9 1925


Uimhir 9 de 1925.


ACHT CÚIRTEANNA DHÁIL ÉIREANN (CRÍOCHNÚ A nGNÓTHA), 1925.


ACHT CHUN COMHACHTA AGUS ÚDARÁIS NA gCOIMISINÉIRÍ AGUS NA gCOIMISINÉIRÍ CONGANTA A CEAPADH FÉ ACHT CÚIRTEANNA DHÁIL ÉIREANN (CRÍOCHNÚ A nGNÓTHA), 1923 , D'AISTRIÚ CHUN NA hARD-CHÚIRTE AGUS CHUN CRÍCHEANNA EILE A BHAINEAS LEIS SIN. [8adh Abrán, 1925.]

ACHTUIGHEADH OIREACHTAS SHAORSTÁIT ÉIREANN MAR LEANAS:—

Na Príomh-Achtanna.

1. —(1) San Acht so—

cialluíonn an focal “an Chéad Phríomh-Acht” Acht Cúirteanna Dháil Éireann (Críochnú a nGnótha), 1923 (Uimh. 36 de 1923) ;

cialluíonn an focal “an Dara Príomh-Acht” an tAcht chun Acht Cúirteanna Dháil Éireann (Críochnú a nGnótha), 1923 do Leasú, 1924 (Uimh. 32 de 1924) ;

cialluíonn agus foluíonn an focal “na Príomh-Achtanna,” an Chéad Phríomh-Acht agus an Dara Príomh-Acht.

(2) Gach focal agus abairt a húsáidtear san Acht so agus a húsáidtear, leis, sna Príomh-Achtanna no in aon cheann acu, cialluíd san Acht so na nithe céanna fé seach a chialluíd sna Príomh-Achtanna ach amháin go gcialluíonn an focal “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt.

Scuirfidh na Coimisinéirí de bheith i seilbh oifige.

2. —Na daoine uile agus fé seach a bheidh i seilbh oifigí an Choimisinéara Bhreithiúnais agus an Choimisinéara Chonganta fé seach fén gCéad Phríomh-Acht an 30adh lá d'Abrán, 1925, scuirfid an lá san de bheith i seilbh na n-oifigí sin agus ní ceapfar éinne chun na n-oifigí sin ná chun aon oifige acu ina dhiaidh sin.

Aistreofar údaráis agus comhachta.

3. —(1) Gach údarás agus comhacht a bronntar ar na Coimisinéirí leis na Príomh-Achtanna no le haon cheann acu agus is infheidhmithe acu fén gcéanna, scuirfid an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, de bheith infheidhmithe ag na Coimisinéirí no ag éinne acu agus aistreofar chun na hArd-Chúirte iad agus dílseoid agus beid dílsithe sa Chúirt sin agus ar an lá san agus dá éis beid infheidhmithe ag aon Bhreitheamh den Chúirt sin.

(2) Na húdaráis agus na comhachta a haistrítear chun na hArd-Chúirte leis an alt so feidhmeoidh an Chúirt sin iad ar an slí a hordófar le rialacha cúirte, rialacha le n-a bhféadfar a fhoráil go ndéanfar feidhmiú na n-údarás agus na gcomhacht san no aon cheann acu do cheapa d'aon Bhreitheamh áirithe, agus go dtí go ndéanfar na rialacha cúirte sin féadfidh an Ard-Chúirt na húdaráis agus na comhachta san d'fheidhmiú chó cruinn agus is féidir é do réir na rialacha (nách rialacha i dtaobh quorum na gCoimisinéirí) a dhin na Coimisinéirí fé alt 21 den Chéad Phríomh-Acht agus a bheidh i bhfeidhm an 30adh lá d'Abrán, 1925.

(3) Ní luighfidh aon athchomharc fé alt 7 den Chéad Phríomh-Acht ná ar aon tslí eile i gcoinnibh an fheidhmithe a dhéanfidh Breitheamh den Ard-Chúirt ar aon údarás ná comhacht dá n-aistrítear leis an alt so.

Deire le comhachta Coimisinéirí Conganta.

4. —Gach údarás agus comhacht a bronntar ar Choimisinéir Chonganta leis na Príomh-Achtanna no le haon cheann acu agus is infheidhmithe aige fén gcéanna, beidh deire leo agus scuirfid de bheith infheidhmithe an 1adh lá de Bhealtaine, 1925.

Forálacha i dtaobh gnótha neachríochnuithe.

5. —(1) I ngach iarratas chun na gCoimisinéirí no chun éinne acu no chun Coimisinéara Chonganta, agus i ngach imeacht i láthair an chéanna, iarratas agus imeacht a bheidh lán-éistithe ach ná beidh breithiúntas tugtha ionta no, má bhíonn, ná beidh críochnuithe roimh an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, féadfar an breithiúntas san do thabhairt agus do chríochnú fé seach ar an dáta roimhráite no ina dhiaidh sin in ainm na gCoimisinéirí no Coimisinéara Chonganta (pe'ca aca is gá sa chás) agus go generálta fé is dá mba ná rithfí an tAcht so, agus raghaidh gach breithiúntas den tsórt san in éifeacht fé is dá ndintí é chríochnú go cuibhe roimh an dáta roimhráite.

(2) Gach ordú a dhin na Coimisinéirí no éinne acu no Coimisinéir Conganta agus a críochnuíodh go cuibhe roimh an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, no a críochnuíodh fén bhfo-alt san roimhe seo ar an dáta san no ina dhiaidh sin, féadfidh an Ard-Chúirt no Breitheamh den Ard-Chúirt ar an dáta roimhráite no ina dhiaidh sin, é chuir i bhfeidhm agus, más gá é, é do leasú no do chur ar nea-mbrí fé is dá mb’ í an Ard-Chúirt no Breitheamh den Ard-Chúirt a dhéanfadh an t-ordú san.

Feidhmiú ar orduithe o sna Coimisinéirí.

6. —Gach ordú o sna Coimisinéirí no o éinne acu no o Choimisinéir Chonganta, pe'ca roimh an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, a críochnuíodh é no fén Acht so ar an dáta san no ina dhiaidh sin, agus gach breithiúntas no ordú a thabharfidh no a dhéanfidh an Ard-Chúirt i bhfeidhmiú aon údaráis no comhachta dá n-aistrítear chúichi leis an Acht so, feidhmeofar iad ar an dáta san no ina dhiaidh sin ar gach slí díreach mar a feidhmítear breithiúntaisí agus orduithe ón Ard-Chúirt de thurus na huaire in ionad é dhéanamh sa tslí a horduítear leis na Príomh-Achtanna.

Dualgaisí a chólíonfidh oifigigh den Ard-Chúirt agus de Choimisiún na Talmhan

7. —(1) Na clárathóirí, na cléirigh, agus na hoifigigh eile den Ard-Chúirt no a bhaineann leis an Ard-Chúirt, có-líonfid pé dualgaisí agus déanfid pé seirbhísí is gá chun go ndéanfadh an Ard-Chúirt feidhmiú cuibhe no a bhaineann leis an bhfeidhmiú cuibhe do dhéanfadh an Ard-Chúirt ar na húdaráis agus ar na comhachta a haistrítear chúichi leis an Acht so, agus roinnfar na dualgaisí agus na seirbhísí sin ar na clárathóirí, na cléirigh agus na hoifigigh eile sin fé mar ordóidh an tAire.

(2) Féadfidh Uachtarán na hArd-Chúirte socruithe do dhéanamh, le toil an Aire agus an Aire Tailte agus Talmhaíochta, i dtreo gurb oifigigh do Choimisiún na Talmhan in ionad oifigeacha don Ard-Chúirt a dhéanfidh, an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, no ina dhiaidh sin, aon dualgaisí no seirbhísí is gá chun go ndéanfadh an Ard-Chúirt feidhmiú cuibhe no a bhaineann leis an bhfeidhmiú cuibhe do dhéanfadh an Ard-Chúirt ar na húdaráis agus ar na comhachta a bronntar ar na Coimisinéirí leis an Dara Príomh-Acht agus a haistrítear chun na hArd-Chúirte leis an Acht so.

Forálacha i dtaobh Clárathóra agus Cláir na nAitheanta Dáil-Chúirte.

8. —(1) An té a bheidh i seilbh oifig Chlárathóir na nAitheanta Dáil-Chúirte an 30adh lá d'Abrán, 1925, scuirfe sé de bheith i seilbh na hoifige sin agus beidh deire leis an oifig sin an lá san.

(2) Na dualgaisí, na comhachta, agus na húdaráis a forchuirtar no a bronntar ar an gClárathóir leis na Príomh-Achtanna no le haon cheann acu, sa mhéid go mbeidh na dualgaisí sin le cólíona agus go mbeidh na comhachta agus na húdaráis sin infheidhmithe an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, aistreofar iad an lá san chun pé oifigeach den Ard-Chúirt a ordóidh an tAire agus déanfidh an t-oifigeach san iad do chó-líona agus d'fheidhmiú an lá san agus tar éis an lae sin.

(3) Aistreofar chun na hArd-Chúirte an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, an Clár d'Aitheanta Dáil-Chúirte agus gach breacachán oifigiúil eile (más ann do) de ghnóthaí na gCoimisinéirí no a bhaineann leis na gnóthaí sin, agus déanfar an lá san agus tar éis an lae sin iad do bhuan-chimeád i dteanta breacachán na cúirte sin, ach amháin go bhféadfidh Uachtarán na hArd-Chúirte,le toil an Aire agus an Aire Tailte agus Talmhaíochta, pé méid den Chlár agus de sna breacacháin eile roimhráite a bhaineann le haitheanta Dáil-Chúirteanna Talmhan no le feidhmiú ag na Coimisinéirí ar na húdaráis agus ar na comhachta a bronntar ortha leis an Dara Príomh-Acht, d'aistriú chun Coimisiún na Talmhan an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, no aon uair ina dhiaidh sin, agus go bhféadfar as san amach iad do bhuanchimeád i dteanta breacachán Cúirt Choimisiún na Talmhan.

Forálacha i dtaobh Ciste na nDáil-Chúirt agus Cuntasóir an Chiste sin.

9. —(1) Dúnfar Ciste na nDáil-Chúirt an 30adh lá d'Abrán, 1925, agus déanfar an farasbar (más ann do) a bheidh i gcreidiúint don Chiste sin an uair sin d'aistriú no d'úsáid ar pé slí a ordóidh an tAire le toil an Aire Airgid.

(2) Is amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a híocfar, an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, agus ina dhiaidh sin, gach airgead is iníoctha le héinne de bhua ordú a dineadh, roimh an dáta san no air no ina dhiaidh, fé alt 17 den Chéad Phríomh-Acht.

(3) An té a bheidh i seilbh oifig Chuntasóir Chiste na nDáil-Chúirt an 30adh lá d'Abrán, 1925, scuirfe sé de bheith i seilbh na hoifige sin agus beidh deire leis an oifig sin an lá san.

(4) Déanfidh pé oifigeach don Aire a ordóidh an tAire na dualgaisí, na comhachta agus na húdaráis a bronntar ar an gCuntasóir le halt 18 den Chéad Phríomh-Acht do chó-líona agus d'fheidhmiú an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, agus ina dhiaidh sin, agus léireofar an t-alt san 18 agus beidh éifeacht aige fé is dá ndintí an t-oifigeach san don Aire do chur ann in ionad an Chuntasóra.

(5) Gach airgead a híocfar an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, no ina dhiaidh sin, fé alt 18 den Chéad Phríomh-Acht, leis an oifigeach don Aire a luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo, úsáidfidh an t-oifigeach san é agus deighleálfa sé leis ar pé slí a ordóidh an tAire le toil an Aire Airgid, agus is isteach sa Stát-Chiste a híocfar gach fíneáil a forchuireadh, roimh an 1adh lá de Bhealtaine, 1925, no air no ina dhiaidh, fé fho-alt (4) den alt san 18 agus a híocfar no a bheidh iníoctha ar an dáta san no ina dhiaidh.

Gearr-theideal, léiriú, agus luadh.

10. —(1) Féadfar Acht Cúirteanna Dháil Éireann (Críochnú a nGnótha), 1925 , do ghairm den Acht so.

(2) Léighfar agus léireofar an Chéad Phríomh-Acht, an Dara Príomh-Acht, agus an tAcht so mar aon Acht amhain, agus féadfar Achtanna Cúirteanna Dháil Éireann (Críochnú a nGnótha), 1923 go 1925, do ghairm de sna hAchtanna san go léir le chéile.