An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL Achtacháin agus Ionstraimí Reachtúla faoina bhféadfaidh an Stiúrthóir ionchúisimh achoimre a thionscnamh)

31 1987

AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (LEASÚ), 1987

AN DARA SCEIDEAL

Alt 3.

Cuid I

Aisghairm Achtachán

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

50 and 51 Vict., c. 28

Merchandise Marks Act, 1887

Alt 15 sa mhéid go mbaineann sé le himeachtaí achoimre.

Uimh. 48 de 1931

An tAcht Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1931

Ailt 19 agus 30.

Uimh. 15 de 1960

An tAcht Fruilcheannaigh (Leasú), 1960

Alt 14 (1).

Uimh. 20 de 1961

An tAcht Taighde Tionscail agus Caighdeán, 1961

Alt 46 (1).

Uimh. 11 de 1972

An tAcht um Chleachtais Srianta, 1972

Alt 13 (1).

Uimh. 11 de 1972

An tAcht um Chleachtais Srianta, 1972

Alt 16.

Uimh. 11 de 1972

An tAcht um Chleachtais Srianta, 1972

Alt 25.

Uimh. 11 de 1972

An tAcht um Chleachtais Srianta, 1972

An Dara Sceideal míreanna 1, 2, 4 agus 5.

Uimh. 20 de 1972

An tAcht Praghsanna (Leasú), 1972

Alt 2 (2).

Uimh. 1 de 1978

An tAcht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978

Alt 23.

Uimh. 23 de 1980

An tAcht Stampaí Trádála, 1980

Alt 14 (1).

Uimh. 24 de 1983

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983

Ailt 48, 49 agus 52 (1).

Cuid II

Cúlghairm Ionstraimí Reachtúla

Uimhir agus Bliain

Teideal

Méid na Cúlghairme

I.R. Uimh. 359 de 1983

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Praghsanna Earraí Bia a Thaispeáint), 1983

Rialachán 13 (1).

I.R. Uimh. 205 de 1982

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Lipéadú, Tíolacadh agus Fógairt Earraí Bia), 1982

Rialachán 18 (sa mhéid go mbaineann sé leis an Aire).

I.R. Uimh. 43 de 1973

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ainmneacha agus Lipéadú Táirgí Teicstíleacha), 1973

Rialachán 3 (2).