23 1964


Uimhir 23 de 1964.


AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1964

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ ALT 55 DEN ACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959 , AGUS D'AISGHAIRM ALT 63 DEN ACHT SIN. [14 Iúil, 1964.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Gearrtheideal agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Iascaigh (Leasú), 1964 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1964, a ghairm de na hAchtanna Iascaigh, 1959 agus 1962, agus den Acht seo le chéile.

Leasú ar alt 55 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 .

1959, Uimh. 14 .

2. —Déantar leis seo alt 55 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 , a leasú trí—

(a) “lena mbaineann an t-alt seo” a scriosadh i bhfo-ailt (1) agus (3),

(b) trí “a thosóidh roimh an lú lá d'Aibreán, 1965”, a scriosadh i bhfo-ailt (6) agus (7), agus

(c) trí fho-alt (8) a scriosadh.

Alt 63 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 , a aisghairm.

1959, Uimh. 14 .

3. —Aisghairtear leis seo alt 63 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 .