An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta.) Ar Aghaidh (Caibidil II Cúnamh le haghaidh Taighde, Traenála agus Comhlachtaí Áirithe)

21 1966

ACHT NA dTITHE, 1966

CUID II

Forálacha Airgeadais

Caibidil I

Caiteachais faoin Acht

Caiteachais riaracháin an Aire.

7. —Déanfar na caiteachais faoina rachaidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Caiteachais údarás tithíochta is comhairle contae a mhuirearú.

1934, Uimh. 44 .

8. —Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir leis na caiteachais a bheidh faoin Acht seo ar údarás tithíochta is comhairle contae :

(a) i gcás inarb éard iad an t-údarás comhairle contae nach contae a bhfuil ordú déanta ina leith faoi alt 5 den Acht Rialtais Áitiúla (Leasú) (Uimh. 2), 1934 (dá ngairtear ordú ranna san alt seo) muirearófar na caiteachais sin ar an gcontae (agus gach buirg agus gach ceantar uirbeach ann a fhágáil as an áireamh); agus

(b) i gcás inarb éard iad an t-údarás comhairle contae a bhfuil ordú ranna déanta ina leith—

(i) déanfar na caiteachais sin, seachas caiteachais faoi alt 39 den Acht seo, a mhuirearú ar an tuathlimistéar sláintíochta arb ina leith a chuathas faoi na caiteachais,

(ii) déanfar na caiteachais sin faoin alt sin 39 a mhuirearú ar an gcontae (agus gach buirg agus ceantar uirbeach ann a fhágáil as an áireamh).

Caiteachais faoi alt 111 den Acht a íoc.

9. —(1) Déanfar na caiteachais faoina rachfar maidir le feidhm údaráis tithíochta a chomhlíonadh faoi alt 111 den Acht seo a íoc ar éileamh, go feadh an mhéid a dheimhneoidh an tAire é a bheith iníoctha go cuí ag an údarás, leis an Aire, leis an údarás tithíochta nó le duine eile a chuaigh faoi na caiteachais agus beidh sé inaisghafa mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ag an duine nó ag an údarás a dhéanfaidh an t-éileamh.

(2) Má bhíonn suim dlite d'údarás tithíochta ón Aire agus go mbeidh, san am céanna, caiteachais inaisghafa ag an Aire ón údarás, féadfar an tsuim a fhritháireamh i gcoinne na gcaiteachas, go hiomlán nó go páirteach de réir mar is iomchuí.

Cumhacht fritháirimh.

10. —Má bhíonn suim dlite faoin Acht seo d'aon duine ó údarás tithíochta agus, san am céanna, go mbeidh suim eile dlite ón duine sin don údarás, féadfar an tsuim chéadluaite a fhritháireamh i gcoinne na suime sin is déanaí a luaitear, go hiomlán nó go páirteach de réir mar is iomchuí.