An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Dleachtanna Báis) Ar Aghaidh (CUID VI Cáin Bhrabús Corparáide)

21 1969

AN tACHT AIRGEADAIS, 1969

CUID V

Dleachtanna Stampa

Leasú ar alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 .

1947, Uimh. 33 .

1891, c. 39.

47. —(1) Déantar leis seo alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 , a leasú mar a leanas:

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

“(1) Is de réir na rátaí seo a leanas a bheidh na dleachtanna stampa is iníoctha ar thíolacadh nó aistriú tailte, tionóntán agus oidhreachtán faoin gceannteideal ‘Conveyance or Transfer on sale of any property’ sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891—

(i) punt in aghaidh gach caoga punt nó codán de chaoga punt de mhéid nó de luach na comaoine mura mó ná sé mhíle punt méid nó luach na comaoine agus go bhfuil ráiteas san ionstraim ag deimhniú maidir leis an idirbheart a dhéantar léi nach cuid é d'idirbheart is mó ná sin ná de shraith idirbheart ar mó ná sé mhíle punt méid nó luach na comaoine, nó comhiomlán méid nó luach na comaoine, ina leith;

(ii) punt agus deich scilling in aghaidh gach caoga punt nó codán de chaoga punt de mhéid nó de luach na comaoine más mó ná sé mhíle punt ach nach mó ná caoga míle punt méid nó luach na comaoine agus go bhfuil ráiteas san ionstraim ag deimhniú maidir leis an idirbheart a dhéantar léi nach cuid é d'idirbheart is mó ná sin ná de shraith idirbheart ar mó ná caoga míle punt méid nó luach, nó comhiomlán méid nó luach, na comaoine ina leith;

(iii) in aon chás eile, de réir dhá phunt deich scilling in aghaidh gach caoga punt nó codán de chaoga punt de mhéid nó de luach na comaoine.”

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)—

“(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo—

(a) mura mó ná cúig chéad punt méid nó luach na comaoine agus go mbeidh ráiteas san ionstraim ag deimhniú maidir leis an idirbheart a dhéantar léi nach cuid é d'idirbheart is mó ná sin ná de shraith idirbheart ar mó ná cúig chéad punt méid nó luach na comaoine, nó comhiomlán méid nó luach na comaoine, ina leith, nó

(b) más mó ná cúig chéad punt ach nach mó ná dhá mhíle cúig chéad punt méid nó luach na comaoine agus go mbeidh ráiteas san ionstraim ag deimhniú maidir leis an idirbheart a dhéantar léi nach cuid é d'idirbheart is mó ná sin ná de shraith idirbheart.”

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3)—

“(3) I gcás den sórt a luaitear i bhfo-alt (2) (b) den alt seo is mar seo a leanas a bheidh an dleacht is inmhuirir:

I gcás méid nó luach comaoine an díolacháin a bheith—

Níos mo ná

£500 gan bheith níos mó ná £600

£4

0

0

,,

£600               ,,                  £700

£5

0

0

,,

£700               ,,                  £800

£6

0

0

,,

£800               ,,                  £900

£7

0

0

,,

£900               ,,               £1,000

£8

0

0

,,

£1,000               ,,               £1,100

£10

0

0

,,

£1,100               ,,               £1,200

£12

10

0

,,

£1,200               ,,               £1,300

£15

0

0

,,

£1,300               ,,               £1,400

£17

10

0

,,

£1,400               ,,               £1,500

£20

0

0

,,

£1,500               ,,               £1,600

£22

10

0

,,

£1,600               ,,               £1,700

£25

0

0

,,

£1,700               ,,               £1,800

£27

10

0

,,

£1,800               ,,               £1,900

£30

0

0

,,

£1,900               ,,               £2,000

£33

0

0

,,

£2,000               ,,               £2,100

£36

10

0

,,

£2,100               ,,               £2,200

£40

0

0

,,

£2,200               ,,               £2,300

£43

10

0

,,

£2,300               ,,               £2,400

£47

0

0

,,

£2,400               ,,               £2,500

£50

0

0

”.

(2) I gcás aon ionstraim a bheidh forghníomhaithe ach nach mbeidh stampáilte roimh theacht i ngníomh don alt seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a cheangal go dtabharfar dóibh cibé fianaise a mheasfaidh siad is gá chun a shuíomh chun a sástacht an bhfuil na fíorais agus na himthosca go léir a dhéanann difear do dhliteanas na hionstraime i leith dleachta, nó méid na dleachta is inmhuirir uirthi, leagtha amach inti go hiomlán, fírinneach.

(3) (a) Faoi réir mhír (c) den fho-alt seo, measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 7ú lá de Bhealtaine, 1969, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh theacht i ngníomh dó.

(b) Déanfar aisíocaíocht iomchuí chun críocha mhír (a) den fho-alt seo, ar choinníoll go ndéanfar an t-iarratas ar aisíoc laistigh de dhá bhliain ó dháta na hionstraime lena mbaineann an t-aisíoc.

(c) Tiocfaidh an t-alt seo, a mhéid a dhéanann sé foráil chun dleacht stampa a mhuirearú de réir dhá phunt agus deich scilling in aghaidh gach caoga punt nó codán de chaoga punt de mhéid nó luach na comaoine, i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1969, nó ar dháta an Achta seo a rith cibé acu is déanaí, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh theacht i ngníomh don alt seo.

Leasú ar alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 .

1949, Uimh. 13 .

48. —(1) Déantar leis seo alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 , a leasú mar a leanas:

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

“(1) Is de réir na rátaí seo a leanas a bheidh na dleachtanna stampa is inmhuirir faoi mhír (3) den cheannteideal ‘Lease or Tack’ sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, i leith aon chomaoin arb é atá inti aon airgead, stoc nó urrús (seachas cíos) do léas—

(i) punt in aghaidh gach caoga punt nó codán de chaoga punt den chomaoin mura mó ná sé mhíle punt an chomaoin agus go bhfuil ráiteas sa léas ag deimhniú maidir leis an idirbheart a dhéantar leis nach cuid é d'idirbheart is mó sin ná de shraith idirbheart ar mó ná sé mhíle punt méid nó luach, nó comhiomlán méid nó luach, na comaoine, seachas cíos, ina leith;

(ii) punt agus deich scilling in aghaidh gach caoga punt nó codán de chaoga punt den chomaoin más mó ná sé mhíle punt ach nach mó ná caoga míle punt an chomaoin agus go bhfuil ráiteas sa léas ag deimhniú maidir leis an idirbheart a dhéantar leis nach cuid é d'idirbheart is mó ná sin ná de shraith idirbheart ar mó ná caoga míle punt méid nó luach, nó comhiomlán méid nó luach, na comaoine, seachas cíos, ina leith;

(iii) in aon chás eile, de réir dhá phunt deich scilling in aghaidh gach caoga punt nó codán de chaoga punt den chomaoin.”

(b) tríd an tábla seo a leanas a chur in ionad an tábla atá leagtha amach i bhfo-alt (3)—

Níos mo ná

£500 gan bheith níos mó ná £600

£4

0

0

,,

£600               ,,                  £700

£5

0

0

,,

£700               ,,                  £800

£6

0

0

,,

£800               ,,                  £900

£7

0

0

,,

£900               ,,               £1,000

£8

0

0

,,

£1,000               ,,               £1,100

£10

0

0

,,

£1,100               ,,               £1,200

£12

10

0

,,

£1,200               ,,               £1,300

£15

0

0

,,

£1,300               ,,               £1,400

£17

10

0

,,

£1,400               ,,               £1,500

£20

0

0

,,

£1,500               ,,               £1,600

£22

10

0

,,

£1,600               ,,               £1,700

£25

0

0

,,

£1,700               ,,               £1,800

£27

10

0

,,

£1,800               ,,               £1,900

£30

0

0

,,

£1,900               ,,               £2,000

£33

0

0

,,

£2,000               ,,               £2,100

£36

10

0

,,

£2,100               ,,               £2,200

£40

0

0

,,

£2,200               ,,               £2,300

£43

10

0

,,

£2,300               ,,               £2,400

£47

0

0

,,

£2,400               ,,               £2,500

£50

0

0

.”

(2) I gcás aon ionstraim a bheidh forghníomhaithe ach nach mbeidh stampáilte roimh theacht i ngníomh don alt seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a cheangal go dtabharfar dóibh cibé fianaise a mheasfaidh siad is gá chun a shuíomh chun a sástacht an bhfuil na fíorais agus na himthosca go léir a dhéanann difear do dhliteanas na hionstraime i leith dleachta, nó méid na dleachta is inmhuirir uirthi, leagtha amach inti go hiomlán, fírinneach.

(3) (a) Faoi réir mhír (c) den fho-alt seo, measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 7ú lá de Bhealtaine, 1969, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh theacht i ngníomh dó.

(b) Déanfar aisíoc iomchuí chun críocha mhír (a) den fho-alt seo, ar choinníoll go ndéanfar an t-iarratas ar aisíoc laistigh de dhá bhliain ó dháta na hionstraime lena mbaineann an t-aisíoc.

(c) Tiocfaidh an t-alt seo, a mhéid a dhéanann sé foráil chun dleacht stampa a mhuirearú de réir dhá phunt agus deich scilling in aghaidh gach caoga punt nó codán de chaoga punt de mhéid nó luach na comaoine, i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1969, nó ar dháta an Achta seo a rith cibé acu is déanaí, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh theacht i ngníomh don alt seo.

Ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa.

1966, Uimh. 21 .

1962, Uimh. 27 .

1950, Uimh. 18 .

49. —(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, beidh aon ionstraim a thabharfaidh éifeacht do cheannach tí ar é a thógáil díolmhaithe ó gach dleacht stampa.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (1) den alt seo maidir le hionstraim más rud é, agus amháin más rud é, go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim—

(a) gur tugadh, nó go dtabharfar, de bhua alt 6 (2) d'Acht na dTithe, 1966 , deontas faoi alt 2 nó 7 d'Acht na dTithe (Iasachtaí agus Deontais), 1962 , i leith an tí lena mbaineann an ionstraim, nó

(b) gur tugadh nó go dtabharfar deontas faoi alt 15, 16, 17, 18 nó 20 d'Acht na dTithe, 1966 , i leith an tí a dúradh.

(3) Ní bheidh dleachtanna stampa inmhuirir i gcás tíolacadh, aistriú nó léasadh ag údarás áitiúil faoi fhorálacha Acht na dTithe, 1966 , nó tíolacadh, aistriú nó léasadh ag cumann agus é cláraithe faoi Achtanna na gCumann Tionscail agus Soláthair, 1893 go 1966, agus a rinneadh, de réir scéime chun tithe a sholáthar dá chomhaltaí, chun comhalta nó chun an chomhalta sin agus céile an chomhalta.

(4) I gcás—

(a) ina mbeidh dleacht stampa muirearaithe ar ionstraim faoin gceannteideal “Conveyance or Transfer on sale of any property” nó “Lease or Tack” sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891.

(b) go n-iarrfaidh duine faoi alt 12 den Stamp Act, 1891, ar na Coimisinéirí Ioncaim a dtuairim a lua maidir leis an ionstraim, agus

(c) go gcruthófar chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur ionstraim í lena mbaineann forálacha fho-alt (2) nó (3) den alt seo,

díolmhófar an ionstraim ó dhleacht, cibé acu a bheidh nó nach mbeidh sí stampáilte cheana féin le stampa áirithe á thaispeáint go bhfuil sí stampáilte go cuí.

(5) In aon chás den sórt dá dtagraítear i bhfo-alt (4) den alt seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an dleacht a muirearaíodh ar an ionstraim a aisíoc, ar choinníoll go ndéanfar an t-iarratas ar dhíolúine agus aisíoc laistigh de dhá bhliain tar éis dáta na hionstraime.

(6) Aisghairtear leis seo alt 16 den Acht Airgeadais, 1950 , agus alt 52 d'Acht na dTithe, 1966 .

(7) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 7ú lá de Bhealtaine, 1969, agus ní bheidh éifeacht aige i gcás aon ionstraim a forghníomhaíodh roimh theacht i ngníomh don alt seo.

Dleacht stampa ar chonarthaí i leith foirgnimh oifige a fhoirgniú.

I.R. Uimh. 221 de 1964.

1963, Uimh. 28 .

1941, Uimh. 23 .

1853, c. 51.

50. —(1) Beidh sé de dhualgas ar gach duine a dhéanfaidh conradh amháin nó níos mó le foirgneamh a fhoirgniú, a athrú nó a mhéadú a mbeartaítear an chuid is mó de a úsáid mar oifigí an ionstraim nó na hionstraimí ina mbeidh gach conradh den sórt sin a sheachadadh, nó a thabhairt go seachadfar sin, do na Coimisinéirí Ioncaim.

(2) Beidh dleacht stampa inmhuirir ar gach ionstraim den sórt sin de réir deich faoin gcéad de mhéid nó de luach na comaoine i leith comhlíonadh an chonartha nó na gconarthaí lena mbaineann sí: Ar choinníoll nach inmhuirir dleacht ar ionstraim go feadh an mhéid a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur chuid de mhéid nó de luach na comaoine i leith comhlíonadh conartha ar íocadh dleacht ina leith faoin bhfo-alt seo méid nó luach na comaoine i leith comhlíonadh an chonartha nó na gconarthaí atá inti.

(3) Más rud é, ar nócha lá a bheith caite tar éis conradh a dhéanamh de shórt dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo, nach mbeidh an ionstraim ina mbeidh sé stampáilte go cuí, beidh na páirtithe go léir sa chonradh, i dteannta bheith faoi dhliteanas i leith na dleachta neamhíoctha, faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach pionós cóimhéid le dhá oiread na dleachta sin, a chur orthu, agus beidh an pionós inghnóthaithe ionann is dá mba chuid den dleacht é.

(4) I gcás ina mbeidh athrú ar mhéid nó ar luach na comaoine i leith conradh a chomhlíonadh de shórt dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas:

(a) má mhéadaítear méid nó luach na comaoine, beidh dleacht stampa inmhuirir arís ar an ionstraim ina bhfuil an conradh, d'ainneoin í bheith stampáilte cheana féin agus cibé acu stampáilte nó gan stampáil í le stampa áirithe á thaispeáint go bhfuil sí stampáilte go cuí,

(b) beidh dleacht inmhuirir de réir deich faoin gcéad den chomaoin mhéadaithe, agus lamháil chuí a dhéanamh i leith méid aon dleachta a bheidh íoctha cheana féin,

(c) más rud é, ar nócha lá a bheith caite ó dháta an mhéadaithe ar an gcomaoin, nach mbeidh an ionstraim ina bhfuil an conradh stampáilte de réir na míre sin roimhe seo, beidh na páirtithe go léir sa chonradh, i dteannta bheith faoi dhliteanas i leith na dleachta neamhíoctha, faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach i leith pionós cóimhéid le dhá oiread na dleachta sin a chur orthu, agus beidh an pionós inghnóthaithe ionann is dá mba chuid den dleacht é.

(d) má laghdaítear méid nó luach na comaoine, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an difear idir méid na dleachta a muirearaíodh iarbhír ar an ionstraim ina bhfuil an conradh agus an méid is inmhuirir uirthi faoi threoir na comaoine laghdaithe a íoc:

Ar chonnníoll go ndéanfar an t-iarratas ar aisíoc laistigh de dhá bhliain tar éis dáta an laghdaithe ar an gcomaoin.

(5) I gcás ina ndéanfar foirgneamh ar le haghaidh úsáide mar oifigí a bheartaítear an chuid is mó de a úsáid a fhoirgniú, a athrú nó a mhéadú, agus—

(a) nach mbeidh an conradh nó aon cheann de na conartha i leith an fhoirgnithe, an athraithe nó an mhéadaithe in aon ionstraim nó ionstraimí,

(b) nach ábhar conartha an foirgniú, an t-athrú nó an méadú nó cuid den fhoirgniú, den athrú nó den mhéadú, nó

(c) gur dóigh leis na Coimisinéirí Ioncaim go raibh comhshocraíocht nó comhshocraíochtaí ann maidir leis an bhfoirgniú, leis an athrú nó leis an méadú arbh í an phríomhchuspóir, nó ar cheann de na príomhchuspóirí, a bhí ag gabháil léi nó leo dliteanas i leith dleacht stampa faoin alt seo a sheachaint nó a laghdú, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas:—

(i) féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim trí fhógra i scríbhinn a cheangal ar úinéir an fhoirgnimh go seachadfaidh sé dóibh, laistigh de thríocha lá tar éis dáta an cheanglais, an ionstraim ina bhfuil an fógra, nó cóip den ionstraim sin (dá ngairtear an fógra san alt seo) a tugadh de bhun na Rialachán um an Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , (Ceadú), 1964, gur deonaíodh faoin Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1962, ag an údarás pleanála iomchuí, de réir brí an Achta sin, cead nó ceadú maidir leis an bhfoirgniú, leis an athrú nó leis an méadú, mar aon le ráiteas ar an eisíoc go léir a caitheadh nó atáthar chun a chaitheamh ar an bhfoirgniú, ar an athrú nó ar an méadú,

(ii) maidir leis an bhfógra sin—

(I) muirearófar air méid na dleachta stampa a mhuirearófaí air, agus

(II) beidh sé faoi réir na bhforálacha den alt seo a mbeadh sé faoina réir,

dá mba chonradh é i leith an fhoirgnithe, an athraithe nó an mhéadaithe a dúradh agus gurb é méid nó luach na comaoine i leith a chomhlíonta an t-eisíoc iomlán a caitheadh nó a bheifí chun a chaitheamh ar an bhfoirgniú, ar an athrú nó ar an méadú a dúradh.

(6) Aon ionstraim nó fógra de shórt dá dtagraítear sna forálacha roimhe seo den alt seo ní mheasfar í a bheith stampáilte go cuí mura mbeidh na Coimisinéirí Ioncaim tar éis a dtuairim air a lua de réir alt 12 den Stamp Act, 1891, agus go mbeidh an ionstraim stampáilte le stampa áirithe á thaispeáint go bhfuil sí stampáilte go cuí.

(7) Ní bheidh feidhm ag na forálacha roimhe seo den alt seo—

(a) in aon chás nach mó ná £50,000 méid nó méid comhiomlán an eisíoca i ndáil le foirgniú, athrú nó méadú foirgnimh;

(b) maidir le foirgniú, athrú nó méadú foirgnimh le hAire Stáit, le Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, nó le húdarás áitiúil chun críocha alt 2 den Acht Rialtais Áitiúil, 1941 ;

(c) maidir le foirgniú, athrú nó méadú foirgnimh i limistéar is limistéar neamhfhorbartha de réir bhrí an Achta um Limistéirí Neamhfhorbartha, 1952 , ar dháta tosaithe an fhoirgnithe, an athraithe nó an mhéadaithe.

(8) Mura seachadfaidh duine do na Coimisinéirí Ioncaim ionstraim, fógra nó ráiteas a cheanglaítear air de bhua an ailt seo a sheachadadh dóibh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim seachadadh na hionstraime, an fhógra nó an ráitis ag an duine, nó, i gcás comhlachta chorpraithe, ag a rúnaí nó ag aon stiúrthóir dá chuid, a chur i bhfeidhm faoi alt 47 den Succession Duty Act, 1853, i ngach slí ionann agus dá mba é a bhí san ionstraim, san fhógra nó sa ráiteas, cibé acu é, cuntas den sórt a luaitear san alt sin agus dá mba é a bhí i neamhsheachadadh na hionstraime, an fhógra nó an ráitis, cibé acu é, mainneachtain den sórt a luaitear san alt sin.

(9) Nuair a bheifear a chinneadh chun críocha an ailt seo cad é méid nó luach na comaoine i leith comhlíonadh conartha nó conarthaí le haghaidh foirgniú, athrú nó méadú foirgnimh nó i leith na heisíoca iomláine a caitheadh nó a bheifear chun a chaitheamh ar an bhfoirgniú, ar an athrú nó ar an méadú sin, measfar gur cuid den fhoirgneamh carrchlós, agus aon oibreacha foghabhálacha eile le haghaidh an fhoirgnimh agus a bheidh tadhlach leis.

(10) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1969, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé acu sin is déanaí.