An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CEATHRÚ SCEIDEAL)

16 1981

AN tACHT AIRGEADAIS, 1981

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Theilifíseáin

Alt 36.

An Cineál Teilifíseán

An Ráta Dleachta

Teilifíseáin daite:

le scáileán nach mó ná seacht n-orlach déag a thoise uasta     ...

£57 an teilifíseán

le scáileán ar mó ná seacht n-orlach déag agus nach mó ná ceithre orlach is fiche a thoise uasta     ...     ...     ...

£72 an teilifíseán

le scáileán ar mó ná ceithre orlach is fiche a thoise uasta     ...

£89 an teilifíseán

Teilifíseáin mhonocróim:

le scáileán nach mó ná seacht n-orlach déag a thoise uasta     ...

£18 an teilifíseán

le scáileán ar mó ná seacht n-orlach déag a thoise uasta     ...

£28 an teilifíseán


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

An tAcht Aerphoirt Neamhchustam, 1947

1947, Uimh. 5

Finance (1909-10) Act, 1910

1910, c. 8

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1969

1969, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1971

1971, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1974

1974, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1977

1977, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952

1952, Uimh. 24

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968

1968, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais (Cánachas ar Bhrabúis Mhianach Áirithe), 1974

1974, Uimh. 17

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979

1979, Uimh. 27

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleánáil agus Forbairt), 1963 agus 1976

An tAcht Rialtais Áitiúil (Dola-Bhóithre), 1979

1979, Uimh. 34

An tAcht Loingis Thráchtála, 1955

1955, Uimh. 29

An tAcht Ombudsman, 1980

1980, Uimh. 26

Acht na bPaitinní, 1964

1964, Uimh. 12

Refreshment Houses (Ireland) Act, 1860

1860, c. 107

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961

1961, Uimh. 24

Stamp Act, 1891

1891 c. 39

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22