Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

19 1983


Uimhir 19 de 1983


AN tACHT UM ACHOMHAIRC ARMCHÚIRTEANNA, 1983

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO BHUNÚ CÚIRT ACHOMHAIRC ARM-CHÚIRTEANNA, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AN STÁT DO DHEONÚ CÚNAMH DLÍ IN AISCE I gCÁSANNA ÁIRITHE ARMCHÚIRTEANNA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS SIN. [29 Meitheamh, 1983]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: