An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL) Ar Aghaidh (AN CEATHRÚ SCEIDEAL)

7 1976

AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairter

Alt 164.

CUID I

Cáin Ioncaim

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 6 de 1967

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 .

In alt 1 (1), na mínithe ar “ciste blianachta”, “ciste árachais saoil coigríche” agus “gnó árachais saoil”.

Alt 64.

In alt 75 (2), na focail “(i) ioncam nó brabúis is inmhuirir faoi alt 215,”.

In alt 76 (2), an focal “nó” i ndeireadh mhír (a); mír (b).

Alt 76 (7) agus (8).

Alt 108.

Cuid X.

Alt 219 (2).

Alt 220 (6).

Alt 221.

Alt 237.

In alt 316 (2), na focail “221 (2) (b),” agus “363, nó 435”.

Caibidil III de Chuid XIX.

Alt 347.

In alt 371 (7) (c), na focail “nó nach n-athraíonn ach de réir an ráta cánach ioncaim”.

Cuid XXV.

In alt 432 (3) (a), na focail “nó mír 2 de Sceideal 16”.

Alt 435.

Caibidil I de Chuid XXX.

Caibidil II de Chuid XXXVI.

In alt 543, na focail “(a) le cáin a mheasúnú, a mhuirearú, a bhailiú agus a ghnóthú faoi alt 530 nó (b)”.

Sceideal 16.

Uimh. 21 de 1969

An tAcht Airgeadais, 1969 .

Alt 20.

Uimh. 19 de 1972

An tAcht Airgeadais, 1972 .

In alt 16 (4), na focail “agus forálacha alt 214 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a bhaineann le costais bainistí” agus “nó mar chostas bainistí”.

Uimh. 19 de 1973

An tAcht Airgeadais, 1973 .

Alt 11.

Alt 24 (2).

In alt 24 (8), na focail “agus (2)”.

In alt 26, na focail “nó (c) a chur i gcuntas chun críocha éileamh ar chaiteachais bhainistí faoi alt 214 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ,”.

Uimh. 17 de 1974

An tAcht Airgeadais (Cánachas ar Bhrabúis Mhianach Airithe), 1974 .

Ailt 13, 14, 15 agus 16.

Uimh. 27 de 1974

An tAcht Airgeadais, 1974 .

An coinníoll a ghabhann le halt 4.

In alt 5 (1), na focail “nó go bhféadfar an cháin is iomchuí do dhíbhinn a bhaint as an díbhinn sin”. An coinníoll a ghabhann le halt 5 (1).

Alt 23.

Alt 54 (4).

Uimh. 6 de 1975

An tAcht Airgeadais, 1975 .

Ailt 5, 18 agus 30.

Ní dhéanfaidh an aisghairm sa Chuid seo den Sceideal seo difear don dliteanas cánach ioncaim in aghaidh blianta measúnachta a chríochnaigh an 5ú lá d'Aibreán, 1976, nó roimhe, ná do mheasúnú, bailiú nó gnóthú na cánach sin nó úis uirthi ná d'imeachtaí eile a bhaineann leis an gcáin sin nó leis an ús sin.

CUID II

Cáin Bhrabús Corparáide

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

10 agus 11 Geo. V, c. 18

Finance Act, 1920.

Cuid V.

11 agus 12 Geo. V, c. 32

Finance Act, 1921.

Ailt 55 agus 57.

12 agus 13 Geo. V, c. 17

Finance Act, 1922.

Alt 43.

Uimh. 20 de 1932

An tAcht Airgid, 1932 .

Alt 47.

Uimh. 14 de 1941

An tAcht Airgeadais, 1941 .

Ailt 34, 36 (4) agus 45 (2).

Uimh. 18 de 1944

An tAcht Airgeadais, 1944 .

Ailt 11, 12 agus 15.

Uimh. 15 de 1946

An tAcht Airgeadais, 1946 .

Alt 24.

Uimh. 13 de 1949

An tAcht Airgeadais, 1949 .

Mír 3 de Chuid II den Chúigiú Sceideal.

Uimh. 21 de 1953

An tAcht Airgeadais, 1953 .

Cuid IV a méid nár aisghaireadh í.

Uimh. 8 de 1956

An tAcht Airgeadais (Brabúis Mhianach Airithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956 .

Ailt 11 agus 12 a mhéid nár aisghaireadh iad.

Uimh. 47 de 1956

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956.

Alt 2.

Codanna II agus III a mhéid nár aisghaireadh iad.

Alt 20.

Uimh. 20 de 1957

An tAcht Airgeadais, 1957 .

Alt 22.

Uimh. 25 de 1958

An tAcht Airgeadais, 1958 .

Alt 45.

Codanna VIII agus IX agus an Tríú Sceideal a mhéid nár aisghaireadh iad.

Uimh. 28 de 1958

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1958 .

Cuid II a mhéid nár aisghaireadh í.

Uimh. 18 de 1959

An tAcht Airgeadais, 1959 .

Codanna V agus VI a mhéid nár aisghaireadh iad.

Uimh. 19 de 1960

An tAcht Airgeadais, 1960 .

Cuid IV a mhéid nar aisghaireadh í.

Uimh. 15 de 1962

An tAcht Airgeadais, 1962 .

Ailt 12, 13 agus 14 a mhéid nár aisghaireadh iad.

Uimh. 23 de 1963

An tAcht Airgeadais, 1963 .

Alt 38.

Codanna VII agus VIII agus alt 98 a mhéid nár aisghaireadh iad.

An Ceathrú Sceideal.

Uimh. 15 de 1964

An tAcht Airgeadais, 1964 .

Cuid V.

Ailt 30 agus 31 a mhéid nár aisghaireadh iad.

Uimh. 22 de 1965

An tAcht Airgeadais, 1965 .

Ailt 33 agus 35.

Ailt 64 agus 65 a mhéid nár aisghaireadh iad.

Uimh. 6 de 1967

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 .

Alt 1 (5).

In alt 555 (1) (e), na focail “nó, maidir le cáin bhrabús corparáide, do thréimhsí cuntasaíochta dar críoch dáta roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1967,” agus na focail “nó tréimhse chuntasaíochta amháin”.

In alt 556, na focail “nó cáin bhrabús corparáide”.

In alt 559(1), na focail “agus cáin bhrabús corparáide”.

Uimh. 17 de 1967

An tAcht Airgeadais, 1967 .

Alt 21.

Uimh. 7 de 1968

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968 .

Ailt 13 agus 15.

Uimh. 33 de 1968

An tAcht Airgeadais, 1968 .

Cuid IV.

Alt 48 (4).

Uimh. 21 de 1969

An tAcht Airgeadais, 1969 .

Cuid VI.

In alt 63, na focail “agus ó cháin bhrabús corparáide”.

Uimh. 14 de 1970

An tAcht Airgeadais, 1970 .

In alt 21 (5), na focail “nó de Chuid V den Finance Act, 1920, arna leasú nó arna leathnú le hachtacháin ina dhiaidh sin”.

In alt 21 (6), na focail “nó tréimhse cuntasaíochta” gach áit a bhfuil na focail sin, na focail “ina dhiaidh sin” sa dara háit a bhfuil siad agus “nó na tréimhse cuntasaíochta”,

Alt 24 (2) (b).

Uimh. 23 de 1971

An tAcht Airgeadais, 1971 .

Ailt 46, 49 agus 50.

Uimh. 19 de 1972

An tAcht Airgeadais, 1972 .

Alt 43 a mhéid a bhaineann sé le cáin bhrabús corparáide.

Uimh. 19 de 1973

An tAcht Airgeadais, 1973 .

In alt 30 (4) (a), na focail “(lena n-áirítear measúnachtaí agus coigeartuithe ar mheasúnachtaí i leith cánach brabús corparáide)”.

In alt 33 (1) (d), na focail “nó cáin bhrabús corparáide, de réir mar is iomchuí, agus ciallaíonn ‘chun críocha cánach’ chun críocha aon cheann de na cánacha sin”.

In alt 33 (6), na focail “agus chun críocha cánach brabús corparáide i leith aon bhrabúis a tháinig nó a thiocfaidh an 1ú lá d'Aibreán, 1973, dó dá éis”.

In alt 34 (2), na focail “,agus na n-achtachán a bhaineann le cáin bhrabús corparáide,”.

In alt 35, na focail “nó na n-achtachán a bhaineann le cáin bhrabús corparáide”.

Alt 37.

In alt 98 (2), na focail “agus (a mhéid a bhaineann le cáin bhrabús corparáide) a fhorléiriú i dteannta Chuid V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú na Coda sin”.

I mír 7 den Tríú Sceideal, na focail “nó leis na hachtacháin a bhaineann le cáin bhrabús corparáide”.

Uimh. 17 de 1974

An tAcht Airgeadais (Cánachas ar Bhrabúis Mhianach Áirithe), 1974 .

In alt 10 (1), na focail “agus na nAchtanna a bhaineann le cáin bhrabús corparáide”.

In alt 10 (2), na focail “nó d'aon tréimhse chuntasaíochta áirithe”.

In alt 10 (3), na focail “nó tréimhse chuntasaíochta” agus na focail “agus mar asbhaint le linn brabúis na trádála sin a bheith á ríomh chun críocha cánach brabús corparáide don tréimhse chuntasaíochta sin”.

Ailt 12 agus 17.

Uimh. 27 de 1974

An tAcht Airgeadais, 1974 .

Alt 27 (7).

In alt 41 (2), na focail “agus na n-achtachán a bhaineann le cáin bhrabús corparáide”.

Alt 53.

Alt 56 (3) (a).

In alt 74 (1) , na focail “‘na hAchtanna a bhaineann le cáin bhrabús corparáide’ Cuid V den Finance Act, 1920, agus na hachtacháin ag leasú nó ag leathnú na Coda sin;” agus na focail “agus na nAchtanna a bhaineann le cáin bhrabús corparáide”.

In alt 74 (2), na focail “nó d'aon tréimhse chuntasaíochta áirithe”.

In alt 74 (3), na focail “nó tréimhse chuntasaíochta”, na focail “agus mar asbhaint le linn brabúis na trádála sin a bheith á ríomh chun críocha cánach brabús corparáide don tréimhse chuntasaíochta sin” agus na focail “nó méideanna”.

Uimh. 6 de 1975

An tAcht Airgeadais, 1975 .

Alt 21 (8).

In alt 28 (1), na focail “(a) faoi alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 ,”, agus na focail “agus 50 (2)”.

In alt 28 (3), na focail “,cáin bhrabús corparáide”.

I mír 2 den Dara Sceideal, na focail “nó alt 25 den Acht Airgeadais, 1964 ,” agus na focail “nó (b) do thréimhse chuntasaíochta cuideachta dar críoch dáta tar éis an 5ú lá d'Aibreán, 1975, chun críocha cánach brabús corparáide,”.

I mír 3 den Dara Sceideal, na focail “agus gach tréimhse chuntasaíochta” agus na focail “nó ioncam tréimhse chuntasaíochta cuideachta dar chríoch an 5ú lá d'Aibreán, 1975, nó dáta roimhe sin”.

Ní dhéanfaidh an aisghairm sa Chuid seo den Sceideal seo difear don dliteanas cánach brabús corparáide in aghaidh tréimhsí cuntasaíochta a chríochnaigh an 5ú lá d'Aibreán, 1976, nó roimhe, ná do mheasúnú, bailú nó gnóthú na cánach sin nó úis uirthi ná d'imeachtaí eile a bhaineann leis an gcáin sin nó leis an ús sin.

CUID III

Cáin Ioncaim agus Cáin Bhrabús Corparáide

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 33 de 1968

An tAcht Airgeadais, 1968 .

Ailt 34 agus 36.

Uimh. 19 de 1973

An tAcht Airgeadais, 1973 .

Alt 39.

Uimh. 27 de 1974

An tAcht Airgeadais, 1974 .

Alt 68.

Ní dhéanfaidh an aighairm sa Chuid seo den Sceideal seo difear don dliteanas cánach ioncaim in aghaidh blianta measúnachta a chríochnaigh an 5ú lá d'Aibreán, 1976, nó roimhe, ná don dliteanas cánach brabús corparáide in aghaidh tréimhsí cuntasaíochta a chríochnaigh an dáta sin nó roimhe, ná do mheasúnú, bailiú nó gnóthú ceachtar de na cánacha sin nó úis orthu ná d'imeachtaí eile a bhaineann leis na cánacha sin nó leis an ús sin.