An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Custaim agus Mál) Ar Aghaidh (CUID IV Cáin Bhreisluacha)

16 1976

AN tACHT AIRGEADAIS, 1976

CUID III

Dleachtanna Stampa

Fadú na tréimhse chun aisioc dleachtanna stampa áirithe a éileamh.

1891. c. 46.

1969. Uimh. 21.

47. —(1) Leasaítear leis seo an Revenue Act, 1898, tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 13:

“13. In the provisions of sections 9, 10 and 12 of the Stamp Duties Management Act, 1891, which deal with the periods within which applications under those sections must be made ‘6 years’ shall be substituted for ‘two years’”.

(2) Leasaítear leis seo fo-alt (5) d'alt 49 agus an coinníoll a ghabhann le fo-alt (4) d'alt 50 den Acht Airgeadais, 1969 , trí “6 bliana” a chur in ionad “dhá bhliain”, agus tá an fo-alt sin (5) agus an coinníoll sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

AN TABLA

(5) In aon chás den sórt dá dtagraítear i bhfo-alt (4) den alt seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an dleacht a muirearaíodh ar an ionstraim a aisíoc, ar choinníoll go ndéanfar an t-iarratas ar dhíolúine agus aisíoc laistigh de 6 bliana tar éis dáta na hionstraime.

Ar choinníoll go ndéanfar an t-iarratas ar aisíoc laistigh de 6 bliana tar éis dáta an laghdaithe ar an gcomaoin.

Leasú ar alt 49 (ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1969 .

1962, Uimh. 27 .

48. —Leasaítear leis seo alt 49 den Acht Airgeadais, 1969 , trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus (3)—

“(2) Le héifeacht ar agus ón lú lá d'Eanáir, 1976, beidh éifeacht le fo-alt (1) den alt seo i ndáil le hionstraim, más rud é, agus amháin más rud é, go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur dheimhnigh an tAire Rialtais Áitiúil go bhfuil sé sásta go gcomhlíonann, nó, ar bhonn fianaise a cuireadh faoina bhráid, go gcomhlíonfaidh, an teach lena mbaineann an ionstraim ceanglais ceann de na hailt seo a leanas, is é sin, ailt 2 agus 7 d'Acht na dTithe (Iasachtaí agus Deontais), 1962 , agus ailt 15 go 18 agus 20 d'Acht na dTithe, 1966 , i ndáil le deontas a thabhairt i leith an tí faoin alt.

(3) Ní bheidh dleachtanna stampa inmhuirearaithe i gcás tíolacadh, aistriú nó léasadh tí ag údarás áitiúil faoi fhorálacha Acht na dTithe, 1966 , nó tíolacadh, aistriú nó léasadh tí ag cumann agus é cláraithe faoi Achtanna na gCumann Tionscail agus Soláthair, 1893 go 1966, agus a rinneadh, de réir scéime chun tithe a sholáthar dá chomhaltaí, chun comhalta nó chun an chomhalta sin agus céile an chomhalta.”.