An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ([1980, a. 2] AN CEATHRÚ SCEIDEAL Na Rátaí Cúnaimh) Ar Aghaidh (AN SÉÚ SCEIDEAL Na hAchtacháin a Aisghairtear)

1 1981

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Árachas Breac-Dhífhostaíochta

CUID I

Rátaí ranníocaí seachtainiúla is Iníoctha ag Daoine Árachaithe agus ag Fostóirí

Alt 241.

[I.R. Uimh. 347 de 1978]

Aicme an duine árachaithe lena mbaineann an ráta

Ráta an ranníoca sheachtainiúil

Iníoctha ag an duine árachaithe

Iníoctha ag an bhfostóir

(1)

(2)

(3)

Oibrí oilte

..

..

..

..

..

..

..

..

71p

71p

Oibrí neamhoilte

..

..

..

..

..

..

..

69p

69p

Duine óg

..

..

..

..

..

..

..

..

..

26p

26p

CUID II

Rátaí Uairiúla Sochair Fhorlíontaigh

Alt 252.

Aicme an duine árachaithe lena mbaineann an ráta

Ráta uairiúil sochair fhorlíontaigh

(1)

(2)

[I.R. Uimh. 139 de 1978]

Oibrí oilte

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

87p

Oibrí neamhoilte

..

..

..

..

..

..

..

..

..

79p

Duine óg

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

32p