An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (DARA SCEIDEAL. Orduithe Ceannaigh Eigeanta.) Ar Aghaidh (Ceathru Sceideal. MION-LEASUITHE AGUS LEASUITHE IARMARTACHA AR ACHTACHAIN I DTAOBH TITHE.)

50 1931

ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

TRIU SCEIDEAL.

CUID I.

Rialacha i dtaobh Cuitimh do Mheas a bhainfidh le talamh ata i liomataiste reiteachta.

Is é méid a mheasfaidh an t-eadrascánaí mar chúiteamh le n'íoc as an talamh, agus aon fhoirgintí bheidh air d'áireamh, ná an méid is fiú an talamh, le linn a luachála, mar láithreán ar n-a ghlanadh o fhoirgintí agus a bheadh ar fáil chun a fheabhsuithe do réir a n-éilítear leis na fo-dhlithe i dtaobh tithe do thógáil a bheidh i bhfeidhm sa cheanntar de thurus na huaire ach pé suim a measfar mar chostas glanta agus leibhéalta an tailimh sin do bhaint as.

CUID II.

Rialacha i dtaobh Cuitimh do Mheas a bhainfidh le talamh a ceannofar fe Chuid II den Acht so agus nach talamh ata i Liomataiste Reiteachta.

1. Má bhíonn an t-eadrascánaí sásta, maidir le haon áitreabh, gur mhóide an cíos a bhí á fháil air é bheith á úsáid chun crícheanna nea-dhleathacha no oiread san daoine de bhreis thar an gceart do bheith ann go raibh sé dainséarach no díobhálach do shláinte an lucht comhnaithe ann, ansan, sa mhéid gur do réir chíosa bheidh an cúiteamh, isé cíos gur dá réir a bheidh sé ná an cíos do bheadh le fáil dá mba chun crícheanna dleathacha do bheadh an t-áitreabh ar seilbh agus dá mba ná beadh ann ach an méid daoine dá raibh an t-áitreabh oiriúnach gan aon bhreis den tsórt san, do réir chúrsaí uile an cháis.

2. Má bhíonn an t-eadrascánaí sásta go bhfuil an chóir shláinteachais in aon áitreabh lochtach no ná fuil deisiú maith do réir réasúin ar an áitreabh san isé is cúiteamh ann ná an méid a measfar dob fhiú an t-áitreabh dá ndeintí slaintiúil é no dá gcuirtí deisiú maith do réir réasúin air, ach an costas a measfar do bhainfeadh le hé do dhéanamh sláintiúil no leis an deisiú san do chur air do bhaint as.

3. Féadfaidh an t-údarás áitiúil fianaise do thabhairt uatha i dtaobh na nithe roimhráite in ainneoin gan éinní do bheith déanta acu chun na lochtaí no na n-olc a nochtfar leis an bhfianaise do leigheas.

4. Féachfaidh an t-eadrascánaí d'aon mhéadú is dóich leis a thiocfaidh ar luach áitreibh eile leis an únaer céanna de bharr an údaráis áitiúla do leagadh aon fhoirgintí agus déanfaidh lomháil do réir an mhéaduithe sin.