Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

9 1980


Uimhir 9 de 1980


AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE BREISE LE SÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS DAOINE AG OBAIR A ÁIRITHIÚ, DO LEASÚ AN ACHTA MONAR-CHAN, 1955 , AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [9 Meitheamh, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: