An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde) Ar Aghaidh (AN TRÍÚ SCEIDEAL Forálacha Reachtúla Comhbhainteacha)

7 1989

AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

AN DARA SCEIDEAL

Ailt 2 agus 4.

CUID I

Achtacháin Láithreacha

Caibidil, Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

(1)

(2)

1882 c. 22

Boiler Explosions Act, 1882

1890 c. 35

Boiler Explosions Act, 1890

Uimh. 10 de 1955 agus Uimh. 9 de 1980

Na hAchtanna um Shábháilteacht i dTionscal, 1955 agus 1980

Uimh. 3 de 1958

An tAcht um Áitribh Oifige, 1958

Uimh. 7 de 1965

An tAcht um Mianaigh agus Cairéil, 1965

Uimh. 10 de 1972 agus Uimh. 21 de 1979

Na hAchtanna um Shubstaintí Contúirteacha, 1972 agus 1979

Uimh. 18 de 1987

An tAcht Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa (Suiteálacha amach ón gCósta), 1987

CUID II

Rialacháin a rinneadh faoi Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 , ar Achtacháin Láithreacha iad

I.R., Uimhir agus Bliain

Teideal

(1)

(2)

Uimh. 207 de 1979

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rópaí Sreinge, Slabhraí agus Crúcaí), 1979

Uimh. 382 de 1979

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Úsáid), 1979

Uimh. 383 de 1979

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú), 1979

Uimh. 34 de 1980

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú), 1980

Uimh. 365 de 1980

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Péinteanna etc.) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú), 1980

Uimh. 402 de 1980

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Síneacha Sábháilteachta in Áiteanna Oibre), 1980

Uimh. 61 de 1981

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trealamh Leictreachais le hÚsáid in Atmaisféir a d'Fhéadfadh a bheith Pléascach), 1981

Uimh. 149 de 1981

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Usáid), 1981

Uimh. 258 de 1982

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú, Lipéadú agus Fógairt), 1982

Uimh. 27 de 1983

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú) (Leasú), 1983

Uimh. 189 de 1983

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ullmhóidí Contúirteacha) (Tuaslagóirí) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú), 1983

Uimh. 170 de 1984

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Péinteanna etc.) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú) (Leasú), 1984

Uimh. 335 de 1984

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú) (Leasú), 1984

Uimh. 89 de 1985

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú, Lipéadú agus Fógairt), 1985

Uimh. 244 de 1985

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Usáid), 1985

Uimh. 47 de 1986

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Usáid), 1986

Uimh. 224 de 1986

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú) (Leasú), 1986

Uimh. 244 de 1986

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trealamh Leictreachais le hÚsáid in Atmaisféir a d'Fhéadfadh a bheith Pléascach) (Leasú), 1986

Uimh. 292 de 1986

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Guaiseacha Mórthionóiscí ó Ghníomhaíochtaí Tionsclaíocha Áirithe), 1986

Uimh. 204 de 1987

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Usáid), 1987

Uimh. 205 de 1987

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Péinteanna etc.) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú) (Leasú), 1987

Uimh. 47 de 1988

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú) (Leasú), 1988

Uimh. 219 de 1988

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cosaint Oibrithe) (Risíocht le Luaidhe), 1988

Uimh. 294 de 1988

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Usáid), 1988

Uimh. 34 de 1989

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cosaint Oibrithe) (Risiocht le hAispeist), 1989