An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL) Ar Aghaidh (AN CEATHRÚ SCEIDEAL Rialacháin)

7 1989

AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Forálacha Reachtúla Comhbhainteacha

Ailt 2 agus 27.

Caibidil, Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Forálacha is Forálacha Reachtúla Comhbhainteacha

(1)

(2)

(3)

1842 c. 55

Regulation of Railways Act, 1842

An tAcht go léir

1871 c. 58

Regulation of Railways Act, 1871

An tAcht go léir

1875 c. 17

Explosives Act, 1875

An tAcht go léir

Na hAchtanna Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1987

Na hAchtanna go léir

1894 c. 28

Notice of Accidents Act, 1894

An tAcht go léir

1900 c. 27

Railway Employment (Prevention of Accidents) Act, 1900

An tAcht go léir

Na hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1988

Na hAchtanna go léir

Uimh. 40 de 1936

An tAcht um Aer-Loingseoireacht agus Aer-Iompar, 1936

Alt 60

Uimh. 12 de 1961

Acht na Nimheanna, 1961

Ailt 14 agus 15

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1987

Na hAchtanna go léir

Uimh. 12 de 1971

An tAcht um Fhuinneamh Núicléach, 1971

An tAcht go léir

Uimh. 30 de 1976 agus

An tAcht Gáis, 1976

Ailt 7, 8 (2) agus 38

Uimh. 9 de 1987

An tAcht Gáis (Leasú), 1987

Ailt 2 agus 3

Uimh. 1 de 1981

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

Caibidil 5 de Chuid II

Uimh. 30 de 1981

An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981

Alt 3 agus Codanna II agus III

Uimh. 6 de 1987

An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987

An tAcht go léir