An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CAIBIDIL 11 Pinsean Baintrí (Ranníocach).) Ar Aghaidh (CAIBIDIL 13 Sochar Banchéile Thréigthe)

1 1981

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

CAIBIDIL 12

Liúntas Dílleachta Ranníocach

Teideal chun liúntais.

[1952, a. 23]

96. —Faoi réir an Achta seo, beidh liúntas dílleachta (ranníocach) iníoctha i leith dílleachta má chomhlíontar an coinníoll ranníoca atá in alt 97.

Coinníoll maidir le liúntas a fháil.

[1952, Sc. 4; 1978 L, a. 13]

[1952, a. 14]

[1969 FI, a.9; 1970, a. 29]

97. —(1) Is é an coinníoll ranníoca i gcás liúntais dílleachta (ranníocach) ranníocaí cáilitheacha i leith 26 sheachtain ranníoca ar a laghad a bheith ag duine amháin de na daoine seo a leanas—

(a) tuismitheoir an dílleachta,

(b) leas-tuismitheoir an dílleachta.

(2) Féadfar a fhoráil le rialacháin go ndéanfar modhnuithe ar an gcoinníoll ranníoca seo ach, i gcás ina mbeartófar rialacháin den sórt sin a dhéanamh, leagfar dréacht díobh faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

(3) Nuair a bheifear á chinneadh an bhfuil liúntas dílleachta (ranníocach) iníoctha, measfar duine os cionn 18 mbliana d'aois, ar leanbh cáilithe é dá mbeadh sé faoi bhun na haoise sin, a bheith ina leanbh cáilithe ar feadh aon tréimhse a mbeidh sé faoi bhun 21 bhliain d'aois agus é ag fáil teagaisc lánaimsire de ló in aon ollscoil, coláiste, scoil nó foras eile oideachais.

An ráta liúntais.

[1952, a. 14]

98. —Faoi réir na Coda seo, is mar atá leagtha amach i gCuid I den Dara Sceideal a bheidh an ráta seachtainiúil liúntais dílleachta (ranníocach).

Liúntas a íoc.

[1952, a. 24]

99. —(1) Faoi réir fho-alt (2), íocfar liúntas dílleachta (ranníocach) le caomhnóir an dílleachta a bhfuil an liúntas iníoctha ina leith.

(2) Féadfar, más cuí leis an Aire, liúntas dílleachta (ranníocach) a íoc le duine éigin eile chun tairbhe an dílleachta, in ionad é a íoc le caomhnóir an dílleachta a bhfuil an liúntas iníoctha ina leith.