An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Mál) Ar Aghaidh (CUID IV Cáin Rachmais)

18 1977

AN tACHT AIRGEADAIS, 1977

CUID III

Dleachtanna Stampa

Faoiseamh ó dhleacht stampa ar chonarthaí áirithe.

47. —(1) San alt seo ciallaíonn “conradh” conradh a bheidh déanta roimh an lú lá d'Eanáir, 1979, chun foirgneamh ar íocadh dleacht stampa go cuí ina leith faoi fhorálacha alt 50 den Acht Airgeadais, 1969 , a fhoirgniú, a athrú nó a mhéadú.

(2) In aon chás ina suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim go ndearnadh an foirgniú, an t-athrú nó an méadú go léir lena mbaineanna conradh idir an 26ú lá d'Eanáir, 1977, agus an 31ú lá de Nollaig, 1978, aisíocfaidh siad méid iomlán na dleachta stampa sin a íocadh ar an ionstraim nó ar na hionstraimí ina bhfuil an conradh.

(3) In aon chás ina ndearnadh cuid den fhoirgniú, den athrú nó den mhéadú lena mbaineann conradh, ach nach ndearnadh é go léir, idir an 26ú lá d'Eanáir, 1977, agus an 31ú lá de Nollaig, 1978, aisíocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim méid na dleachta stampa sin a íocadh ar an ionstraim nó ar na hionstraimí ina bhfuil an conradh ar a

dtiocfar tríd an gcodán

A

 a fheidhmiú ar mhéid iomlán na dleachta

 __

B

stampa a íocadh amhlaidh

i gcás—

arb é A an chuid den fhoirgniú, den athrú nó den mhéadú a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur idir na dátaí réamhráite a rinneadh í, agus

arb é B méid iomlán an fhoirgnithe, an athraithe nó an mhéadaithe lena mbaineann an conradh.

(4) Déanfar éileamh ar aisíoc dleachta faoin alt seo i scríbhinn chun na gCoimisinéirí Ioncaim laistigh de 30 lá ó lá an chonartha a chríochnú nó ón 31ú lá de Nollaig, 1978, cibé lá acu is luaithe, agus déanfar an t-aisíoc, más ann, ar an ionstraim nó na hionstraimí agus iad stampáilte go cuí faoin alt sin 50 a thabhairt ar aird.

Ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa.

48. —Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ná iníoctha maidir le haon tíolacadh, aistriú nó ligean a rinne Alfred Lane Beit agus Clementine Mabel Beit, nó ceachtar díobh, chuig the Alfred Beit Foundation (a corpraíodh faoi Acht na gCuideachtaí, 1963 , an 23ú lá de Mhárta, 1976).