Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

16 1980


Uimhir 16 de 1980


AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE DÍOL EARRAÍ, LE COMHAONTUITHE FRUILCHEANNAIGH AGUS LE CONARTHAÍ CHUN SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOL-MHARA. [30 Meitheamh, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: