An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 18 Ráitis, Liostaí agus Dearbhuithe.)

6 1967

AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

SCEIDEAL 19

Achtacháin a Aisghairtear

Alt 554.

Cuid I

Reachtanna Briotanacha

Seisiún agus Caibidil

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

53 & 54 Vict. c. 21.

Inland Revenue Regulation, Act, 1890.

Alt 8.

5 & 6 Geo. 5 c. 89.

Finance (No. 2) Act, 1915

Alt 47, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó forcháin.

6 & 7 Geo. 5 c. 24.

Finance Act, 1916.

Alt 63, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó forcháin.

8 & 9 Geo. 5 c. 40.

Income Tax Act, 1918.

An tAcht iomlán.

9 & 10 Geo. 5 c. 32.

Finance Act, 1919.

Cuid II.

10 & 11 Geo. 5 c. 18.

Finance Act, 1920.

Cuid II. Alt 61, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim. Sceideal 3.

11 & 12 Geo. 5 c. 32.

Finance Act, 1921.

Cuid II.

12 & 13 Geo. 5 c. 17.

Finance Act, 1922.

Cuid II. Sceideal 1.

Cuid II

Achtanna ó Oireachtas Shaorstát Éireann agus ón Oireachtas

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

Uimh. 8 de 1923 .

Acht na gCánach Dúbalta (Faoiseamh), 1923 .

An tAcht iomlán a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 21 de 1923 .

An tAcht Airgid, 1923 .

Ailt 1 go 12. Alt 21 (1), a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 32 de 1923 .

An tAcht Airgid (Uimh. 2), 1923 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 27 de 1924 .

An tAcht Airgid, 1924 .

Cuid I, Ailt 37, 38, 39 agus 42, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Sceideal 1.

Uimh. 28 de 1925 .

An tAcht Airgid, 1925 .

Cuid I.

Uimh. 35 de 1926 .

An tAcht Airgid, 1926 .

Cuid I, Alt 39, a mhéid a bhaineann sé le c ioncaim nó le forcháin.

Sceideal 1.

Uimh. 18 de 1927 .

An tAcht Airgid, 1927 .

Cuid I.

Uimh. 11 de 1928 .

An tAcht Airgid, 1928 .

Cuid I.

Alt 37, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim agus le forcháin.

Sceideal 1.

Uimh. 32 de 1929 .

An tAcht Airgid, 1929 .

Codanna I agus II.

Alt 37 a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Sceidil 1, 2 agus 3.

Uimh. 20 de 1930 .

An tAcht Airgid, 1930 .

Cuid I.

Uimh. 31 de 1931 .

An tAcht Airgid, 1931 .

Cuid I.

Uimh. 41 de 1931 .

An tAcht Airgid (Méadú Cánach Ioncaim), 1931.

An tAcht iomlán.

Uimh. 20 de 1932 .

An tAcht Airgid, 1932 .

Cuid I.

Uimh. 15 de 1933 .

An tAcht Airgid, 1933 .

Cuid I.

Uimh. 31 de 1934 .

An tAcht Airgid, 1934 .

Cuid I.

Alt 35 (2), a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 28 de 1935 .

An tAcht Airgid, 1935 .

Cuid I.

Uimh. 31 de 1936 .

An tAcht Airgid, 1936 .

Cuid I.

Uimh. 18 de 1937 .

An tAcht Airgid, 1937 .

Cuid I.

Uimh. 25 de 1938 .

An tAcht Airgeadais, 1938 .

Codanna I agus II.

Uimh. 18 de 1939 .

An tAcht Airgeadais, 1939 .

Cuid I.

Uimh. 33 de 1939 .

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1939 .

Cuid I.

Uimh. 14 de 1940 .

An tAcht Airgeadais, 1940 .

Cuid I.

Alt 28, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 14 de 1941 .

An tAcht Airgeadais, 1941 .

Codanna I agus II.

Uimh. 14 de 1942 .

An tAcht Airgeadais, 1942 .

Cuid I.

Alt 23 (4).

Uimh. 16 de 1943 .

An tAcht Airgeadais, 1943 .

Ailt 1 go 6.

Ailt 7 agus 18, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 18 de 1944 .

An tAcht Airgeadais, 1944 .

Cuid I.

An Sceideal.

Uimh. 20 de 1945 .

An tAcht Airgeadais, 1945 .

Cuid I.

Uimh. 15 de 1946 .

An tAcht Airgeadais, 1946 .

Cuid I.

Uimh. 15 de 1947 .

An tAcht Airgeadais, 1947 .

Cuid I.

Uimh. 33 de 1947 .

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 .

Cuid I.

Uimh. 12 de 1948 .

An tAcht Airgeadais, 1948 .

Cuid I.

Sceideal I.

Uimh. 13 de 1949 .

An tAcht Airgeadais, 1949 .

Cuid I.

Alt 30, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 18 de 1950 .

An tAcht Airgeadais, 1950 .

Codanna I agus V.

Sceideal 2.

Uimh. 15 de 1951 .

An tAcht Airgeadais, 1951 .

Codanna I agus IV.

Uimh. 14 de 1952 .

An tAcht Airgeadais, 1952 .

Cuid I.

Uimh. 21 de 1953 .

An tAcht Airgeadais, 1953 .

Cuid I.

Cuid IV, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 22 de 1954 .

An tAcht Airgeadais, 1954

Cuid I.

Uimh. 13 de 1955 .

An tAcht Airgeadais, 1955 .

Codanna I agus IV.

Sceideal 2.

Uimh. 8 de 1956 .

An tAcht Airgeadais (Brabúis Mhianach áirithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956 .

Ailt 3, 4, 5, 7, 8, 9 (1).

Ailt 11 agus 12, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim.

Uimh. 22 de 1956 .

An tAcht Airgeadais, 1956 .

Cuid I.

Ailt 23 go 26.

Alt 34, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 47 de 1956 .

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956.

Alt 3.

Codanna II agus III, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim.

Ailt 16 go 19.

Uimh. 20 de 1957 .

An tAcht Airgeadais, 1957 .

Cuid I.

Ailt 17 go 21.

Alt 27, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 25 de 1958 .

An tAcht Airgeadais, 1958 .

Codanna I, IV, V agus VI.

Ailt 44 agus 50.

Codanna VIII agus IX, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Sceideal 1.

Sceideal 2.

Sceideal 3, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 28 de 1958 .

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1958 .

Cuid II, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim.

Uimh. 18 de 1959 .

An tAcht Airgeadais, 1959 .

Codanna I agus IV. Ailt 24 go 68 agus Cuid VI, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Sceidil 1 agus 2.

Uimh. 42 de 1959 .

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1959 .

Ailt 3 go 17.

Uimh. 19 de 1960 .

An tAcht Airgeadais, 1960 .

Cuid I.

Cuid IV, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim.

Alt 34.

Alt 40, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim.

Alt 41, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Sceideal 3.

Uimh. 23 de 1961 .

An tAcht Airgeadais, 1961 .

Cuid I.

Alt 38, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim.

Uimh. 15 de 1962 .

An tAcht Airgeadais, 1962 .

Cuid I.

Ailt 11, 12, 13 (ach amháin fo-alt (10)) agus 14, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 23 de 1963 .

An tAcht Airgeadais, 1963 .

Cuid I.

Codanna VII agus VIII, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Cuid IX.

Alt 98, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim.

Ailt 99 go 102, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Sceideal 3.

Sceideal 5, a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 15 de 1964 .

An tAcht Airgeadais, 1964 .

Cuid I.

Ailt 30 go 32, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Sceideal 1.

Uimh. 4 de 1965 .

An tAcht Príomh-Chiste, 1965 .

Alt 4 (2) a mhéid a bhaineann sé le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 22 de 1965 .

An tAcht Airgeadais, 1965 .

Codanna I, VII, VIII agus IX.

Ailt 62, 64 agus 65, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Uimh. 17 de 1966 .

An tAcht Airgeadais, 1966 .

Cuid I.

Ailt 28 agus 29, a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim nó le forcháin.

Sceideal 1.