An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1998) Ar Aghaidh (CUID II An Córas Eorpach Banc Ceannais agus an Banc Ceannais Eorpach)

2 1998

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1998

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar Acht an Bhainc Ceannais, 1998 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar an tAcht seo agus Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1997, a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar Achtanna an Bhainc Ceannais, 1942 go 1998, a ghairm díobh le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla den Acht seo.

Léiriú.

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1942” Acht an Bhainc Cheannais, 1942 ;

ciallaíonn “Acht 1971” Acht an Bhainc Ceannais, 1971 ;

ciallaíonn “Acht 1989” Acht an Bhainc Ceannais, 1989 ;

ciallaíonn “Acht 1997” Acht an Bhainc Ceannais, 1997;

ciallaíonn “Banc” Banc Ceannais na hÉireann;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “Reacht” Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh mar atá leagtha amach i bPrótacal (Uimh. 3) (atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach arna dhéanamh i Maastricht an 7ú lá d'Fheabhra, 1992) a ghabhann leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh arna dhéanamh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957.