Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

29 1977


Uimhir 29 de 1977


AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA, PARLAIMINTE AGUS BREITHIÚNACHA (LEASÚ), 1977

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ NA nACHTANNA UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ), 1938 GO 1973, NA nACHTANNA UM OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE, 1938 GO 1973, AGUS ACHTANNA NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961 GO 1977. [8 Nollaig, 1977]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: