Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

12 1970


Uimhir 12 de 1970


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1970

(An tiontú oifigiúil)


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA bPINSEAN SEANAOISE, 1908 GO 1969, NA nACHTANNA UM CHÚNAMH DÍFHOSTAÍOCHTA, 1933 GO 1969, NA nACHTANNA UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAÍ, 1935 GO 1969, NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH (LIÚNTAIS LEANAÍ), 1944 GO 1969, AGUS NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1952 GO 1969. [29 Iúil, 1970.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: