Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

13 1977


Uimhir 13 de 1977


ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE AGUS FEABHSAITHE LE hAGHAIDH COMHAIRLE, OIDEACHAS, OILIÚINT AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO BHUNÚ COMHLACHT AR A dTABHARFAR AN tÚDARÁS NÁISIÚNTA TALMHAÍOCHTA AGUS DO SHAINIÚ A CHUMHACHTAÍ AGUS A DHUALGAS AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [24 Bealtaine, 1977]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: