An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil VIII Cáin Ghnóchan Caipitiúil) Ar Aghaidh (CUID III Cáin Bhreisluacha)

11 1979

AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

CUID II

Custaim agus MÁl

Léiriú (Cuid II).

38. —Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1976” an tAcht Airgeadais, 1976 ;

ciallaíonn “Ordú 1975” an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 221) (Dleachtanna Máil), 1975 (I.R. Uimh. 307 de 1975).

Beoir.

39. —(1) Déanfar an dleacht máil ar bheoir a fhorchuirtear le mír 7 (1) d'Ordú 1975 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 8ú lá d'Fheabhra, 1979, de réir £67.976, i gcás na beorach go léir arna grúdú sa Stát, ar gach 36 ghalún foirte de shaindlús 1,055 chéim, agus, i gcás na beorach go léir arna hallmhairiú, ar gach 36 ghalún beorach a raibh saindlús 1,055 chéim ina foirt roimh ghiosáil, in ionad na rátaí a luaitear in alt 36 (1) d'Acht 1976.

(2) Faoi réir mhír 4 den Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 237) (Beoir), 1979 (I.R. Uimh. 67 de 1979), déanfar an aistarraingt ar bheoir dá bhforáiltear i mír 7 (3) d'Ordú 1975 a ríomh, amhail ar an agus ón 8ú lá d'Fheabhra, 1979, de réir shaindlús bunaidh na beorach de réir £67.976 ar gach 36 ghalún beorach ar 1,055 chéim a saindlús bunaidh in ionad an ráta a luaitear in alt 46 den Acht Airgeadais, 1977 .

Biotáille.

40. —(1) Déanfar an dleacht máil ar bhiotáille a fhorchuirtear le mír 4 (2) d'Ordú 1975 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 8ú lá d'Fheabhra, 1979, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear sa Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1976.

(2) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun faoiseamh a thabhairt ón dleacht máil bhreise i leith biotáille neamhaibí a fhorchuirtear le mír 4 (2) d'Ordú 1975 de réir na rátaí leithleacha a shonraítear sa tríú colún den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Ordú sin ná chun dochar ná difear a dhéanamh don chéanna.

Táirgí tobac.

41. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “Ordú 1977” an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 233) (Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac), 1977 (I.R. Uimh. 384 de 1977);

tá le “cavendish nó negrohead”, “todóga”, “tobac cruafháiscthe”, “tobac píopa eile” agus “táirgí tobac” an bhrí chéanna atá leo san Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977 .

(2) Déanfar an dleacht máil ar tháirgí tobac a fhorchuirtear le halt 2 den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Thairgí Tobac), 1977 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 8ú lá d'Fheabhra, 1979, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear in Ordú 1977.

Fíon agus fíon déanta.

42. —(1) Déanfar an dleacht máil ar fhíon a fhorchuirtear le mír 5 (2) d'Ordú 1975 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 8ú lá d'Fheabhra, 1979, de réir na rataí leithleacha a shonraítear i gCuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid I den Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1976.

(2) Déanfar an dleacht máil ar fhíon déanta a fhorchuirtear le mír 6 (2) d'Ordú 1975 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 8ú lá d'Fheabhra, 1979, de réir ná rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid II den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid II den Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1976.

Leann úll agus leann piorraí.

43. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an neart alcólach iarbhír de réir toirte” an líon toirteanna d'alcól íon atá, ag teocht 20°C, i 100 toirt den táirge ag an teocht sin;

ciallaíonn “% toirte” an neart alcólach de réir toirte.

(2) Déanfar an dleacht máil ar leann úll agus leann piorraí a fhorchuirtear le mír 8 (2) d'Ordú 1975 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 8ú lá d'Fheabhra, 1979, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad an ráta a shonraítear sa mhír sin 8 (2).

(3) D'ainneoin fhorálacha fho-alt (2) den alt seo agus in ionad an ráta £2.466 an galún a luaitear sa Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, déanfar an dleacht máil dá dtragraítear san fho-alt sin (2) a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir £1.25 an galún ar aon stoic leanna úll nó leanna piorraí ar mó ná 8.7% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte atá ar úinéireacht nó ina sheilbh ag monaróir ceadúnaithe leanna úll nó leanna piorraí um meán oíche an 7ú lá d'Fheabhra, 1979, má shuitear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim nár mhó ná 20,000 galún cainníocht iomlán na stoc sin a bhí ar úinéireacht nó i seilbh an mhonaróra sin.

Leasú ar alt 2 (toirmeasc ar ghníomhú mar gheall-ghlacadóir gan ceadúnas) den Acht um Gheall-Chur, 1931 .

44. —Leasaítear leis seo alt 2 den Acht um Gheall-Chur, 1931 , trí “£500” a chur in ionad “de chéad punt” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1963 ) i bhfo-alt (2) agus tá an fo-alt sin (2), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TABLA

(2) Gach éinne a dhéanfaidh gnó no a ghníomhóidh mar gheall-ghlacadóir contrárdha don alt so agus gach éinne do bhéarfaidh le tuisgint nó a chuirfidh in úil contrárdha don alt so gur geall-ghlacadóir nó geall-ghlacadóir ceadúnaithe é beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlífear pionós máil £500 a chur air.

Aisghairm.

45. —Aisghairtear leis seo alt 15 den Acht Airgid, 1934 .

Forálacha i ndáil le dleachtanna máil ar thoradh talmhaíochta.

46. —(1) Dearbhaítear leis seo go dtoirmiscfear táirgí a onnmhairiú ón Stát atá, ar iad a onnmhairiú amhlaidh, faoi réir dleacht a íoc a fhorchuirtear leis an Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 239) (Táirge Talmhaíochta) (Bólacht agus Bainne), 1979 (I.R. 152 de 1979), nó leis an Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 240) (Táirge Talmhaíochta) (Gránaigh agus Biatas Siúcra), 1979 (I.R. Uimh. 153 de 1979), mura ndéanfar, roimh an onnmhairiú sin, méid na dleachta a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim nó urrús a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim is leor, i dtuairim na gCoimisinéirí Ioncaim, go n-íocfar é.

(2) Dearbhaítear leis seo go ndéanfar alt 15 (2) (a) den Acht Airgeadais, 1966 , a fhorléiriú, i ndáil leis an dleacht a fhorchuirtear leis an alt sin nó le haon dleacht a bhfeidhmítear an t-alt sin ina leith de bhua alt 1 (h) den Acht d'Fhorchur Dleacht, 1957 , mar alt a chuireann ar chumas, agus a chuir riamh ar chumas, na gCoimisinéirí Ioncaim a fhoráil le rialacháin go bhféadfadh daoine a shonrófaí sna rialacháin méid is ionann agus méid na dleachta máil sin a choimeád siar nó a ghnóthú, ar an modh agus faoi réir na gcoinníollacha a shonrófaí sna rialacháin, ó cibé daoine a shonrófaí amhlaidh.

Ordú a dhaingniú.

47. —Daingnítear leis seo an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 234) (Dleachtanna Máil ar Olaí Hidreacarbóin agus ar Bheoir), 1978 (I.R. Uimh. 2 de 1978 ).