An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Cuiteamh do Dhaoine Airithe Bhi ar Fostu ag Daoine Ba Cheadunaithe fe Cheadunaisi Earrai Ceannaiochta Iomparthora Ata ann Cheana agus fe Cheadunaisi Paisneura Bliantula.)

8 1933

ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1933

CUID VII.

Achtachain Airithe do Leasu.

Mínithe maidir le Cuid VII.

65. —Sa Chuid seo den Acht so—

cialluíonn an abairt “ceadúnas paisneura saosúrach” ceadúnas paisneura bliantúil ná baineann ach le cuid áirithe de bhliain ; cialluíonn an focal “saosúr” maidir le ceadúnas paisneura saosúrach an chuid áirithe de bhliain le n-a mbaineann an ceadúnas san.

Brí na habairte “bótharsheirbhís do phaisnéirí.” in Acht 1932 do leasú.

66. —(1) Deintear leis seo míniú na habairte “bóthar-sheirbhís do phaisnéirí” atá in alt 2 d'Acht 1932 do leasú tré sna focail “no ar shlí eile” do chur isteach ann i ndiaidh na bhfocal “fan chúrsa áirithe,” agus léireofar an tAcht san agus beidh éifeacht aige ag féachaint go cuibhe don atharú dheineann an leasú san i mbrí na habairte sin.

(2) Ní bheidh seirbhís is seirbhís fheithicle no fheithiclí inneall-ghluaiste agus a bheadh, mara mbeadh an fo-alt so, ina bóthar-sheirbhís do phaisnéirí do réir bhrí Achta 1932, ní bheidh san ina bóthar-sheirbhís do phaisnéirí chun crícheanna an Achta san i gcás an dá choinníoll so leanas do chólíonadh, sé sin le rá :—

(a) gach feithicil acu san do bheith ag iompar postanna, do réir bhrí Achta 1932, fé chonnradh leis an Aire Puist agus Telegrafa, agus

(b) ionad suidhte do bheith i ngach feithicil acu san do chúigear ar a mhéid (gan an tiománaí d'áireamh).

Ré cheadúnaisí paisneura bheidh i bhfeidhm an 31adh Deireadh Fómhair, 1933, d'fhaidiú.

67. —D'ainneoin éinní atá in alt 13 no in alt 16 d'Acht 1932 gach ceadúnas paisneura saosúrach atá i bhfeidhm ar dháta an Achta so do rith agus a bheidh i bhfeidhm ar an 31adh lá de Dheireadh Fómhair, 1933 (pe'ca de bhuadh an cheadúnais sin do dheonadh ar dtúis é no de bhuadh é d'athnuachaint) leanfaidh, mara gceiliúrtar roimhe sin é fé Acht 1932 agus fé réir aon chur-ar-fiunraoi fén Acht san, de bheith i bhfeidhm go dtí an chéad lá den tsaosúr, le n-a mbaineann an ceadúnas san, díreach tar éis an 31adh lá san de Dheireadh Fómhair, 1933, agus raghaidh in éag ansan mara ndeinidh an tAire é d'athnuachaint fé Acht 1932.

Tosach feidhme agus ré cheadúnaisí paisneura saosúracha bheidh ann feasta.

68. —(1) Gach ceadúnas paisneura saosúrach a deonfar tar éis an Achta so do rith tosnóidh sé ar an gcéad lá den tsaosúr le n-a mbaineann díreach tar éis a dheonta.

(2) Gach ceadúnas paisneura saosúrach a deonfar tar éis an Achta so do rith leanfaidh (mara gceiliúrtar roimhe sin é fé Acht 1932 agus fé réir aon chur-ar-fiunraoi fén Acht san) de bheith i bhfeidhm go ceann bliana o dháta a thosnuithe agus raghaidh in éag ansan mara ndeintear é d'athnuachaint fé Acht 1932.

(3) Scuirfidh alt 13 d'Acht 1932 d'fheidhm do bheith aige maidir le ceadúnaisí paisneura saosúracha deonfar tar éis an Achta so do rith.

Ré na n-athnuachaintí déanfar ar cheadúnaisí paisneura saosúracha bheidh ann feasta.

69. —(1) Gach athnuachaint a deonfar ar cheadúnas phaisneura shaosúrach tar éis an Achta so do rith tosnóidh sí díreach ar dhul in éag don cheadúnas no don athnuachaint deiridh ar an gceadúnas (pe'ca aca é) gur athnuachaint air í agus leanfaidh, mara gceiliúrtar roimhe sin í fé Acht 1932 agus fé réir aon chur-ar-fiunraoi fén Acht san, de bheith i bhfeidhm go ceann bliana o dháta an tosnuithe sin.

(2) Scuirfidh alt 16 d'Acht 1932 d'fheidhm do bheith aige maidir le hathnuachaintí ar cheadúnaisí paisneura saosúracha i gcás na hathnuachainte do dhéanamh tar éis dáta an Achta so do rith.

Coinníollacha ceadúnais phaisneura bhliantúla do leasú i rith a ré.

70. —(1) Féadfaidh an tAire uaidh féin i rith ré ceadúnais phaisneura na coinniollacha ghabhann leis an gceadúnas san do leasú (pe'ca tré chur-leis, tré fhágaint ar lár no tré atharú é) ar pé slí is oiriúnach leis.

(2) Pé uair a bheidh an tAire chun leasú do dhéanamh, i bhfeidhmiú na comhachta bronntar air leis an bhfo-alt deiridh sin roimhe seo, ar na coinníollacha ghabhann le ceadúnas paisneura cuirfidh fé ndeár fógra do sheirbheáil ar an gceadúnaí ag luadh na gcoinníollacha leasuithe bheidh le gabháil leis an gceadúnas san, agus ar an bhfógra san do sheirbheáil geobhaidh na coinníollacha leasuithe sin leis an gceadúnas san.

Ceadúnaisí paisneura do cheiliúradh.

71. —Féadfaidh an tAire aon uair, uaidh féin agus do réir a dhiscréide féin amháin, ceadúnas paisneura do cheiliúradh más deimhin leis gur tré chalaois no tré cham-thuairisc do fuarthas an ceadúnas san.

Dáta aistrithe ceadúnaisí paisneura.

72. —I gcás únaerachta bóthar-sheirbhíse do phaisnéirí d'aistriú ón té is ceadúnaí fén gceadúnas paisneura bhaineann leis an seirbhís sin chun duine eile agus i gcás an Aire d'aistriú an cheadúnais sin chun an duine sin fé alt 18 d'Acht 1932, tuigfear an ceadúnas san d'aistriú chun an duine sin ar dháta aistrithe na húnaerachta san.

Fianaise.

73. —Beidh deimhniú thabharfaidh le tuiscint é bheith fé láimh oifigigh don Aire agus é bheith á dheimhniú ná raibh duine áirithe, lá no laetheanta áirithe no ar feadh iomláine tréimhse áirithe, ina shealbhóir ar cheadúnas phaisneura á údarú dho bóthar-sheirbhís áirithe do phaisnéirí do bheith ar siúl aige, beidh san, gan cruthúnas ar shighniú an duine thugann le tuiscint a lámh do bheith leis an deimhniú san no gurbh oifigeach don Aire é, ina fhianaise go dtí go gcruthófar a mhalairt ar pé nithe acu san adubhradh a tugtar le tuiscint do bheith deimhnithe sa deimhniú san agus leis.

Acht na mBóthar Iarainn, 1924 , agus Acht na mBóthar Iarainn (Ilghnéitheach), 1932 , do leasú.

74. —(1) Scuirfidh fo-alt (4) d'alt 53 d'Acht na mBóthar Iarainn, 1924 ( Uimh. 29 de 1924 ), agus fo-alt (2) d'alt 18 d'Acht na mBóthar Iarainn (Ilghnéitheach), 1932 ( Uimh. 3 de 1932 ), d'éifeacht do bheith acu maidir le gach gnó le n-a mbaineann an t-alt so ach dá ainneoin sin leanfaidh an gnó san de bheith ina mheán eile ioncuim do réir bhrí fo-ailt (1) den alt san 53.

(2) Nuair a bheidh aon ath-scrúdú á dhéanamh fé alt 54 d'Acht na mBóthar Iarainn, 1924 , ag an mbínse bóthair iarainn féachfaid don tslí ina mbíonn gach gnó ar siúl le n-a mbaineann an t-alt so agus féadfaid an t-ioncum ba cheart, dar leis an mbínse, do theacht as an ngnó san do bhainistí go héifeachtúil agus go heconomiciúil do chur san áireamh.

(3) Baineann an t-alt so le gach gnó a húdaruítear, le ceadúnas earraí ceannaíochta, do bheith ar siúl i gcás gurb é is sealbhóir an cheadúnais sin ná Cuideachta Mhór-Bhóithre Iarainn an Deiscirt no duine go bhfuil a ghnó iompair earraí ceannaíochta de bhóthar ar únaeracht no fé stiúradh, go díreach no go nea-dhíreach, ag Cuideachtain Mhór-Bhóithre Iarainn an Deiscirt.