An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT BAINISTÍ CHATHAIR LUIMNIGH, 1934) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. Cion-Laigheaduithe ar Luacháil.)

35 1934

ACHT BAINISTÍ CHATHAIR LUIMNIGH, 1934

CEAD SCEIDEAL.

Forálacha i dtaobh Cóluchtaí Díochurtha.

Maoin chóluchtaí díochurtha d'aistriú.

1.—(1) Gach maoin, réalta no pearsanta (agus rudaí-arfiunraoi d'áireamh) a bheidh, díreach roimh an lá ceaptha, dílsithe in aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha no dá chuid féin aige no i seilbh ar iontaoibh do agus gach ceart, comhacht, agus príbhléid a bhaineann no a ghabhann le haon mhaoin den tsórt san, tiocfaid chun bheith agus beid, an lá ceaptha, dílsithe sa Bhárdas no dá chuid féin aige no i seilbh ar iontaoibh do (do réir mar is gá sa chás), gan leithliú ná sannadh ar bith do dhéanamh ortha ach go ndéanfar, i gcás in ar gá é, iad d'aistriú i leabhair aon bhainc, corporáide, no cuideachtan, agus san chun an estáit, an téarma, no an leasa uile chun a rabhdar, díreach roimh an lá ceaptha, dílsithe sa chólucht díochurtha san no dá chuid féin aige no i seilbh ar iontaoibh do, ach fé réir gach iontaobhais agus cothruim a dheineann deifir do sna nithe sin agus a bheidh ann, agus is féidir do chólíonadh, an uair sin.

(2) Gach maoin a haistrítear leis an mír seo agus a bheidh, díreach roimh an lá ceaptha, curtha síos i leabhair aon bhaine no cláruithe i leabhair aon bhainc, corparáide, no cuideachtan in ainm aon chinn de sna cóluchtaí díochurtha, déanfaidh an banc, an chorparáid, no an chuideachta san, ar a iarraidh sin don Bhárdas an lá ceaptha no aon uair dá éis sin, í d'aistriú sna leabhair sin chun ainme an Bhárdais.

(3) Gach rud-ar-fiunraoi a haistrítear leis an mír seo o chólucht díochurtha chun an Bhárdais féadfaidh an Bárdas dul chun dlí mar gheall air no é do bhaint amach no do chur i bhfeidhm, an lá ceaptha agus dá éis sin, ina ainm féin agus ní gá don Bhárdas fógra i dtaobh an aistrithe deintear leis an mír seo do thabhairt don té ar a mbeidh an rud-ar-fiunraoi sin ina cheangal.

Fiachaisí cóluchtaí díochurtha d'aistriú.

2.—(1) Na fiacha agus na fiachaisí eile go léir (ar a n-áirmhítear stoc agus fiacha morgáiste agus ar a n-áirmhítear fós fiachaisí nea-shocruithe tháinig as tort no as sáruithe connartha) a bheidh, díreach roimh an lá ceaptha, dlite ar aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha no fé n-a ndeaghaidh sé agus a bheidh gan íoc no gan glanadh aige, tiocfaid chun bheith agus beid, an lá ceaptha, ina bhfiacha no ina bhfiachaisí ar an mBárdas agus déanfaidh an Bárdas iad d'íoc no do ghlanadh agus féadfar iad do bhaint de no iad do chur i bhfeidhm ina aghaidh dá réir sin.

(2) Ní bheidh ordú íocaíochta ar bith do thug cólucht díochurtha amach agus nár tíolacadh chun a íoctha roimh an lá ceaptha, ná údarás ar bith do thug an cólucht díochurtha san uaidh chun méide an orduithe íocaíochta san d'íoc, ní bheidh san nea-dhleathach de dhruim an chóluchta dhíochurtha san do dhíochur ná ní dhéanfaidh an díochur san deifir do, agus déanfaidh an Bárdas socrú chun go n-íocfar méid gach orduithe íocaíochta den tsórt san ar a thíolacadh go cuibhe laistigh d'aimsir réasúnta tar éis an lae cheaptha.

Comhachta speisialta cóluchtaí díochurtha d'aistriú

3. Gach comhacht, ceart, príbhléid, agus údarás do bronnadh ar aon cheann no do dílsíodh in aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha, ina aonar no i dteanta cóluchta dhíochurtha eile no aon chóluchta eile, le haon reacht no fé, no le connradh, le có-aontú, no le ceadúnas (agus nách comhacht, ceart, príbhléid, ná údarás d'eirigh fé dhlí reachtúil ghenerálta no fé dhlí eile de dhruim an chóluchta dhíochurtha san do bheith ina chólucht chorparáideach no ina údarás shláintíochta agus dá dhruim sin amháin) agus a bheidh ann díreach roimh an lá ceaptha tiocfaid chun bheith agus beid, an lá ceaptha, aistrithe chun an Bhárdais agus dílsithe ann agus as san amach beid infheidhmithe ag an mBárdas dá réir sin, ina aonar no i dteanta cóluchta eile, do réir mar is gá sa chás.

Connartha leanúnacha do choimeád i bhfeidhm.

4.—Gach banna, urraíocht, no urrús eile de shaghas leanúnach do rinne no do thug aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha do dhuine eile no do rinne no do thug duine ar bith d'aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha agus fós gach connradh no có-aontú do rinneadh i scríbhinn idir aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha agus duine eile agus ná beidh feidhmithe agus críochnuithe go hiomlán roimh an lá ceaptha, leanfaid i bhfeidhm an lá ceaptha agus dá éis sin d'ainneoin díochurtha an chóluchta dhíochurtha san ach léireofar iad agus beidh éifeacht acu fé is dá gcuirtí ainm an Bhárdais ionta in ionad ainme an chóluchta dhíochurtha san, agus beidh an t-urrús, an connradh, no an có-aontú san infheidhmithe ag an mBárdas no ina aghaidh dá réir sin.

Fo-dhlithe, etc., do leanúint i bhfeidhm.

5.—Gach fo-dhlí, riail, agus rialachán do rinne aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha go dleathach agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha leanfa sé i bhfeidhm agus beidh éifeacht aige, an lá san agus dá éis sin agus sa mhéid ná beidh sé bun os cionn leis an Acht so, mar fho-dhlí, mar riail, no mar rialachán (do réir mar bheidh) ar n-a dhéanamh ag an mBárdas, an lá ceaptha, i gcóir a mbeidh gan caitheamh an uair sin den tréimhse gur ina cóir, agus i dtaobh an líomatáiste gur ina thaobh, do rinne an cólucht díochurtha san an fhodhlí, an riail, no an rialachán san, agus dá réir sin féadfaidh an Bárdas gach fo-dhlí, riail, agus rialachán den tsórt san do choimeád i bhfeidhm, d'atharú, no do cheiliúradh agus pionóisí agus geallbhruid thiocfaidh dá ndruim an lá ceaptha no dá éis sin do bhaint amach agus do chur i bhfeidhm sa tslí chéanna ina bhféadfadh, agus chó hiomlán is d'fhéadfadh, an cólucht díochurtha san iad do choimeád i bhfeidhm, d'atharú, do cheiliúradh, do bhaint amach, no do chur i bhfeidhm dá mba ná rithfí an tAcht so.

Rúin, etc., do leanúint i bhfeidhm.

6.—Gach rún a bheidh rithte, gach ordú bheidh déanta, agus gach fógra bheidh seirbheálta ag aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha roimh an lá ceaptha agus go mbeidh a oibriú, a éifeacht, no a théarma gan bheith caithte roimh an lá san, leanfa sé i bhfeidhm agus beidh éifeacht aige, an lá ceaptha agus dá éis sin agus sa mhéid ná beidh sé bun os cionn leis an Acht so, fé is dá mba rún é rithfeadh no ordú dhéanfadh no fógra sheirbheálfadh an Bárdas an dáta ar ar rith no ar a ndearna no ar ar sheirbheáil an cólucht díochurtha san an céanna agus fé is dá mbeadh feidhmeanna, comhachta agus dualgaisí an chóluchta dhíochurtha san aistrithe cheana féin chun an Bhárdais an dáta deiridh sin a luaidhtear.

Imeachta dlí ar feitheamh do choimeád ar siúl.

7.—I ngach aicsean, agra, cúiseamh no imeacht eile bheidh ar feitheamh an lá ceaptha in aon chúirt no bínse agus dar páirtí cólucht díochurtha, tiocfaidh an Bárdas chun bheith agus beidh sé ina pháirtí in ionad an chóluchta dhíochurtha san an lá ceaptha agus leanfar den imeacht san idir an Bárdas agus na páirtithe eile dho dá réir sin, agus ní thuitfidh aon imeacht den tsórt san ar lár ná ní heireofar aisti ná ní déanfar dochar di de dhruim an chóluchta dhíochurtha san do scur.

Leabhair chóluchtaí díochurtha do ghlacadh i bhfianaise.

8.—(1) Gach leabhar agus scríbhinn eile a horduítear no a húdaruítear d'aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha, le haon reacht no fé, do choimeád agus do bheadh ionghlactha i bhfianaise díreach roimh an lá ceaptha déanfar, d'ainneoin an chóluchta dhíochurtha san do scur, iad do ghlacadh i bhfianaise tar éis an lae cheaptha chó hiomlán is dá mba ná rithfí an tAcht so.

(2) Pé uair a bheadh sliocht as na nithe bheidh no deimhniú ar na nithe bheidh in aon leabhar no scríbhinn eile, a horduítear no a húdaruítear d'aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha le haon reacht no fé do choimeád, ionghlactha mar fhianaise ar na nithe sin díreach roimh an lá ceaptha ach an tsliocht no an deimhniú san do bheith fíoruithe ar shlí áirithe ag oifigeach áirithe don chólucht dhíochurtha san, déanfar sliocht as na nithe bheidh no deimhniú ar na nithe bheidh sa leabhar no sa scríbhinn sin, ach san do bheith fíoruithe ar an slí áirithe sin ag an oifigeach don Bhárdas a bheidh ar có-réir leis an oifigeach áirithe sin, do ghlacadh an lá ceaptha agus dá éis sin mar fhianaise ar na nithe sin sa mhéid go ndéanfaí an tsliocht no an deimhniú san a céadluaidhtear do ghlacadh amhlaidh dá mba ná rithfí an tAcht so.

Cuntaisí cóluchtaí díochurtha d'iniúchadh.

9.—(1) Déanfar na cuntaisí ar fháltaisí agus ar chaiteachas uile na gcóluchtaí díochurtha uile agus fé seach agus a gcoistí sin agus oifigeacha fé seach na gcólucht agus na gcoistí sin go dtí an lá ceaptha d'iniúchadh chó luath agus bheidh san caothúil tar éis an lae sin agus déanfar, bainfear amach agus cuirfear i bhfeidhm nea-lomhála, formhuirir, muirir agus pionóisí maidir leis na cuntaisí, leis na fáltaisí agus leis an gcaiteachas san sa tslí chéanna sa mhéid is féidir é ina ndéanfaí amhlaidh dá mba ná rithfí an tAcht so.

(2) Gach oifigeach d'aon cheann de sna cóluchtaí díochurtha, no d'aon choiste den chéanna, dar dualgas aon chuntaisí ar fháltaisí no ar chaiteachas an chóluchta dhíochurtha san do dhéanamh suas no cuntas do thabhairt ar aon chuid díobh agus fós gach ball d'aon chólucht díochurtha no coiste den tsórt san, tuigfear, chun crícheanna iniúchta chuntaisí na bhfáltas agus an chaiteachais sin go dtí an lá ceaptha, iad do bheith in oifig go dtí go mbeidh an t-iniúchadh san críochnuithe agus a bheith ortha go dtí san na dualgaisí céanna do chólíonadh, na cuntaisí céanna do thabhairt uatha agus bheith fén bhfreagarthacht chéanna do bheadh ortha do chólíonadh, do thabhairt uatha agus bheith fúithi dá mba ná rithfí an tAcht so.

Oifigigh chóluchtaí díochurtha.

10.—(1) Gach duine is oifigeach do chólucht dhíochurtha, an lá roimh an lá ceaptha, aistreofar é chun seirbhíse an Bhárdais an lá ceaptha agus tiocfa sé chun bheith agus beidh sé ina oifigeach don Bhárdas.

(2) Gach duine is oifigeach do choiste chóluchta dhíochurtha, díreach roimh an lá ceaptha, tuigfear, chun crícheanna an Achta so agus go sonnrách chun crícheanna na míre seo, gur oifigeach don chólucht dhíochurtha san é.

(3) Gach oifigeach do chólucht dhíochurtha no do choiste de chólucht dhíochurtha a haistreofar de bhuadh na míre seo chun seirbhíse an Bhárdais beidh sé i dteideal a thréimhse seirbhíse leis an gcólucht dhíochurtha san no leis an gcoiste sin (do réir mar bheidh) agus a thréimhse seirbhíse ón lá ceaptha leis an mBárdas d'áireamh, chun crícheanna na n-achtachán a bhaineann le haoisliúntas, mar aon tréimhse sheirbhíse leanúnach amháin leis an mBárdas.

Connartha seirbhíse le cóluchtaí díochurtha do choimeád i bhfeidhm.

11.—Gach connradh seirbhíse is connradh soiléir no iontuigthe, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha idir cólucht díochurtha agus duine ar bith nách oifigeach don chólucht dhíochurtha san leanfa sé i bhfeidhm an lá ceaptha agus dá éis sin, ach léireofar é agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí an Bárdas ann in ionad an chóluchta dhíochurtha san, agus beidh gach connradh den tsórt san infheidhmithe ag an mBárdas no ina aghaidh dá réir sin.