An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL Forálacha a Bhaineann le Fáil Éigeantach) Ar Aghaidh (AN CEATHRÚ SCEIDEAL Leasú Iarmhartach ar Achtacháin)

24 1983

AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Aisghairm agus Cúlghairm Achtachán

Alt 7.

CUID I

Aisghairm Reachtanna

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

26 & 27 Vict., c. 112.

Telegraph Act, 1863.

Alt 9.

In alt 12—

na focail “The company shall not place a telegraph over, along or across a street or public road, or a post in or upon a street or public road, except with the consent of the body having the control of such street or public road; and”;

na focail “or to any mansion,”;

na focail “or mansion,”.

In alt 13, na focail ó “Where any landowner” go dtí “Provided, that”.

Alt 16.

In alt 23—

na focail ó “stating that they have” go dtí “or public road, and”; na focail ó “And they shall not” go dtí “of such advertisement”.

Ailt 25, 31, 43, 44, 46, 49, 50, 51 agus 53.

29 agus 30 Vict., c. 3.

Telegraph Act Amendment Act, 1866.

An tAcht iomlán.

31 & 32 Vict., c. 110.

Telegraph Act, 1868.

In alt 2, na focail ó “and the term” go dtí deireadh an ailt.

Ailt 4 go 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 agus 24.

32 & 33 Vict., c. 73.

Telegraph Act, 1869.

Ailt 5 agus 7 go 22.

41 & 42 Vict., c. 76.

Telegraph Act, 1878.

In alt 10, an focal “All” i dtús an ailt.

Alt 14.

45 & 46 Vict., c. 74.

Post Office (Parcels) Act, 1882.

An tAcht iomlán, seachas ailt 1 agus 14.

48 & 49 Vict., c. 58.

Telegraph Act, 1885.

An tAcht iomlan.

54 & 55 Vict., c. 38.

Stamp Duties Management Act. 1891.

Alt 7.

54 & 55 Vict., c. 39.

Stamp Act, 1891.

In alt 7, an focal “duties” san áit deiridh ina bhfuil sé.

55 & 56 Vict., c. 59.

Telegraph Act, 1892.

Ailt 1, 4 (2), 5, 10 agus 12.

60 & 61 Vict., c. 41.

Post Office and Telegraph Act, 1897.

An tAcht iomlán.

62 & 63 Vict., c. 38.

Telegraph Act, 1899.

Ailt 1, 2 (2) agus 3.

8 Edw. 7, c. 33.

Telegraph (Construction) Act. 1908.

Alt 7.

8 Edw. 7, c. 48.

Post Office Act, 1908.

Ailt 1 go 4, 5 (3), 10 go 17, 24, 31, 33 go 43, 45, 46, 47, 54 agus 56.

In alt 65 (2), na focail “by order of the Revenue Commissioners”.

Míreanna (b) agus (c) d'alt 71 (1).

Ailt 82 go 86 agus 88.

1 & 2 Geo. 5, c. 26.

Telephone Transfer Act, 1911.

An tAcht iomlán.

1 & 2 Geo. 5, c. 39.

Telegraph (Construction) Act, 1911.

Ailt 4, 5 agus 6 (2).

3 & 4 Geo. 5, c. 11.

Post Office Act, 1913.

An tAcht iomlán.

10 & 11 Geo. 5, c. 40.

Post Office and Telegraph Act, 1920.

An tAcht iomlán.

Uimh. 16 de 1924 .

An tAcht Airí agus Rúnaithe, 1924 .

I gCuid I den Sceideal, na focail idir lúibíní i ndiaidh na tagartha do Bhanc Taisce Oifig an Phuist.

Uimh. 8 de 1927 .

An tAcht Capitail Thelefóin, 1927 .

Alt 4, agus aon achtachán sa mhéid go gcorpraíonn sé an t-alt sin.

Uimh. 10 de 1928 .

An tAcht Telegrafa, 1928 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 40 de 1936 .

An tAcht um Aer-Loingseoireacht agus Aer-Iompar, 1936.

Alt 54.

Uimh. 7 de 1937 .

An tAcht Post-Oifige (Postas do Sheachaint), 1937 .

In alt 1, an míniú ar an abairt “an tAire”.

Uimh. 17 de 1951 .

An tAcht um Oifig an Phoist (Leasú), 1951 .

In alt 1, an míniú ar an abairt “an tAire”.

Ailt 5, 6, 8 (3), 10 agus 11.

Uimh. 27 de 1953 .

An tAcht Telegrafa, 1953 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 18 de 1969 .

An tAcht um Oifig an Phoist (Leasú), 1969 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 27 de 1981 .

An tAcht um Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta, 1981 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 8 de 1983 .

An tAcht um Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta (Leasú), 1983 .

An tAcht iomlán.

CUID II

Cúlghairm Ionstraimí Reachtúla

Uimhir agus Bliain

Teideal

Méid na Cúlghairme

R. & O.R. Uimh. 1138 de 1903.

Money Order Regulations, 1903.

I rialachán 20 (2), na focail “over the Minister for Posts and Telegraphs' telegraphs”.

R. & O.R. Uimh. 1089 de 1905.

Postal Order (Inland) Regulations, 1905.

I rialachán 8, na focail “with the concurrence of the Minister for Finance”.

R. & O.R. Uimh. 118 de 1908.

Money Order Amendment (No. 2) Regulations, 1908.

I rialachán 3, na focail “holding office under the State”.

R. & O.R. Uimh. 1532 de 1921

Post Office Savings Bank Regulations, 1921.

Rialacháin 18 (4) agus 44.

I rialachán 83 (2), na focail “by the Controller”.

Rialacháin 84 (2), 84 (3), 84 (4), 87, 89, 91, 93 agus 95 go 97.

R. & O.R. Uimh. 202 de 1939.

An Barántas um Post Intíre, 1939.

Rialacháin 3(1), 61 go 64 agus 66.

I.R. Uimh. 267 de 1949.

Barántas an Phoist Choigríche, 1949.

Rialacháin 3 (12), 22, 56, 57 agus 60.

I.R. Uimh. 418 de 1953.

Barántas an Bheart-Phoist Choigríche, 1953.

Rialacháin 3 (1), 23 agus 35.

I.R. Uimh. 13 de 1958 .

Na Rialacháin um Fheithiclí Bóthair (Clárú agus Ceadúnú), 1958.

I rialachán 1 (5), na focail ó “ciallaíonn ‘feithicil postoifige”’ go dtí “Telegrafa”.

I rialachán 18 (c) na focail “ná feithicil postoifige” agus i rialachán 22 (4) (a), na focail “nó feithicil postoifige”.

I rialachán 18 (cc), na focail “agus i gcás feithicle postoifige— an Roinn Poist agus Telegrafa”.

I rialachán 19 (3), na focail “nó, i gcás feithicle postoifige, nuair a gheofar iarratas ó oifigeach cuí-údaraithe de chuid na Roinne Poist agus Telegrafa”.

I rialachán 22 (4) (b), na focail “nó i gcás ina scoirfear d'fheithicil postoifige a úsáid mar fheithicil postoifige”.

I.R. Uimh. 195 de 1980.

Na Rialacháin Teileafóin, 1980.

Rialacháin 24, 25 (1) (b), 25 (2), 34 agus 36 (a).

I rialacháin 36 (b) agus 37, na focail “de réir Rialachán 34 de na Rialacháin seo”.

I rialachán 40 (1) (b), na focail “san Iris Oifigiúil agus freisin”.

I rialachán 41, na focail ó “Cuntas ar na táillí” go dtí “an méid is iníoctha”.

I rialachán 42, na focail ó “Féadfaidh an tAire” go dtí “sa chomhaontú” agus na focail “de bhun forálacha Rialachán 34 de na Rialacháin seo”.

I rialachán 47, na focail “, de bhun Rialachán 34 de na Rialacháin seo,”.

Rialacháin 49 (2), 49 (3) agus 50.

I.R. Uimh. 196 de 1980.

Na Rialacháin Teileagraf (Teileagram Scríofa Intíre), 1980.

Rialacháin 4 (2), 24 agus 43.

I.R. Uimh. 197 de 1980

Na Rialacháin Telex, 1980.

Rialacháin 11, 12 (1) (b), 12 (2), 17, agus 19 (a).

I rialacháin 19 agus 20, na focail “de réir Rialacháin 17 de na Rialacháin seo”.

I rialachán 23 (1) (b) na focail “san Iris Oifigiúil agus freisin”.

I rialachán 24, na focail ó “Aon chuntas” go dtí “an méid is iníoctha amhlaidh”.

I rialachán 25, na focail ó “Féadfaidh an tAire” go dtí “sa chomhaontú” agus na focail “de bhun Rialachán 17 de na Rialacháin seo”.

I rialachán 29, na focail “de bhun Rialachán 17 de na Rialacháin seo”.

Rialacháin 31 (2), 31 (3) agus 32.

I.R. Uimh. 198 de 1980.

Na Rialacháin Teileagraf (Teileagram Scríofa Coigríche), 1980.

I rialachán 3, an míniú ar “an tAire”.

Rialacháin 18 (3) agus 25.

I.R. Uimh. 45 de 1982.

An tOrdú Cúirte Dúiche (Táillí), 1982.

In Airteagal 6, na focail “, seachas an tAire Poist agus Telegrafa”.