Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

21 1967


Uimhir 21 de 1967


AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN FOSTÓIRÍ DO THABHAIRT ÍOCAÍOCHTAÍ D'FHOSTAITHE I LEITH IOMARCAÍOCHTA, DO BHUNÚ CISTE IOMARCAÍOCHTA AGUS DÁ CHEANGAL AR FHOSTÓIRÍ AGUS AR FHOSTAITHE RANNÍOCAÍ A ÍOC FAOI CHOMHAIR AN CHISTE SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ÍOCAÍOCHTAÍ A THABHAIRT AS AN gCISTE SIN D'FHOSTÓIRÍ AGUS D'FHOSTAITHE, DO SHOLÁTHAR CÚNAMH AIRGEADAIS DO DHAOINE DÍFHOSTAITHE ÁIRITHE A AISTREOIDH ÁIT CHÓNAITHE, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE EILE (LENA nÁIRÍTEAR CIONTA) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [18 Nollaig, 1967.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—