An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XIII Cuideachtaí Infheistíochta)

33 1990

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

AN SCEIDEAL

Forálacha a Chuirtear in ionad an Naoú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht

Alt 250.

Alt 377.

“AN NAOÚ SCEIDEAL

Forálacha a Bhfuil Feidhm Acu Maidir Le Cuideachtaí Neamhchláraithe

AN PRÍOMH-ACHT

Ábhar

Forálacha ag a bhfuil feidhm

Gníomhartha a dhéanann cuideachta (riail ultra vires).

Alt 8.

Conarthaí roimh chorprú.

Alt 37 (1) agus (2).

Réamhcolairí agus leithrannta.

Ailt 43 go 52. 56. 57. 61 agus an Tríú Sceideal.

Oifig chláraithe.

Alt 113 (a cuireadh isteach le hAcht na gCuideachtaí (Leasú), 1982 ).

Tuairisceán Bliantúil.

Ailt 125 go 129 agus an Cúigiú Sceideal.

Cuntais agus Iniúchadh.

Ailt 148 go 153, 155 go 161, 191 agus an Séú Sceideal (ach amháin fomhíreanna (a) go (d) de mhír 2, fomhíreanna (c) go (e) de mhír 3 agus fomhír (d) de mhír 8), arna leasú le hAcht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 .

Bailíocht gníomhartha stiúrthóirí.

Alt 178.

Clár na stiúrthóirí agus na rúnaithe. Sonraí a bhaineann le stiúrthóirí a bheith le taispeáint ar gach litir ghnó ón gcuideachta.

Alt 195 (a cuireadh isteach le hAcht na gCuideachtaí, 1990 ) agus 196.

Clárú doiciméad, cur i bhfeidhm agus nithe forlíontacha eile

Ailt 2, 193, 369 go 371. 378, 379, 383. 384. 386. 387, 395 (1) agus an tOchtú Sceideal.

Dliteanas oifigeach agus daoine eile mar gheall ar fhaillí etc.

Ailt 200 agus 391.

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1977

Ábhar

Forálacha ag a bhfuil feidhm.

Scairdheimhnithe.

Ailt 2 agus 3.

Taifid de chuid cuideachta.

Alt 4.

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

Ábhar

Forálacha ag a bhfuil feidhm

Cothabháil caipitil. Srianta le dáileadh brabús agus sócmhainní.

Ailt 40 go 42, 45, 45A (a cuireadh isteach le hAcht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 ) agus 49 go 51. Ailt 43, 44, 46 agus 47, leis an modhnú go mbeidh feidhm ag na hailt sin maidir le gach comhlacht corpraithe lena mbaineann alt 377 (1) den Phríomh-Acht seachas na comhlachtaí sin a bheadh, dá mbeidís cláraithe, ina gcuideachtaí príobháideacha.

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (AN STOCMHARGADH), 1984

(I.R. UIMH. 282 de 1984)

Forálacha ag a bhfuil feidhm

Na Rialacháin go léir.

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986

Ábhar

Forálacha ag a bhfuil feidhm

Cumhacht chun foirm na gcuntas a athrú.

Alt 24.

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (CUIDEACHTAÍ A CHUMASC AGUS A ROINNT), 1987

(I.R. UIMH. 137 de 1987)

Forálacha ag a bhfuil feidhm

Na Rialacháin go léir.

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1990

Forálacha ag a bhfuil feidhm

An tAcht go léir.

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

Forálacha ag a bhfuil feidhm

Codanna I go III.

Cuid IV, leis an modhnú go mbeidh feidhm ag Caibidil 2 den Chuid sin maidir le gach comhlacht corpraithe lena mbaineann alt 377 (1) den Phríomh-Acht seachas na comhlachtaí sin a bheadh, dá mbeidís cláraithe, ina gcuideachtaí príobháideacha agus beidh feidhm ag Caibidil 3 den Chuid sin maidir le gach comhlacht corpraithe den sórt sin a bheadh, dá mbeadh sé cláraithe, ina chuideachta phríobháideach.

Cuid V.

Cuid VI, ach amháin ailt 122. 128 go 131 agus 133.

Codanna VII. IX. X agus XII.

”.