Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

23 1978


Uimhir 23 de 1978


AN tACHT UM CHUMAINN TIONSCAIL AGUS SOLÁTHAIR (LEASÚ), 1978

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ NA nACHTANNA UM CHUMAINN TIONSCAIL AGUS SOLÁTHAIR, 1893 GO 1971, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE SIN. [15 Samhain, 1978]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: