An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL. FUIRM CHO-AONTUITHE CHUN AITREABH, ETC., DO CHEANNACH.) Ar Aghaidh (TRIU SCEIDEAL. FUIRM CHO-AONTUITHE I gCOIR IASACHTA ON ROINN.)

26 1928

ACHT NA nUACHTARLANN, 1928

DARA SCEIDEAL.

FUIRM CHO-AONTUITHE CHUN SOLATHAR BAINNE DO CHEANNACH.

CO-AONTU E SEO do dineadh an                   lá de     

IDIR CUIDEACHTA NA DEIRI-DHEIGHLEALA, TEOR-ANTA, ag á bhfuil a hoifig chláruithe ag 42-43 Faithche Stiabhna, Baile Atha Cliath (dá ngairmtear na Díoltóirí anso ina dhiaidh seo, focal a tuigfar a fholuíonn a comharbaí agus a sannaithe i ngach áit ina gceaduíonn no ina n-éilíonn an có-théacs é), don chéad leith, agus                         Cumann do hionchorparuíodh fén Industrial and Provident Societies Act, 1893 (dá ngairmtear an Cumann Ceannuitheach anso ina dhiaidh seo, focal a tuigfar a fholuíonn a chomharbaí agus a shannaithe i ngach áit ina gceaduíonn no ina n-éilíonn an có-théacs é), don leith eile: DE BHRÍ gur dhin an Irish Agricultural Organisation Society, Limited, sa bhliain 1926, d'fhonn cabhruithe le Gnó na Déiríochta in Éirinn, margánaíocht do thionnscain chun gnó agus cúramaí an Condensed Milk Company of Ireland (1924), Limited, agus an Newmarket Dairy Company, Limited, do cheannach i dtreo is go gcuirfí deire le huachtarlanna nár ghá agus go dtiocfadh tairbhe do Ghnó san na Déiríochta dá bharr san: AGUS DE BHRÍ nárbh fhéidir don Irish Agricultural Organisation Society, Limited, sin ceannach den tsórt san do dhéanamh le hairgead as a chistí féin agus gur iarr sé dá réir sin ar Rialtas Shaorstáit Éireann soláthar cuibhe do dhéanamh chun an gnó agus na cúramaí sin do cheannach, rud do thoiligh an Rialtas san go cuibhe a dhéanamh: AGUS DE BHRÍ gur hionchorparuíodh na Díoltóirí go cuibhe fé sna hAchtanna Cuideachtan chun a chur in usacht gnó agus cúramaí an dá Chuideachtan san do riar agus do roinnt ar Chomhar-Chumainn Uachtarlainne toghtha, agus go bhfuil ar tugadh amach de chaipital an dá Chuideachtan san ar seilbh anois ag na Díoltóirí no ar iontaoibh dóibh: AGUS DE BHRÍ go bhfuil na Díoltóirí ag déanamh gach ní is gá chun an Condensed Milk Company of Ireland (1924), Limited, sin agus an Newmarket Dairy Company, Limited, sin do scaoile láithreach: AGUS DE BHRÍ gur dhin na Díoltóirí, de bhua na nithe uile a luaidhtear anso roimhe seo, an soláthar bainne o uachtarlanna nár ghá agus do bhí go dtí san dá gcuid féin ag an Condensed Milk Company of Ireland (1924), Limited, no ag an Newmarket Dairy Company, Limited (dá ngairmtear na Cuideachtana anso ina dhiaidh seo) sa líomatáiste in aice leis an gCumann Ceannuitheach, agus cuid den tsoláthar bhainne o uachtarlanna nár cheannuigh an Cumann Ceannuitheach o sna Cuideachtana, ná o cheachtar acu, do chur ar fáil chun san do thabhairt don Chumann Cheannuitheach: AGUS DE BHRÍ gur bheartuigh Coiste Bainistí an Chumainn Cheannuithigh, le rún dar dáta an                          lá de                         192 , go n-íocfadh an Cumann Ceannuitheach leis na Díoltóirí praghas ar an soláthar bainne sin do réir ráta £1 an galún den tsoláthar san mar a bhí sé ar an sár-lá sa bhliain                    , an íocaíocht san do dhéanamh tré ocht dtráthchoda bliantúla, maraon le hús simplí nár mhó ná 5½ per cent. per annum ar an méid do bheadh de thurus na huaire gan íoc, agus go ndéanfadh an Cumann Ceannuitheach scaireanna in aghaidh suim an airgid cheannuigh sin do thabhairt amach do sna soláthróirí do gheobhadh an Cumann Ceannuitheach mar adubhradh, agus go ndéanfí an méid do bheadh iníoctha ar na scaireanna do tabharfí amach amhlaidh do chur i leataoibh chun an praghas ceannuigh sin d'íoc: ACH i gcás ina dtiocfadh cruatan no obair nea-chuibhe no éagcóir as scaireanna do thabhairt amach amhlaidh, féadfidh na páirtithe chun an chó-aontuithe seo a iarraidh ar Chigirí na Roinne Tailte agus Talmhaíochta a dheimhniú cé méid scair ba cheart a thabhairt amach agus cé hiad na soláthróirí gur cheart iad do thabhairt amach dóibh agus beidh an deimhniú san gan aon dul thairis agus ina cheangal idir na páirtithe: AGUS DE BHRÍ go bhfuil an Cumann Ceannuitheach ullamh agus go dtógann sé air féin leis seo scaireanna do thabhairt amach do sna daoine uile a sholáthruigh bainne cheana do sna Cuideachtana no do cheachtar díobh sa líomatáiste sin agus do tháinig no a thiocfidh chun bheith ina mbaill den Chumann Cheannuitheach: ANOIS CO-AONTUI-TEAR LEIS SEO mar leanas:—

1. Có-aontuíonn na Díoltóirí an soláthar bainne sin do dhíol no a chur fé ndeár go ndéanfidh na Cuideachtana no a Scaoilteoirí é do dhíol leis an gCumann Ceannuitheach agus có-aontuíonn an Cumann Ceannuitheach é do cheannach ar na téarmaí agus ar na coiníollacha a luaidhtear anso ina dhiaidh seo.

2. Déanfar amach praghas ceannuigh an tsoláthair bhainne sin ina dhiaidh seo, mar a foráltar anso ina dhiaidh seo leis an gcó-aontú so, agus íocfidh an Cumann Ceannuitheach an praghas ceannuigh sin ina ocht dtráthchoda có-ionanna bliantúla a bheidh iníoctha sa tslí a taisbeántar anso ina dhiaidh seo maraon le hús simplí do réir ráta £5 10s. 0d. per cent. annum ar an méid a bheidh de thurus na huaire gan íoc agus urrófar íocaíochta na dtráthchuid agus an úis sin do sna Díoltóirí mar a luaidhtear anso ina dhiaidh seo.

3. Chó luath is bheidh sé caothúil di déanfidh an Roinn Tailte agus Talmhaíochta, tré n-a Cigirí no tré n-a Cigire, a fháil amach agus a dheimhniú cadé an nua-sholáthar bainne do fuair an Cumann Ceannuitheach, de bhrí na nithe roimhráite, o sholáthróirí d'uachtarlanna nár ghá no d'uachtarlanna nár cheannuigh Cumann Ceannuitheach an Newmarket Dairy Company no an Condensed Milk Company (1924), Limited, no ceachtar acu fé seach, agus a dheimhniú ina theanta san cé méid galún do fuarthas ar an sár-la sa bhliain                    o sna soláthróirí sin na gCuideachtan san no ceachtar acu fé seach. Có-aontuíonn an dá pháirtí chun na scríbhinne seo glaca leis an mbreith agus leis an deimhniú san mar nithe atá ina gceangal deiridh do-scaoilte eatorra agus tuigfar gurb é is praghas ceannuigh ar an soláthar do fuair an Cumann Ceannuitheach mar adubhradh, soláthar a tuigfar a cheannuigh an Cumann Ceannuitheach san o sna Díoltóirí, ná suim chó mór le £1 ar gach galún den tsoláthar a deimhníodh a fuair na Cuideachtana no ceachtar acu o sna soláthróirí roimhráite ar an sár-lá sa bhliain sin               : ACH más rud é, laistigh de               lá tar éis an deimhniú san d'fháil, go cuirfidh an Cumann Ceannuitheach i gcoinnibh an praghas ceannuigh d'áireamh ar an slí sin thuas, ansan deimhneoidh an Roinn sin, tré n-a Cigirí no tré n-a Cigire, méid an soláthair bhainne do fuair an Cumann Ceannuitheach san o sna soláthróirí nua san ar an sár-lá sa bhliain               , agus nuair a soláthrófar an dara deimhniú san beidh sé ina cheangal deiridh idir na páirtithe chun na scríbhinne seo mar a có-aontuítear leis seo, agus ansan tuigfar gurb é is praghas ceannuigh ar an soláthar do fuair an Cumann Ceannuitheach mar adubhradh ná suim chó mór le £1 ar gach galún den tsoláthar a deimhníodh a fuair an Cumann Ceannuitheach ar an sár-lá sa bhliain.

4. Déanfidh an Cumann Ceannuitheach cumhnant an t-airgead ceannuigh sin, maraon le hús air mar adubhradh, d'íoc leis na

Díoltóirí ón               lá de               ina ocht dtráthchoda có-ionanna bliantúla, agus beidh an chéad tráthchuid acu dlite

an 1adh lá de Mhí na Samhna,         , agus beidh na híocaíochta ina dhiaidh sin dlite an 1adh lá de Mhí na Samhna gach bliain ina dhiaidh sin agus i dteanta gach tráthchoda íocfar an t-ús uile a bheidh dlite go dáta íoctha na tráthchoda san.

5. In aon chás acu so a leanas tiocfidh iomlán a mbeidh gan íoc an uair sin den airgead cheannuigh agus an t-ús uile air chun bheith iníoctha láithreach agus tiocfidh gach urrús air chun bheith ionchurtha i bhfeidhm láithreach:—

(a) Má bhíonn aon tráthchuid den cholainn no den ús, no aon chuid di, gan íoc ar feadh triocha lá tar éis í theacht dlite.

(b) Má eiríonn an Cumann Ceannuitheach as a ghnó.

(c) Má dintar ordú no má rithtear rún speisialta no neaghnáth chun deire do chur leis an gCumann Ceannuitheach.

(d) Má bhriseann an Cumann Ceannuitheach aon cheann de sna cumhnantaí, de sna có-aontuithe, no de sna forálacha a bheidh in aon mhorgáiste no có-aontú a déanfar idir an Cumann Ceannuitheach agus na Díoltóirí agus a bheidh air d'fhorchimeád agus do chólíona.

6. Mar urrús ar íoc an airgid cheannuigh agus an úis, cuirfidh an Cumann Ceannuitheach muirear aisíoc an phraghais cheannuigh sin ar chaipital na scaireanna a tabharfar amach mar adubhradh anso roimhe seo, agus déanfidh an Cumann Ceannuitheach cumhnant agus có-aontú go ndéanfidh an Cumann Ceannuitheach, faid a bheidh aon chuid den airgead cheannuigh sin gan íoc, tré oiread so an galún do bhaint as praghas an bhainne a cheannóidh sé o shealbhóirí na scaireanna san no ar pé slí eile a shocróidh an Cumann Ceannuitheach, pé méid do ghlaoch isteach gach bliain, dá mbeidh an uair sin gan glaoch isteach den chaipital san na scaireanna san, is gá chun soláthar do dhéanamh chun an tráthchuid a bheidh dlite an bhliain sin d'íoc leis na Díoltóirí. An t-airgead a bainfar as praghas an bhainne amhlaidh ar scór na nglaoite sin íocfar isteach i gcúntas fé leith é i gcó-ainmneacha na nDíoltóirí agus an Chumainn Cheannuithigh, agus cuirfar é chun na tráthchoda den airgead cheannuigh agus den ús d'íoc leis na Díoltóirí fé mar agus nuair a thiocfid iníoctha leo mar adubhradh agus chun na críche sin amháin. Go dtí go mbeidh an tráthchuid deiridh agus gach tráthchuid roimhe sin den tsuim iomláin is iníoctha leis na Díoltóirí fén scríbhinn seo agus gach ús ortha aisíoctha go hiomlán ní dhéanfidh an Cumann Ceannuitheach aon ghlaoite in aon chor ar chaipital na scaireanna san ach amháin mar adubhradh ná aon chuid d'aon tsuim a gheobhfar ar scór aon ghlaoigh a déanfar do réir na bhforálacha san roimhe seo do chur chun aon chríche eile seachas chun laigheaduithe na suime iomláine is iníoctha leis na Díoltóirí fén scríbhinn seo. Ach ar thárla d'éinní dá luaidhtear i Mír 5 de seo, déanfidh an Cumann Ceannuitheach, má cheanglann na Díoltóirí air é, a mbeidh an uair sin gan glaoch isteach de chaipital na scaireanna san do ghlaoch isteach láithreach, no pé méid de is gá, i dteanta aon airgid eile leis an gCumann Ceannuitheach a bheidh ar fáil chuige sin agus aon tsuime a bheidh an uair sin i gcreidiúint don chó-chuntas adubhradh, chun an tsuim iomlán a bheidh gan íoc an uair sin ar scór an airgid cheannuigh agus an úis a bheidh dlite do sna Díoltóirí fén scríbhinn seo agus dá bua d'aisíoc leis na Díoltóirí agus déanfa sé an t-airgead a gheobhfar ar scór na nglaoite sin d'íoc isteach sa chó-chuntas adubhradh chun é do chur chun an tsuim a bheidh dlite an uair sin ar scór an airgid cheannuigh agus an úis d'íoc leis na Díoltóirí agus chuige sin amháin. Isiad na Díoltóirí a ullamhóidh an muirear san ar chaipital na scaireanna san agus beidh pé comhachta agus forálacha ann agus beidh sé i pé fuirm a éileoidh na Díoltóirí agus a bheidh réasúnta, agus críochnófar é díreach tar éis an t-áitreabh do bheith curtha in áirithe don Chumann Cheannuitheach.

7. Có-aontuíonn an Cumann Ceannuitheach leis na Díoltóirí leis seo atharuithe do dhéanamh ar a rialacha agus nithe do chur leo, fé mar a cheanglóidh na Díoltóirí air agus a bheidh réasúnta, chun socrú do dhéanamh i gcóir na nithe seo a leanas:—

(1) Chun forálacha na scríbhinne seo do chur in éifeacht agus chun íoc an airgid cheannuigh sa tslí ar a gcó-aontuítear anso roimhe seo d'urrú.

(2) Chun a chur in áirithe sa mhéid gur dleathach é gur leis an gCumann Ceannuitheach amháin a dhíolfidh baill bainne.

(3) Chun rialáil do dhéanamh i dtaobh cé méid Gnáth-Scair a bheidh ag baill.

(4) Chun glaoite ar scaireanna ball d'íoc tré bhaint as an bpraghas is iníoctha leo ar bhainne a sholáthróid.

(5) Chun Scaireanna Urraíochta Iasachta do thabhairt amach mar urrús bhreise ar íoc an airgid cheannuigh agus an úis maran leor in aghaidh suim an airgid cheannuigh na scaireanna nua a tabharfar amach do bhaill nua.

(6) Chun rialáil do dhéanamh ar chomhacht Choiste an Chumainn Cheannuithigh aistriú scaireanna do cheadú.

(7) Chun ceapa iniúchóirí agus maoin-áireamhach agus aontú na Roinne Tailte agus Talmhaíochta le ceaptha den tsórt san do rialáil.

(8) Chun iniúchta agus maoin-áirmhe do chur ar siúl.

Bainfidh na hatharuithe agus na breiseanna san leis na daoine uile a sholáthruigh bainne cheana do sna Cuideachtana no do cheachtar díobh agus do tháinig no a thiocfidh chun bheith ina mbaill den Chumann Cheannuitheach agus fanfid i bhfeidhm go dtí go mbeidh an t-airgead ceannuigh do connruíodh anso roimhe seo d'íoc agus gach ús air íoctha leis na Díoltóirí.

8. Glacfidh an Cumann Ceannuitheach le teideal na gCuideachtan chun an tsoláthair bhainne sin, gan cuardach ná fiosrú, mar theideal is maith agus is leor ar gach slí agus ní dhéanfa sé aon chur i gcoinnibh ná éileamh ina thaobh in aon phuínte ná ní in aon chor.

9. Críochnófar an ceannach an               lá de            

agus beidh an Cumann Ceannuitheach ar an dáta san i dteideal an soláthar bainne do shanna dhóibh sa cheart. Ní éileoidh an Cumann Ceannuitheach aontú o éinne ach amháin o Scaoilteoirí na gCuideachtan agus o sna Díoltóirí sa tsanna chuige, agus ní dhéanfa sé aon chur i gcoinnibh ar an scór gur cheart gur pháirtí éinne eile agus nách ea.

10. Go dtí go gcríochnófar an ceannach dáiríribh ní tabharfar seilbh an tsoláthair bhainne sin ná an chíosa ná bproifití a eiríonn as don Chumann Cheannuitheach, agus go dtí an dáta san cimeádfidh na Díoltóirí ar siúl chun a dtairbhe agus a mbuntáiste féin an gnó le n-a ngabhann an soláthar bainne sin. Más rud é, ar aon chúis in aon chor seachas faillí thoiliúil na nDíoltóirí, ná críochnófar an ceannach ar ná roimh an dáta a socruítear chun a chríochnuithe íocfidh an Cumann Ceannuitheach leis na Díoltóirí ús, ar an tráthchuid den airgead cheannuigh is iníoctha ar an dáta san, do réir ráta 6 per cent. per annum ón dáta san go dtí go mbeidh an ceannach críochnuithe maraon le gach costas agus caithteachas fé n-ar chuaidh na Díoltóirí i gcimeád an ghnótha san ar siúl sa tréimhse idir an dáta a socruítear chun an ceannach do chríochnú agus dáta a chríochnuithe dáiríribh agus ní bheidh sé i dteideal aon chúitimh i moill no eile na nDíoltóirí, ach beidh an coiníoll so gan dochar do chirt na nDíoltóirí fé aon choiníoll eile acu so.

11. Más rud é, tré n-a theip ar an gCumann Ceannuitheach aon cheann de sna coiníollacha so do chólíona, ná beidh an ceannach críochnuithe ar an dáta a socruítear chun a chríochnuithe, beidh cead ag na Díoltóirí an díol leis an gCumann Ceannuitheach do chur ar neamh-ní agus an soláthar bainne sin d'athdhíol; déanfidh an Cumann Ceannuitheach cúiteamh sa chailliúint (más ann di) a thiocfidh as an ath-dhíol san agus sna costaisí uile a bhainfidh leis agus íocfa sé an céanna mar dhamáiste shocruithe, agus aon mhéadú ar an bpraghas de bharr an ath-dhíola san beidh sé dá gcuid féin ag na Díoltóirí.

12. Gach gníomh no rud a bheidh, de bhua na scríbhinne seo, ceangailte ar na Díoltóirí do dhéanamh no do chólíona, tuigfar chun crícheanna an chó-aontuithe seo gur dhineadar no gur chólíonadar é má dhin no má chólíon Scaoilteoirí na gCuideachtan no na Cuideachtan é.

I bhFIANAISE air sin tá na Díoltóirí tar éis a séala corparáide do chur air seo agus tá an Cumann Ceannuitheach,

do réir rúin o n-a Choiste dar dáta an            lá de                

       192 , tar éis a shéala do chur air seo an lá agus an bhliain atá scríbhte i dtosach na scríbhinne seo.

Do séaluíodh agus do seachadadh ag na

SEALA.

Díoltóirí ina bhfianaise seo

.... ............ .............

Stiúrthóirí.

..... ...........................

...... ...........................

Rúnaí.

 

 

 

Do séaluíodh agus do seachadadh ag an gCumann Ceannuitheach

SEALA.

ina bhfianaise seo

..... ..............................

Baill den Choiste.

..... .............................

..... ............................

Rúnaí.