An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CUIGIU SCEIDEAL)

11 1979

AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

AN SEU SCEIDEAL

Ná Rátaí Dleachta Máil ar Leann Ull agus Leann Piorraí

Alt 43.

An Cineál Leanna Ull agus Leanna Piorraí

An Ráta Dleachta

 

 

 

 

 

£

Nach mó ná 6% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte

0.30 an galún

Ar mó ná 6% toirte ach nach mó ná 8.7% toirte a neart

 

alcólach iarbhír de réir toirte

..

..

..

..

1.25 an galún

Ar mó ná 8.7% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte

..

2.466 an galún


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Gheall-Chur, 1931

1931, Uimh. 27

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975

1975, Uimh. 20

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil (Leasú), 1978

1978, Uimh. 33

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1977

1977, Uimh. 31

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

An tAcht Airgid, 1934

1934, Uimh. 31

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1963

1963, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1966

1966, Uimh. 17

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1971

1971, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1974

1974, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1977

1977, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968

1968, Uimh. 7

An tAcht d'Fhorchur Dleacht, 1957

1957, Uimh. 7

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1952

1952, Uimh. 11

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1978

1978, Uimh. 25

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966

1966, Uimh. 16

Stamp Act, 1891

1891, c. 39

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22