An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CEATHRÚ SCEIDEAL Rialacháin)

7 1989

AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Aisghairm agus Cúlghairm Forálacha Áirithe de na hAchtacháin Láithreacha a Bhaineann le Pionóis

Alt 4 (2).

CUID I

Aisghairm Reachtanna

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 10 de 1955

An tAcht Monarchan, 1955

In alt 40 (14) (arna chur isteach leis an Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 ) na focail “agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £150 a chur air”.

In alt 72 (4) (arna chur isteach leis an Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 ) na focail “agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £300 a chur air”.

In alt 74 (6) (arna chur isteach leis an Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 ) na focail “agus dlífear ar é a chiontú ann go hachomair fíneáil nach mó ná £150 a chur air”.

In alt 98 (5) (arna chur isteach leis an Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 ) na focail “agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £300 a chur air nó, de rogha na cúirte, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná trí mhí, nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile”.

Alt 101.

In alt 102 (arna chur isteach leis an Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 ) na focail “agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil (nach mó san iomlán ná £600) nach mó ná £15 a chur air in aghaidh gach lae a leanfar den neamhchomhlíonadh”.

In alt 103 (1) (arna chur isteach leis an Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 ) na focail “agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £500 a chur air”.

Alt 105.

Uimh. 3 de 1958

An tAcht um Áitribh Oifige, 1958

Alt 32.

In alt 33, na focail “agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná cúig puint a chur air in aghaidh gach lae a leanfar den neamhchomhlíonadh”.

Uimh. 7 de 1965

An tAcht um Mianaigh agus Cairéil. 1965

Alt 135.

Alt 140.

CUID II

Ionstraimí Reachtúla a Chúlghairm

Uimhir agus Bliain

Teideal

Méid na Cúlghairme

(1)

(2)

(3)

I.R. Uimh. 382 de 1979

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Úsáid), 1979

I rialachán 9 (1), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £600 a chur air”.

I rialachán 9 (2), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £300 a chur air”.

Rialachán 9 (3).

I.R. Uimh. 383 de 1979

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú), 1979

I rialachán 13 (1), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £600 a chur air”.

Rialachán 13 (2).

I rialachán 13 (3), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £300 a chur air”.

I.R. Uimh. 365 de 1980

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Péinteanna etc.) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú), 1980

I rialachán 7, na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £500 a chur air”.

I.R. Uimh. 402 de 1980

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Síneacha Sábháilteachta in Áiteanna Oibre), 1980

I rialachán 6, na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £500 a chur air”.

I rialachán 7 (2), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £200 a chur air”.

I.R. Uimh. 61 de 1981 agus I.R. Uimh. 244 de 1986

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trealamh Leictreachais le hÚsáid in Atmaisféir a d'Fhéadfadh a bheith Pléascach), 1981 agus 1986

I rialachán 6 (3), de Rialacháin na gComhphobal Eorpach, (Trealamh Leictreachais le hÚsáid in Atmaisféir a d'Fhéadfadh a bheith Pléascach), 1981 (arna leasú le rialachán 5 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trealamh Leictreachais le hÚsáid in Atmaisféir a d'Fhéadfadh a bheith Pléascach) (Leasú), 1986) na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £300 a chur air”.

I.R. Uimh. 149 de 1981

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha)

I rialachán 8 (1), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £600 a chur air”.

(Margú agus Úsáid), 1981

I rialachán 8 (2), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur air”.

I.R. Uimh. 258 de 1982

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí Contúirteacha) (Aicmiú, Pacáistiú, Lipéadú agus Fógairt), 1982

I rialachán 15 (1), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £600 a chur air”.

I rialachán 16 (5), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £600 a chur air”.

I.R. Uimh. 189 de 1983

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ullmhóidí Contúirteacha) (Tuaslagóirí) (Aicmiú, Pacáistiú agus Lipéadú), 1983

I rialachán 9, na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £500 a chur air”.

I.R. Uimh. 244 de 1985

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Usáid), 1985

I rialachán 7 (1), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £600 a chur air”.

I rialachán 7 (2), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur air”.

I.R. Uimh. 47 de 1986

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Usáid), 1986

I rialachán 7 (1), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £600 a chur air”.

I rialachán 7 (2), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur air”.

I.R. Uimh. 204 de 1987

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha) (Margú agus Usáid), 1987

I rialachán 14 (1), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air”.

I rialachán 14 (2), na focail “agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £350 a chur air”.