Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

30 1981


Uimhir 30 de 1981


AN tACHT SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN, 1981

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ÚDARÁIS DÓITEÁIN A BHUNÚ AGUS CHUN SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN A EAGRÚ AGUS LE hAGHAIDH SÁBHÁILTEACHT Ó DHÓITEÁN, COMHRAC DÓITEÁIN, COSAINT AGUS TARRTHÁIL DAOINE AGUS MAOINE AGUS LE hAGHAIDH NITHE GAOLMHARA. [16 Nollaig, 1981]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS