An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN TRíú SCEIDEAL Rialacha i ndáil leis an mBord Míochaine agus Déidliachta Iarchéime)

4 1978

ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978

AN CEATHRú SCEIDEAL

Buncháiliochtai

1. Baitsiléir Míochaine agus Baitsiléir Máinliachta d'Ollscoil na hÉireann.

2. Baitsiléir Míochaine agus Baitsiléir Máinliachta d'Ollscoil Bhaile Átha Cliath.

3. Ceadúnach de Choláiste Ríoga Leá na hÉireann agus Ceadú nach de Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na bhFiaclóirí, 1928

1928, Uimh. 25 .

Finance Act, 1895

58 and 59, Vic. c. 16.

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1 .

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956

1956, Uimh. 10 .

Achtanna na Lia-Chleachtóirí, 1927 go 1961.