An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (LEASÚ), 1987) Ar Aghaidh (CUID II Leasú ar an bPríomh-Acht agus ar Acht 1978)

31 1987

AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (LEASÚ), 1987

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

1. —(1) Féadfar an tAcht um Chleachtais Srianta (Leasú), 1987 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Chleachtais Srianta, 1972 agus 1987, a ghairm den Phríomh-Acht agus d'ailt 10 go 23 den Acht seo, le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Chumaisc, Táthcheangail agus Monaplachtaí (Rialú), 1978 agus 1987, a ghairm d'Acht 1978 agus d'ailt 24, 25 agus 26 den Acht seo, le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1978” an tAcht um Chumaisc, Táthcheangail agus Monaplachtaí (Rialú), 1978 ;

ciallaíonn “Acht 1980” an tAcht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 ;

ciallaíonn “an Coimisiún” an Coimisiún Cóir-Thrádála;

ciallaíonn “an Stiúrthóir” sealbhóir oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí a bunaíodh le halt 9 den Acht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978 , agus ar a dtugtar an Stiúrthóir Gnóthaí Tomhaltóirí agus Cóir-Thrádála de bhua alt 5 (2) den Acht seo;

ciallaíonn “an Scrúdaitheoir” an Scrúdaitheoir Cleachtas Srianta;

folaíonn ‘feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Chleachtais Srianta, 1972 .

(2) Aon tagairt san Acht seo d'alt is tagairt í d'alt den Acht seo mura léirítear gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe.

(3) Aon tagairt san Acht seo d'fho-alt is tagairt í don fho-alt den alt ina bhfuil an tagairt mura léirítear gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe.

Aisghairm agus cúlghairm.

3. —Déantar leis seo na hachtacháin agus na hionstraimí reachtúla (de réir bhrí an Achta Ionstraimí Reachtúla, 1947 ) a shonraítear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm nó a chúlghairm ó thráth thosach feidhme an Achta seo a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

Tosach feidhme.

4. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.