An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (TRIU SCEIDEAL. BAINC.)

32 1927

ACHT AIRGID REATHA, 1927

CEATHRU SCEIDEAL.

RIALACHA DO THOGHACHAIN NA gCOIMISINEIRI TOGHTHA AGUS AN CHEAD CHATHAOIRLIGH.

Rialacha Bhaineann le Gach Cas.

1. Sa Sceideal so cialluíonn an focal “ionadaí” ionadaí do Bhanc Scairshealbhach i láthair ag cruinniú chun na céad Choimisinéirí toghtha no aon Choimisinéir toghtha ina ndiaidh sin do thogha, agus nuair a húsáidtear an focal “Coimisinéir” leis féin cialluíonn sé Gnáth-Choimisinéir i láthair ag an gcruinniú de sna Coimisinéirí sin chun an chéad Chathaoirleach do thogha, agus cialluíonn an focal “cruinniú” (fé mar is gá sa chó-théacs) cruinniú d'ionadaithe chun na céad Choimisinéirí toghtha no aon Choimisinéir toghtha ina ndiaidh sin do thogha no an cruinniú de Choimisinéirí chun an chéad Chathaoirleach do thogha.

2. Déanfidh na hionadaithe no na Coimisinéirí (pe'ca aca é) duine dhíobh féin do thogha chun bheith ina chathaoirleach ar an gcruinniú agus stiúrfidh an cathaoirleach san na himeachta ag an gcruinniú ach ní bheidh aon ath-vóta ná vóta réitigh aige.

3. Lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt leis na Rialacha so is le vóta móráireamh na n-ionadaithe no na gCoimisinéirí a socrófar gach ceist a eireoidh ag an gcruinniú.

4. Féadfar an cruinniú do chur ar athló o am go ham ach ní déanfar aon churar-athló go dtí am tar éis na haimsire in ar gá do réir an Achta so an toghachán do chríochnú.

Rialacha Bhaineann leis na Cead Choimisineiri Toghtha do Thogha.

5. Féadfidh gach ionadaí triúr iarrthóirí agus gan ach an méid sin d'ainmniú chun a dtoghtha.

6. Is ina chúrsaí a déanfar an toghachán agus beidh trí vótanna ag gach ionadaí ar gach cúrsa ach ní fhéadfa sé níos mó ná aon vóta amháin do thabhairt d'aon iarrthóir aonair in aon chúrsa aonair.

7. Vótálfar ar na hiarrthóirí uile ar an gcéad chúrsa agus aon iarrthóir a gheobhaidh ar an gcúrsa san líon vótanna is mó ná leath an méid ionadaithe a bheidh i láthair beidh sé toghtha agus leigfar ar lár an triúr iarrthóirí is lú gheobhaidh de vótanna.

8. Ar an dara cúrsa vótálfar ar na luarrthóirí uile lasmuich den mhuintir do toghadh no do leigeadh ar lár ar an gcéad chúrsa agus aon iarrthóir a gheobhaidh

ar an gcúrsa san líon vótanna is mó ná leath an méid ionadaithe a bheidh i láthair beidh sé toghtha agus leigfar ar lár an triúr iarrthóirí is lú gheobhaidh de vótanna.

9. Is sa tslí chéanna a stiúrfar an tríú cúrsa agus gach cúrsa ina dhiaidh sin.

10. Más rud é, de dhruim chó-ionannas vótanna idir na hiarrthóirí is lú gheobhaidh de vótanna, nách féidir ar aon chúrsa áirithe triúr iarrthóirí do leigint ar lár, socróidh an cathaoirleach cé méid agus ce'ca de sna hiarrthóirí a leigfar ar lár ar an gcúrsa san.

11. Leanfar den toghachán go dtí go mbeidh triúr iarrthóirí toghtha.

12. Ar chríochnú an toghacháin ullamhóidh an cathaoirleach ráiteas i scríbhinn ina mbeidh ainmneacha na n-ionadaithe agus na mBanc darbh ionadaithe iad fé seach, agus ainmneacha, seolta, agus tuairiscí an triúr iarrthóirí toghtha, agus ansan sighneoidh an cathaoirleach agus trian ar a laighead de sna hionadaithe eile an ráiteas san agus cuirfidh an cathaoirleach chun an Aire é do réir an Achta so.

Rialacha bhaineann le Coimisineir toghtha i ndiaidh na gcead Choimisineiri toghtha do thogha.

13. Féadfidh gach ionadaí aon iarrthóir amháin agus gan ach an méid sin d'ainmniú chun a thoghtha.

14. Is ina chúrsaí a déanfar an toghachán agus beidh aon vóta amháin ag gach ionadaí ar gach cúrsa.

15. Vótálfar ar na hiarrthóirí uile ar an gcéad chúrsa agus leigfar ar lár an t-iarrthóir is lú gheobhaidh de vótanna.

16. Ar an dara cúrsa vótálfar ar na hiarrthóirí uile lasmuich den iarrthóir do leigeadh ar lár ar an gcéad chúrsa agus leigfar ar lár an t-iarrthóir is lú gheobhaidh de vótanna.

17. Is sa tslí chéanna a stiúrfar an tríú cúrsa agus gach cúrsa ina dhiaidh sin.

18. Má gheibheann beirt no níos mó iarrthóirí ar aon chúrsa áirithe an líon vótanna is lú leigfar ar lár gach iarrthóir acu san.

19. Má gheibheann iarrthóir ar aon chúrsa áirithe líon vótanna is mó ná leath an méid ionadaithe a bheidh i láthair beidh an t-iarrthóir sin toghtha no má leigtar ar lár ar aon chúrsa áirithe gach éinne ach éinne amháin de sna hiarrthóirí ar ar vótáladh sa chúrsa san beidh an t-aon iarrthóir amháin sin toghtha.

20. Ar chríochnú an toghacháin ullamhóidh an cathaoirleach ráiteas i scríbhinn ina mbeidh ainmneacha na n-ionadaithe agus na mBanc darbh ionadaithe iad fé seach, agus ainm, seola, agus tuairisc an iarrthóra thoghtha, agus ansan sighneoidh an cathaoirleach agus trian ar a laighead de sna hionadaithe eile an ráiteas san agus cuirfidh an cathaoirleach chun an Choimisiúin é do réir an Achta so.

Rialacha Bhaineann leis an gCead Chathaoirleach do Thogha.

21. Déanfar an chéad Chathaoirleach do thogha ar gach slí díreach mar is gá do réir na Rialacha so Coimisinéir toghtha i ndiaidh na gcéad Choimisinéirí toghtha do thogha agus dá réir sin na Rialacha bhaineann le Coimisinéir toghtha i ndiaidh na gcéad Choimisinéirí toghtha do thogha bainfid leis an gcéad Chathaoirleach do thogha ach na Coimisinéirí do chur ionta in ionad na n-ionadaithe agus a chur mar atharú ortha gur chun an Aire a cuirfar an ráiteas a hullamhófar ar chríochnú an toghacháin.