An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Cáin Fháltas Caipitiúil) Ar Aghaidh (CUID VI Ilghnéitheach)

16 1981

AN tACHT AIRGEADAIS, 1981

CUID V

Dleachtanna Stampa

Leasú ar alt 58 (treoir maidir le dleacht i gcásanna áirithe) den Stamp Act, 1891.

47. —Leasaítear leis seo alt 58 den Stamp Act, 1891, maidir le hionstraimí arna bhforghníomhú ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis, trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) (a) The consideration moving from the sub-purchaser shall, in a case to which subsection (4), (5) or (6) applies, be ascertained without regard to the value of any covenant, power, condition or arrangement relating to the subject matter of the conveyance which was not in the contract for sale entered into by the original seller and also without regard to any consideration the duty on which or on any part of which would be charged in accordance with subsection (2) or (3) of section 56.

(b) In paragraph (a) ‘the original seller’ means, in relation to a case to which subsection (4) applies, the person from whom the property is conveyed to the subpurchaser and, in relation to a case to which subsection (5) or (6) applies, the original seller referred to in the said subsection (5) or (6), as the case may be.

(8) Paragraph 4 of the Heading ‘Conveyance or Transfer on sale of any property other than stocks or marketable securities' (inserted by the Finance Act, 1975) in the First Schedule to this Act shall not apply to determine the stamp duty to be charged on any conveyance referred to in subsection (4), (5) or (6).

(9) A conveyance in respect of which subsection (7) has effect shall be deemed to be a conveyance operating as a voluntary disposition inter vivos for the purposes of section 74 of the Finance (1909-10) Act, 1910.”.

Leasú ar alt 49 (ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1969 .

48. —(1) Leasaítear leis seo alt 49 den Acht Airgeadais, 1969 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1976 ):

“(2A) D'ainneoin fho-alt (2) den alt seo, beidh éifeacht le fo-alt (1) den alt seo i ndáil le hionstraim, má shuitear, ach (ar leith ón bhfo-alt sin (2)) ar an gcoinníoll amháin go suífear, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim—

(a) go bhfuil deimhniú um luach réasúnach faoi alt 18 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979 , i bhfeidhm maidir leis an teach lena mbaineann an ionstraim, agus

(b) gur dheimhnigh an tAire Comhshaoil go bhfuil sé sásta, ar bhonn na faisnéise a bhí ar fáil aige le linn dó bheith ag deimhniú amhlaidh, nach bhfuil ná nach mbeidh achar urláir iomlán an tí sin arna thomhas ar an modh a luaitear in alt 4 (2) (b)den Acht sin níos mó ná an t-achar urláir iomlán uasta atá sonraithe i rialacháin faoin alt sin 4 (2) (b) ná nach bhfuil ná nach mbeidh sé níos lú ná an t-achar urláir iomlán íosta atá sonraithe amhlaidh.”.

Leasú ar alt 41 (dleacht stampa ar bhillí malairte agus ar nótaí geallúna) den Acht Airgeadais, 1970 .

49. —(1) Leasaítear leis seo alt 41 den Acht Airgeadais, 1970 , trí “3p” a chur in ionad “pingin nua” i bhfo-alt (1) agus in ionad “pingne in airgead reatha nua” i bhfo-alt (3).

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo maidir le billí malairte agus nótaí gealltanais arna dtarraingt ar dháta an Achta seo a rith nó aon lá dá éis.

Orduithe a chúlghairm.

50. —(1) Cúlghairtear leis seo an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 248) (Dleacht Stampa ar Bhillí Malairte agus ar Nótaí Gealltanais), 1980 (I.R. Uimh. 136 de 1980), maidir le billí malairte agus nótaí gealltanais arna dtarraingt ar dháta an Achta seo a rith nó aon lá dá éis.

(2) Cúlghairtear leis seo na hOrduithe seo a leanas maidir le hionstraimí arna bhforghníomhú ar dháta an Achta seo a rith nó aon lá dá éis:

(a) an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 247) (Dleacht Stampa ar Thíolacais d'Fho-Cheannaitheoirí), 1980 (I.R. Uimh. 123 de 1980),

(b) an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 249) (Ionstraimí Áirithe a Dhíolmhú ó Dhleacht Stampa), 1980 (I.R. Uimh. 317 de 1980).