agus sa mhéid go bhféadfaí é a dhéanamh, a dheonú, a eisiúint nó a thabhairt faoin Acht seo, fanfaidh sé i bhfeidhm agus beidh éifeacht aige ionann is dá mba faoin achtachán comhréire san Acht seo a rinneadh, a deonaíodh, a eisíodh nó a tugadh é.

2. Beidh feidhm ag alt 10 den Acht seo maidir le sonraíocht iomlán a comhdaíodh roimh thosach feidhme an Achta seo amhail mar atá feidhm aige maidir le sonraíocht iomlán a chomhdófar tar éis tosach feidhme an Achta seo.

3. D'ainneoin aon ní i bhfo-alt (2) d'alt 8 den Acht seo, ní chomhdófar sonraíocht iomlán de bhun iarratais ar measadh, de bhua alt 16 d'Acht 1927, gur tréigeadh é, tráth ar bith roimh thosach feidhme an Achta seo.

4. I gcás ina ndearnadh sonraíocht iomlán (seachas sonraíocht a bhaineann le haireagán dá dtagraítear in alt 55 d'Acht 1927) a chomhdú roimh thosach feidhme an Achta seo ach nár glacadh léi, ansin, maidir le nithe a d'éirigh sular glacadh leis an tsonraíocht iomlán nó sular diúltaíodh glacadh léi, ní bheidh feidhm ag forálacha an Achta seo, ach leanfaidh forálacha Acht 1927 d'fheidhm a bheith acu d'ainneoin aisghairm na bhforálacha sin den Acht sin:

Ar choinníoll go mbeidh feidhm ag forálacha an Achta seo in aon chás den sórt sin nach ndéanfar fianaise faoi alt 19 d'Acht sin 1927 a thabhairt laistigh de thrí mhí tar éis tosach feidhme an Achta seo.

5. Ní bheidh feidhm ag na forálacha d'ailt 19, 34 agus 35 den Acht seo a bhaineann leis na forais ar a bhféadfar dul i bhfreasúra le paitinn a dheonú, nó paitinn a chúlghairm, in aon chás inar glacadh leis an tsonraíocht iomlán roimh thosach feidhme an Achta seo, ach leanfaidh na forálacha d'Acht 1927 a bhaineann leis na nithe sin d'fheidhm a bheith acu in aon chás den sórt sin d'ainneoin aisghairm na bhforálacha sin den Acht sin.

6. I gcás sonraíocht a comhdaíodh roimh thosach feidhme an Achta seo a bheith curtha ar fáil lena scrúdú ag an bpobal, leanfaidh sí de bheith ar fáil lena scrúdú ag an bpobal d'ainneoin aon ní in alt 69 den Acht seo.

7. I gcás ina mbeidh beirt nó níos mó cláraithe mar dheontaí nó dílseánach i leith paitinne a deonaíodh nó a iarradh roimh thosach feidhme an Achta seo, ní bheidh srian le ceart gach duine acu sin chun an t-iomlán nó cuid dá leas sa phaitinn a shannadh de bhíthin forálacha alt 51 den Acht seo agus dá mbíthin sin amháin.

8. Ní bhainfidh fo-ailt (1) agus (3) d'alt 26 den Acht seo le haon phaitinn a deonaíodh roimh thosach feidhme an Achta seo.

9. Beidh éifeacht ag alt 29 den Acht seo, maidir le paitinn a scoir d'éifeacht a bheith aici roimh thosach feidhme an Achta seo, amhail is dá gcuirfí tagairt d'alt 33 d'Acht 1927 in ionad na tagartha d'alt 26 den Acht seo.

10. Má bhíonn an tréimhse a cheadaítear faoi alt 25 d'Acht 1927 chun paitinn a shéalú dulta in éag roimh thosach feidhme an Achta seo agus nach mbeidh an phaitinn séalaithe, beidh éifeacht ag alt 30 den Acht seo maidir leis an iarratas ar an bpaitinn amhail is dá gcuirfí tagairt d'alt 25 d'Acht 1927 in ionad na tagartha d'alt 23 den Acht seo.

11. Maidir le haon imeachtaí a bheidh ar feitheamh i dtosach feidhme an Achta seo, ní bheidh feidhm ag forálacha ailt 32 agus 58 den Acht seo, ach leanfaidh forálacha ailt 38 agus 50 d'Acht 1927 d'fheidhm a bheith acu d'ainneoin aisghairm na n-alt sin den Acht sin.

12. Déanfar aon doiciméad a thagraíonn d'aon achtachán a aisghairtear leis an Acht seo a fhorléiriú mar dhoiciméad a thagraíonn don achtachán comhréire san Acht seo.

13. Ní bhainfidh forálacha alt 75 den Acht seo le haon achomharc in aghaidh cinneadh a thug an Ceannasaí faoi aon fhoráil d'Acht 1927, agus a bheidh ar feitheamh i dtosach feidhme an Achta seo, ach leanfaidh an fhoráil d'Acht 1927 d'fheidhm a bheith aici maidir leis an achomharc d'ainneoin aisghairm na forála sin den Acht sin.