An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. Comhreamh na Votanna.)

29 1928

ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928

CEAD SCEIDEAL.


Toghachan do Stiura.


Páipéirí ballóide do thabhairt amach.

1. Ar an lá chun páipéirí ballóide i dtoghachán Seanaid do thabhairt amach déanfidh ceann comhrimh an tSeanaid, sa tslí a horduítear sna rialacha so a leanas, páipeur ballóide do thabhairt amach do gach toghthóir a bheidh ainmnithe ar an rolla de thoghthóirí don toghachán san.

Iarrthóirí do bheith i láthair.

2. Beidh gach iarrthóir i dtoghachán Seanaid i dteideal bheith i láthair agus páipéirí ballóide i gcóir an toghacháin sin á dtabhairt amach agus ar a iarraidh sin áir d'aon iarrthóir den tsórt san cuirfidh ceann comhrimh an tSeanaid in úil don iarrthóir sin an t-am agus an áit ina dtabharfar na páipéirí ballóide sin amach.

Cé bheidh i láthair agus páipéirí ballóide á dtabhairt amach.

3. Ní bheidh éinne i láthair agus páipéirí ballóide á dtabhairt amach ach ceann comhrimh an tSeanaid agus a chongantóirí, pé daoine de sna hiarrthóirí a thogróidh bheith i láthair, agus pé daoine eile (más ann dóibh) dá gceadóidh ceann comhrimh an tSeanaid bheith i láthair amhlaidh.

An modh chun páipéirí ballóide do thabhairt amach.

4. Tabharfidh ceann comhrimh an tSeanaid gach páipeur ballóide amach tré sna nithe seo a leanas do dhéanamh no a chur fé ndeár iad do dhéanamh ar an ord so a leanas, sé sin le rá:—

(a) glaofar amach uimhir, ainm, agus tuairisc an toghthóra dá mbeidh an páipeur ballóide le tabhairt amach fé mar a bheid curtha síos ar an rolla de thoghthóirí,

(b) marcálfar uimhir sin an toghthóra ar chó-dhuille an pháipéir bhallóide,

(c) cuirfar marc ar an rolla de thoghthóirí, os coinne uimhir an toghthóra, chun a thaisbeáint gur tugadh amach páipeur ballóide don toghthóir sin ach ní nochtfar cadé an páipeur ballóide é,

(d) marcálfar an páipeur ballóide ar a dhá thaobh leis an marc oifigiúil,

(e) marcálfar ar fhuirm dhearbhú céannachta agus ar chlúdach pháipéir bhallóide an uimhir a bheidh ar chúl an pháipéir bhallóide,

(f) cuirfar i gclúdach (dá ngairmtear an forchlúdach anso ina dhiaidh seo) a bheidh sa bhfuirm orduithe agus a bheidh fé sheola an toghthóra fé mar a bheidh an seola san curtha síos ar an rolla de thoghthóirí na scríbhinní seo a leanas, sé sin le rá:—

(i) an páipeur ballóide sin, agus

(ii) an fhuirm dhearbhú céannachta san, agus

(iii) clúdach (dá ngairmtear an clúdach clúdacháin anso ina dhiaidh seo) sa bhfuirm orduithe agus é fé sheola ceann comhrimh an tSeanaid, agus

(iv) clúdach is lú ná san (dá ngairmtear clúdach an pháipéir bhallóide anso ina dhiaidh seo) sa bhfuirm orduithe agus é marcálta, mar a horduítear anso roimhe seo, leis an uimhir a bheidh ar chúl an pháipéir bhallóide sin,

(g) dúnfar an forchlúdach go héifeachtúil,

(h) nuair a bheidh na forálacha san roimhe seo den riail seo cólíonta maidir le gach páipcur ballóide a bheidh le tabhairt amach, baileofar, comhreofar, agus postálfar na forchlúdaigh dhúnta san go léir.

Páipéirí ballóide dúbláide do thabhairt amach.

5. Ar fháil gach iarratais do le n-a n-iarrfar páipeur ballóide dúbláide do thabhairt amach cuirfidh ceann comhrimh an tSeanaid i gcúl-scríbhinn air an lá agus an uair a fuair sé é agus uimhir leanúnach, agus gach páipeur ballóide dúbláide a tabharfar amach do réir aon iarratais den tsórt san tabharfar amach é do réir forálacha na rialach san roimhe seo sa mhéid go mbainid leis an gcás ach amháin go marcálfar ar chó-dhuille an pháipéir bhallóide sin, in ionad na huimhreach a bheidh ar an rolla de thoghthóirí, an uimhir leanúnach do cuireadh i gcúl-scríbhinn ar an iarratas 'na dtabharfar amach an páipeur ballóide sin dá réir agus, nuair a bheidh an páipeur ballóide sin tabhartha amach, go ndeighléalfar leis an iarratas san fé mar is gá, do réir na rialacha so, deighleáil leis an gcóip mharcálta den rolla de thoghthóirí.

Páipéirí ballóide do phostáil.

6. Postálfidh ceann comhrimh an tSeanaid na forchlúdaigh dhúnta san tré n-a seachada don cheann-oifig phuist is goire dho, no do pé oifig eile ar a socrófar leis an gceann-mháistir puist, agus stampálfidh an máistir puist san oifig sin, leis an dát-stampa post-oifige, fuirm admhála a thíolacfidh ceann comhrimh an tSeanaid agus ina mbeidh an méid clúdach do seachadadh amhlaidh luaidhte, agus cuirfe sé na clúdaigh sin ar aghaidh láithreach tríd an bpost cláruithe chun a seachadtha do sna daoine go mbeidh a seolta ortha.

An rolla de thoghthóirí agus na có-dhuillí do chimeád.

7. Chó luath agus is féidir é tar éis tabhairt-amach na bpáipéirí ballóide do bheith críochnuithe agus i bhfianaise na n-iarrthóirí a bheidh i láthair déanfidh ceann comhrimh an tSeanaid pacáidí ar leithligh den chóip mharcálta den rolla de thoghthóirí agus de chó-dhuillí na bpáipéirí ballóide, agus séalófar na pacáidí sin le n-a shéala féin agus le séalaí pé daoine de sna hiarrthóirí a thogróidh a séalaí do chur ortha.

Bosca ballóide an tSeanaid.

8. Cuirfidh ceann comhrimh an tSeanaid bosca ballóide ar fáil, ar a mbeidh “Bosca ballóide an tSeanaid” marcálta, chun na clúdaigh chlúdacháin do chur isteach ann nuair a chuirfidh na vótálaithe thar n-ais iad, agus ar thabhairt-amach na bpáipéirí ballóide do bheith críochnuithe taisbeánfidh ceann comhrimh an tSeanaid an bosca ballóide sin, ar oscailt agus folamh, do sna hiarrthóirí (más ann dóibh) a bheidh i láthair, agus séalóidh sé an bosca ballóide sin le n-a shéala agus déanfa sé socrú chun an bosca ballóide sin do chimeád slán sábhálta.

Cad déanfar leis na clúdaigh chlúdacháin ar iad d'fháil.

9. Déanfidh ceann comhrimh an tSeanaid láithreach gach clúdach clúdacháin a gheobha sé roimh dheire na vótaíochta do chur isteach, gan oscailt, i mbosca ballóide an tSeanaid agus déanfa sé gach clúdach clúdacháin a gheobha sé tar éis deire na vótaíochta do chur isteach, gan oscailt, i bpacáiste ar leithligh fé shéala agus déanfa sé fós gach forchlúdach do cuireadh thar n-ais chuige mar rud nár seachadadh do chur isteach, gan oscailt, i bpacáiste ar leithligh fé shéala.

Fógra i dtaobh comhreamh na vótanna.

10. Trí lá ar a laighead roimh dheire na vótaíochta cuirfidh ceann comhrimh an tSeanaid tríd an bpost chun gach iarrthóra, ag á sheola mar a bheidh sé curtha síos ar an ainmliost d'iarrthóirí, fogra i scríbhinn i dtaobh an ama agus na háite ina n-osclóidh sé bosca ballóide an tSeanaid agus ina gcomhreoidh sé na vótanna.

Bosca ballóide an tSeanaid d'oscailt.

11. Chó luath is bheidh caoi aige air tar éis deire na vótaíochta osclóidh ceann comhrimh an tSeanaid bosca ballóide an tSeanaid agus comhreoidh sé na vótanna.

Cé bheidh i láthair agus na vótanna á gcomhreamh.

12. Ní bheidh éinne i láthair agus bosca ballóide an tSeanaid á oscailt no na vótanna á gcomhreamh ach ceann comhrimh an tSeanaid agus a chongantóirí, pé daoine de sna hiarrthóirí a thogróidh bheith i láthair, agus pé daoine eile (más ann dóibh) dá gceadóidh ceann comhrimh an tSeanaid bheith i láthair amhlaidh.

An nós-imeachta a leanfar ar oscailt bosca ballóide an tSeanaid.

13. Nuair a beifear tar éis bosca ballóide an tSeanaid d'oscailt déanfidh ceann comhrimh an tSeanaid na nithe seo a leanas, sé sin le rá:—

(a) na clúdaigh chlúdacháin uile do thógaint amach as bosca ballóide an tSeanaid agus iad do chomhreamh agus a líon do nótáil,

(b) gach clúdach clúdacháin acu san d'oscailt agus aon chlúdaigh acu san ina mbeidh dearbhú céannachta do tugadh amach mar fhuirm dhearbhú chéannachta dhúbláide do dheighilt amach,

(c) gach ceann fé leith de sna clúdaigh chlúdacháin sin nár deighleadh amach amhlaidh do thógaint suas ar leithligh, an dearbhú céannachta ann do scrúdú agus an uimhir ar an dearbhú san do chur i gcó-mheas leis an uimhir ar chlúdach an pháipéir bhallóide sa chlúdach chlúdacháin sin,

(d) más mar a chéile na huimhreacha san agus go bhfuighfar an dearbhú céannachta do bheith críochnuithe agus déanta go cuibhe, cuirfe sé an dearbhú céannachta agus clúdach an pháipéir bhallóide i dhá gcimeádán ar leithligh,

(e) maran deimhin leis an dearbhú céannachta do bheith críochnuithe agus déanta go cuibhe cuirfe sé “diúltuíodh don vóta” i gcúl-scríbhinn ar an dearbhú céannachta agus ceanglóidh sé clúdach an pháipéir bhallóide dhe gan an clúdach san d'oscailt no, mara mbeidh aon chlúdach den tsórt san ann, ceanglóidh sé an páipeur ballóide dhe,

(f) má fhaghann sé nách mar a chéile an uimhir ar an dearbhú céannachta agus an uimhir ar chlúdach an pháipéir bhallóide, no mara mbeidh aon uimhir ar an gclúdach, osclóidh sé an clúdach, agus más mar a chéile an uimhir ar an bpáipeur ballóide agus an uimhir ar an dearbhú céannachta cuirfe sé an páipeur ballóide sa chimeádán speisialta a chuir sé ar fáil i gcóir páipéirí ballóide,

(g) maran mar a chéile an uimhir ar an bpáipeur ballóide agus an uimhir ar an dearbhú céannachta, cuirfe sé an páipeur ballóide thar n-ais ina chlúdach, más ann do, ceanglóidh sé an clúdach no an páipeur ballóide sin (pe'ca aca é) den dearbhú chéannachta, agus cuirfe sé “diúltuíodh don vóta” i gcúl-scríbhinn ar an dearbhú céannachta,

(h) má dheabhruíonn sé ná fuil dearbhú céannachta i dteanta chlúdach an pháipéir bhallóide, osclóidh sé clúdach an pháipéir bhallóide, agus má fachtar an dearbhú céannachta do bheith ann deighleálfa sé leis an dearbhú agus leis an bpáipeur ballóide sin do réir na bhforálacha san roimhe seo den riail seo,

(i) marcálfa sé leis an bhfocal “diúltuithe” gach dearbhú ná beidh páipeur ballóide ina theanta, agus gach páipeur ballóide ná beidh dearbhú céannachta ina theanta,

(j) nuair a bheidh deighleálta fé sna forálacha san roimhe seo den riail seo leis na clúdaigh chlúdacháin sin uile nár deighleadh amach amhlaidh, tógfa sé suas ar leithligh gach ceann fé leith de sna clúdaigh chlúdacháin sin do deighleadh amach toisc dearbhú céannachta do bheith ann do tugadh amach mar fhuirm dhearbhú chéannachta dhúbláide, scrúdóidh sé an dearbhú céannachta a bheidh ann (dá ngairmtear an dearbhú dúbláide anso ina dhiaidh seo) agus déanfa sé amach ce'ca scrúduíodh dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna fén riail cheana no nár scrúduíodh,

(k) má scrúduíodh dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna fén riail seo cheana marcálfa sé “diúltuíodh don vóta” ar an dearbhú dúbláide agus ceanglóidh sé clúdach an pháipéir bhallóide dhe, gan an clúdach san d'oscailt, no, mara mbeidh aon chlúdach den tsórt san ann, ceanglóidh sé an páipeur ballóide dhe,

(l) marar scrúduíodh dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna fén riail seo cheana deighleálfa sé leis an dearbhú dúbláide agus fós le clúdach an pháipéir bhallóide agus leis an bpáipeur ballóide a bheidh ina theanta do réir na bhforálacha san roimhe seo den riail seo lasmuich den dá mhír dheiridh roimhe seo dhi.

Páipéirí ballóide agus dearbhuithe ná beidh sna clúdaigh chearta.

14. Más in éineacht a gheobhfar páipeur ballóide agus dearbhú céannachta agus gur mar a chéile na huimhreacha ortha, ní diúltófar don pháipeur bhallóide mara mbeidh de chúis leis sin do dhéanamh ach go raibh an páipeur ballóide agus an dearbhú céannachta no aon cheann acu gan bheith sna clúdaigh chearta no sa chlúdach cheart no go raibh aon chlúdach den tsórt san gan bheith daingnithe.

Diúltú do dhearbhuithe céannachta.

15. Taisbeánfidh ceann comhrimh an tSeanaid do sna hiarrthóirí a bheidh i láthair aon dearbhú céannachta 'na mbeidh sé chun diúltú dho ar an scór nár críochnuíodh agus nár dineadh sa cheart é agus má chuireann aon iarrthóir acu san i gcoinnibh na breithe sin uaidh cuirfe sé leis an gcúl-scríbhinn na focail “cuireadh i gcoinnibh an diúltuithe”.

Dearbhuithe dá ndiúltófar do chimeád ar deighilt.

16. Déanfidh ceann comhrimh an tSeanaid na dearbhuithe uile dá ndiúltófar, maraon leis na clúdaigh no leis na páipéirí ballóide, pe'ca aca é, a bheidh ceangailte dhíobh, do chimeád ar deighilt o scríbhinní eile.

Clúdaigh pháipéirí ballóide d'oscailt.

17. Nuair a beifear tar éis na clúdaigh chlúdacháin uile i mbosca ballóide an tSeanaid d'oscailt agus a bheidh deighleálta fé sna rialacha san roimhe seo le n-a mbeidh ionta, osclóidh ceann comhrimh an tSeanaid gach clúdach páipéir bhallóide ná beidh oscailte agus cuirfe sé an uimhir ar an gclúdach i gcó-mheas leis an uimhir ar an bpáipeur ballóide agus más mar a cheile na huimhreacha cuirfe sé an páipeur ballóide isteach sa chimeádán speisialta do chuir sé ar fáil i gcóir páipéirí ballóide ach maran mar a chéile na huimhreacha marcálfa sé “diúltuithe” ar an bpáipeur ballóide agus ceanglóidh sé den chlúdach é.

Dearbhuithe páipéirí ballóide, etc., do chimeád.

18. Chó luath agus bheidh ceann comhrimh an tSeanaid tar éis na bpápéirí ballóide do chur isteach sa chimeádán speisialta san cuirfe sé isteach i bpacáidí ar leithligh fé shéala (1) na dearbhuithe céannachta do bhí i dteanta aon pháipéirí ballóide le n-ar glacadh go cuibhe; (2) aon dearbhuithe céannachta dar diúltuíodh; agus (3) aon pháipéirí ballóide dar diúltuíodh; agus, sa dá chás deiridh sin, raghaidh leo na clúdaigh (más ann dóibh) a bheidh ceangailte dhíobh.

Comhreamh na vótanna.

19. Nuair a bheidh na rialacha san roimhe seo cólíonta ag ceann comhrimh an tSeanaid meascfa sé go maith ar a chéile na páipéirí ballóide a bheidh sa chimeádán speisialta san agus ansan tógfa sé na páipéirí ballóide sin amach as an gcimeádán speisialta san, comhreoidh sé iad agus déanfa sé a líon do nótáil agus ansan comhreoidh sé, do réir na rialacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, na vótanna do breacadh ar na páipéirí ballóide sin.

Diúltú do pháipéirí ballóide a bheidh gan brí.

20. Cuirfidh ceann comhrimh an tSeanaid “diúltuithe” i gcúlscríbhinn ar aon pháipeur ballóide dá ndiúltóidh sé mar pháipeur gan brí agus má chuireann aon iarrthóir i gcoinnibh na breithe sin uaidh le n-ar dhiúltuigh sé don pháipeur bhallóide cuirfe sé leis an gcúl-scríbhinn sin “cuireadh i gcoinnibh an diúltuithe”.

Leanúnacht imeachta fén Sceideal so.

21. Sa mhéid gur féidir é déanfidh ceann comhrimh an tSeanaid na himeachta fén Sceideal so tar éis oscailt bhosca bhallóide an tSeanaid agus fós comhreamh na vótanna do chimeád ar siúl gan sos ach féadfa sé aon uair na himeachta no an comhreamh san do chur ar fiunraoi go ceann pé tréimhse is ceart, dar leis, chun bia do thógaint no i gcóir na hoíche no ar aon reásún eile is leor, dar leis, agus pé uair a chuirfe sé na himeachta san no an comhreamh san ar fiunraoi amhlaidh déanfa sé gach ní is ceart chun na páipéirí ballóide, na clúdaigh, na vótanna, agus na scríbhinní eile a bhaineann leis an toghachán do chur ar láimh shábhála.

Dearbhú sicréideachta.

22. Déanfidh ceann comhrimh an tSeanaid agus gach éinne dá chongantóirí a thógfidh páirt in aon cheann de sna himeachta fén Sceideal so no i gcomhreamh na vótanna agus gach iarrthóir a bheidh i láthair le linn aon imeachta dhíobh san no le linn an chomhrimh sin geallúint sa bhfuirm orduithe do shighniú, sara dtógfid páirt amhlaidh no sara mbeid i láthair amhlaidh, go gcimeádfid rún ar an vótáil.

Deimhniú ar thora na vótaíochta.

23. Chó luath agus bheidh comhreamh na vótanna críochnuithe ullamhóidh ceann comhrimh an tSeanaid ar dubláid, sa bhfuirm orduithe, deimhniú ina luadhfar ainmneacha na n-iarrthóirí do toghadh, an t-ord ar ar toghadh iad, líon iomlán na vótanna do tugadh do gach iarrthóir fé leith (pe'ca toghadh é no nár toghadh), gach aistriú vótanna do dineadh fén Acht so agus an líon iomlán de vótanna do bhí i leith gach iarrthóra fé leith i ndeire an chomhrimh in ar dineadh gach aistriú fé leith den tsórt san, agus pé nithe eile a hordófar, agus sighneoidh ceann comhrimh an tSeanaid an deimhniú dúbláide sin ansan agus cuirfe sé ceann de sna dúbláidí sin go dtí Cléireach na Dála agus an ceann eile go dtí Cléireach an tSeanaid.

Tora an toghacháin d'fhoillsiú.

24. Ullamhóidh ceann comhrimh an tSeanaid, leis, agus foillseoidh sé san Iris Oifigiúil, cuntas sa bhfuirm orduithe ar ainmneacha na n-iarrthóirí do toghadh agus ar an ord ar ar toghadh iad.

Páipéirí ballóide do chimeád.

25. Ar chríochnú chomhreamh na vótanna dho cuirfidh ceann comhrimh an tSeanaid isteach i bpacáidí ar leithligh fé shéala na páipéirí ballóide comhrithe agus na páipéirí ballóide dar diúltuíodh mar pháipéirí gan brí.

Ceann comhrimh an tSeanaid do choinneáil scríbhinní.

26. Coinneoidh ceann comhrimh an tSeanaid go ceann sé mí o dheire na vótaíochta na pacáidí uile agus fé seach a bheidh fé shéala agus ina mbeidh an chóip mharcálta den rolla de thoghthóirí, có-dhuillí na bpáipéirí ballóide, na clúdaigh chlúdacháin do fuarthas tar éis deire na vótaíochta, na forchlúdaigh do cuireadh thar n-ais mar nithe nár seachadadh, na dearbhuithe céannachta le n-ar glacadh, na dearbhuithe céannachta dar diúltuíodh, na páipéirí ballóide dar diúltuíodh, na páipéirí ballóide comhrithe, agus na páipéirí ballóide gan brí, agus i gcionn na tréimhse sin de shé mhí dítheoidh sé na pacáidí séaluithe sin go léir mara mbeidh a mhalairt orduithe ag binse toghacháin.

Pacáidí séaluithe d'iniúcha.

27. Ní leigfar d'éinne iniúcha do dhéanamh ar aon cheann de sna pacáidí séaluithe sin a choinneoidh ceann comhrimh an tSeanaid ná ar éinní dá mbeidh ionta ach amháin fé ordú bhinse thoghacháin agus dá réir sin.

Údarás chun pacáidí séaluithe d'iniúcha.

28. Féadfidh binse toghacháin a údarú d'éinne iniúcha do dhéanamh ar a mbeidh in aon cheann de sna pacáidí séaluithe sin ar ar gá do réir chirt san a dhéanamh ach ar dhéanamh aon iniúchta den tsórt san tabharfar aire ná déanfar an tslí in ar vótáil aon toghthóir áirithe d'fháil amach go dtí go mbeidh cruthuithe chun sástachta binse thoghacháin gur vótáil an toghthóir sin agus go mbeidh dearbhuithe ag an mbinse sin a vóta do bheith gan brí.

Orduithe binse thoghacháin do chólíona.

29. Cólíonfidh ceann comhrimh an tSeanaid gach ordú a dhéanfidh binse toghacháin i dtaobh iniúcha agus taisbeáint na bpacáidí séaluithe sin agus i dtaobh cad déanfar leo.

Tabhairt-iláthair ag ceann comhrimh an tSeanaid do bheith ina fianaise dhochlaoite.

30. Má orduíonn binse toghacháin do cheann chomhrimh an tSeanaid aon scríbhinn no pacáid scríbhinní ina sheilbh a bhaineann le toghachán áirithe do thabhairt i láthair agus má dhineann ceann comhrimh an tSeanaid an scríbhinn no an phacáid scríbhinní sin do thabhairt i láthair do réir an orduithe sin beidh an tabhairt-i-láthair sin ina fianaise dho-chlaoite go mbaineann an scríbhinn no an phacáid scríbhinní sin leis an toghachán áirithe sin, agus an chúl-scríbhinn a bheidh curtha ag ceann comhrimh an tSeanaid do réir an Sceidil seo ar aon scríbhinn no pacáid scríbhinní den tsórt san beidh sí ina fianaise dho-chlaoite air gurb é ní an scríbhinn no an phacáid sin ná an ní adeirtar sa chúlscríbhinn sin isea í.

Fianaise ar vótáil.

31. Má dhineann ceann comhrimh an tSeanaid páipeur ballóide do thabhairt i láthair a thabharfidh le tuisgint gur húsáideadh é in aon toghachán agus có-dhuille ar a mbeidh marcálta an uimhir chlóbhuailte chéanna agus ar a mbeidh uimhir marcálta i scríbhinn, beidh an tabhairt-i-láthair sin ina fianaise prima facie gurb éinne amháin an té do vótáil leis an bpáipeur ballóide sin agus an té gur mar a chéile a uimhir ar an rolla de thoghthóirí a bhaineann leis an toghachán san agus an uimhir a bheidh marcálta ar an gcó-dhuille sin amhlaidh.

Ceann comhrimh an tSeanaid do chur cúlscríbhinne ar phacáidí.

32. Pé uair is gá do cheann chomhrimh an tSeanaid, do réir an Sceidil seo, aon scríbhinní do chur i bpacáid ar leithligh fé shéala cuirfe sé i gcúl-scríbhinn ar an bpacáid sin ráiteas ar líon agus ar chineál na scríbhinní sin agus ar an toghachán le n-a mbainid.

33. Sa Sceideal so cialluíonn an focal “binse toghacháin” cúirt ag á mbeidh údarás go dleathach deighleáil le hachuingheacha ag gearán mar gheall ar thuairisciú nea-chuibhe no ar thogha nea-chuibhe i dtoghachán Seanaid.