An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V. Pinsin mhi-abaltachta alos ditheanna de dheascaibh galair is ionchurtha i leith seirbhise i gcas na mi-abaltachta do bheith nios lugha na ochto per cent. gan bheith nios lugha na caoga per cent.) Ar Aghaidh (CUID VII. Liuntaisi cleithiunaithe speisialta agus aisci speisialta.)

15 1937

ACHT ARM-PHINSEAN, 1937

CUID VI.

Pinsin alos ditheanna de dheascaibh creacht no galair gur meaduiodh a n-olcas tre sheirbhis mhileata.

Grád díthe do mheas.

27. —(1) Chun crícheanna na Coda so den Acht so beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le duine bheidh fé dhíth de dheascaibh créachta, sé sin le rá:—

(a) más ceann de sna dítheanna luaidhtear sa chéad cholún den Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1927 an díth sin, isé grád díthe an duine sin ná an grád díthe atá leagtha amach sa dara colún den Sceideal san os coinne na díthe fé n-a mbeidh an duine sin,

(b) in aon chás eile isé grád díthe an duine sin ná an grád a mheasfaidh Bord na nArm-Phinsean chuige sin.

(2) Chun crícheanna na Coda so den Acht so beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le duine bheidh fé dhíth de dheascaibh galair, sé sin le rá:—

(a) isé grád díthe an duine sin ná an grád a mheasfaidh Bord na nArm-Phinsean chuige sin, agus

(b) is do réir phercentáiste measfar díth an duine sin agus measfar díth iomlán do réir céad per cent. agus measfar gach díth is lugha ná díth iomlán mar phercentáiste de dhíth iomláin.

Pinsin do sheanabhai11 de sna fórsaí alos créacht no galair gur méaduíodh a n-olcas, etc., tré sheirbhís.

28. —(1) I gcás—

(a) duine do scur as na fórsaí roimh dháta an Achta so do rith; agus

(b) gan an duine sin do bheith i dteideal pinsin fé sna hAchtanna ná fé sna hAchtanna mar a leasuítear iad leis an Acht so; agus

(c) an duine sin do bheith ar dháta a scrúduithe ag Bord na nArm-Phinsean—

(i) fé dhíth (nach lugha a grád ná fiche per cent.) de dheascaibh créachta gur méaduíodh a holcas—

(I) tré chréacht is ionchurtha i leith seirbhíse sna fórsaí agus do fuair sé i rith na tréimhse (dá ngairmtear an tréimhse sheirbhíse san alt so) dar thosach an 1adh lá d'Abrán, 1922, agus dar chríoch an 30adh lá de Mheán Fhómhair, 1924, faid do bhí sé ina bhall de sna fórsaí, no

(II) tré ghalar is ionchurtha i leith seirbhíse sna fórsaí i rith na tréimhse seirbhíse, no

(III) tré sheirbhís sna fórsaí i rith na tréimhse seirbhíse, no

(ii) fé dhíth (nach lugha a grád ná fiche per cent.) de dheascaibh galair gur méaduíodh a olcas tré chréacht is ionchurtha i leith seirbhíse sna fórsaí agus do fuair sé i rith na tréimhse seirbhíse faid do bhí sé ina bhall de sna fórsaí, no

(iii) fé dhíth (nach lugha a grád ná ochtó per cent.) de dheascaibh galair gur méaduíodh a olcas—

(I) tré ghalar is ionchurtha i leith seirbhíse sna fórsaí i rith na tréimhse seirbhíse, no

(II) tré sheirbhís sna fórsaí i rith na tréimhse seirbhíse, no

(iv) fé dhíth (nach lugha a grád ná fiche per cent.) de dheascaibh galair do brostuíodh no do gríosadh tré chréacht is ionchurtha i leith seirbhíse sna fórsaí agus do fuair sé i rith na tréimhse seirbhíse faid do bhí sé ina bhall de sna fórsaí, no

(v) fé dhíth (nach lugha a grád ná ochtó per cent.) de dheascaibh galair do brostuíodh no do gríosadh—

(I) tré ghalar is ionchurtha i leith seirbhíse sna fórsaí i rith na tréimhse seirbhíse, no

(II) tré sheirbhís sna fórsaí i rith na tréimhse seirbhíse,

féadfar, má ba léir an díth sin roimh an 1adh lá d'Iúl, 1926, pinsean do dheonadh don duine sin do réir an ráta luaidhtear sa dara colún den Sceideal a ghabhann leis an Acht so os coinne an ghráid oiriúnaigh dhíthe sa chéad cholún den Sceideal san.

(2) Déanfaidh an tAire gach iarratas ar phinsean fén alt so do chur fé bhráid Bhúird na nArm-Phinsean.

Pinsin do bhaill de chó-ghléasanna le n-a mbaineann Cuid II d'Acht 1932 alos créacht no galair gur méaduíodh a n-olcas, etc., tré sheirbhís.

29. —(1) I gcás—

(a) duine do bheith ina bhall de chó-ghléasadh le n-a mbaineann Cuid II d'Acht 1932, agus

(b) an duine sin do bheith ar seirbhís mhíleata, agus

(c) gan an duine sin do bheith i dteideal pinsin fé sna hAchtanna no fé sna hAchtanna mar a leasuítear iad leis an Acht so, agus

(d) an duine sin do bheith, ar dháta a scrúduithe ag Bord na nArm-Phinsean—

(i) fé dhíth (nach lugha a grád ná fiche per cent.) de dheascaibh créachta gur méaduíodh a holcas—

(I) tré chréacht is ionchurtha i leith seirbhíse míleata, no

(II) tré ghalar is ionchurtha i leith seirbhíse míleata, no

(III) tré sheirbhís mhíleata, no

(ii) fé dhíth (nach lugha a grád ná fiche per cent.) de dheascaibh galair gur méaduíodh a olcas tré chréacht is ionchurtha i leith seirbhíse míleata, no

(iii) fé dhíth (nach lugha a grád ná ochtó per cent.) de dheascaibh galair gur méaduíodh a olcas—

(I) tré ghalar is ionchurtha i leith seirbhíse míleata, no

(II) tré sheirbhís mhíleata, no

(iv) fé dhíth (nach lugha a grád ná fiche per cent.) de dheascaibh galair do brostuíodh no do gríosadh tré chréacht is ionchurtha i leith seirbhíse míleata, no

(v) fé dhíth (nach lugha a grád ná ochtó per cent.) de dheascaibh galair do brostuíodh no do gríosadh—

(I) tré ghalar is ionchurtha i leith seirbhíse míleata, no

(II) tré sheirbhís mhíleata,

féadfar, má ba léir an díth sin roimh an 1adh lá d'Iúl, 1926, pinsean do dheonadh don duine sin do réir an ráta luaidhtear sa dara colún den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so os coinne an ghráid oiriúnaigh dhíthe sa chéad cholún den Sceideal san.

(2) Déanfaidh an tAire gach iarratas ar phinsean fén alt so do chur fé bhráid an Bhúird Chlárathachta Sheirbhíse Míleata agus leis sin beidh feidhm ag forálacha ailt 8 d'Acht 1932, mar a leasuítear é le Cuid IV den Acht so, maidir leis an iarratas san agus leis an deimhniú seirbhíse bhéarfaidh an Bord san amach alos an iarratasóra.

(3) Má gheibheann an tAire deimhniú seirbhíse alos duine ón mBord Clárathachta Sheirbhíse Míleata tar éis dó iarratas ón duine sin ar phinsean do dheonadh fén alt so do chur fé bhráid an Bhúird sin fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo, déanfaidh an tAire, mara ndeallruighidh sé ón deimhniú san nach duine (dá ngairmtear duine cáilithe san alt so) dá bhféadfaí pinsean do dheonadh fén alt so an duine sin an t-iarratas san do chur fé bhráid Bhúird na nArm-Phinsean.

(4) Má deintear deimhniú seirbhíse, do tugadh amach alos duine do rinne iarratas ar phinsean fén alt so, d'athscrúdú fé fho-alt (3) d'alt 8 d'Acht 1932, agus go n-atharófar é ar an athscrúdú san, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) má dheallruigh sé on deimhniú san, mar do tugadh amach i dtosach é, nár dhuine cáilithe an duine sin agus go ndeallróidh sé ón deimhniú san, mar a hatharófar amhlaidh é, gur duine cáilithe an duine sin, ansan, beidh feidhm ag forálacha fo-ailt (3) den alt so maidir leis an iarratas san fé is dá ndeallródh sé ón deimhniú san, roimh é atharú amhlaidh, gur dhuine cáilithe an duine sin;

(b) má dheallruigh sé ón deimhniú san, mar a tugadh amach i dtosach é, gur dhuine cáilithe an duine sin agus gur deonadh pinsean fén alt so dhó dá réir sin, agus go ndeallróidh sé ón deimhniú san, mar a hatharófar amhlaidh é, nach duine cáilithe an duine sin, déanfaidh an tAire, le hordú, an pinsean san do cheiliúradh o dháta an orduithe sin.

Forálacha maidir le hiarrataisí ar phinsin fé Chuid VI.

30. —Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le hiarrataisí ar phinsin fén gCuid seo den Acht so, sé sin le rá:—

(a) déanfar gach iarratas chun an Aire roimh an 1adh lá d'Iúl, 1938,

(b) beidh gach iarratas i pé fuirm agus beidh pé mion-innste ann ordóidh an tAire.

Tuarasgabháil o Bhord na nArm-Phinsean ar iarrataisí ar phinsin fé Chuid VI.

31. —(1) Pé uair a déanfar iarratas ar phinsean fén gCuid seo den Acht so do chur fé bhráid Bhúird na nArm-Phinsean déanfaid san grád na mí-ábaltachta fé n-a mbeidh an t-iarratasóir do mheas agus do thuairisciú don Aire agus déanfaid freisin tuarasgabháil do chur chun an Aire i dtaobh pé nithe eile eireoidh as an iarratas san go n-iarrfaidh an tAire ortha tuarasgabháil do thabhairt ina dtaobh agus, chun crícheanna na tuarasgabhála san, cuirfid fé ndeár an t-iarratas san do scrúdú i pé slí ordóidh an tAire.

(2) Chun na ndualgaisí forchuirtear ortha leis an alt so do chólíonadh féadfaidh Bord na nArm-Phinsean fiosruithe do dhéanamh, fínnéithe do ghairm, agus fianaise do ghlacadh fé mhionn (agus tugtar údarás leis seo d'aon bhall acu daoine do chur fé mhionn) no ar shlí eile, pé fiosruithe, fínnéithe agus fianaise is dóich leo is gá.

Dáta tosnuithe pinsean fé Chuid VI.

32. —Tosnóidh gach pinsean fén gCuid seo den Acht so pé lá (nach luatha ná dáta an Achta so do rith) a chinnfidh an tAire.

Feidhm do bheith ag ailt áirithe de sna hAchtanna Arm-Phinsean, 1923 agus 1927, maidir le pinsin fé Chuid VI.

33. —(1) Beidh feidhm ag alt 6 agus ag ailt 9 go 14 d'Acht 1923, agus ag ailt 21 agus 23 d'Acht 1927, maidir le pinsin fén gCuid seo den Acht so, le daoine atá no adeir go bhfuilid i dteideal na bpinsean san, le daoine dá ndeonfar na pinsin sin agus le daoine dhéanfaidh iarratas ar na pinsin sin, fé is dá mb'iad na pinsin sin na pinsin a luaidhtear sna hailt sin fé seach.

(2) An tagairt atá in alt 21 d'Acht 1927 do dhaoine thiocfaidh i láthair i gcathair no i gcontae Bhaile Atha Cliath mar iarratasóirí no mar fhínnéithe os cóir Bhúird na nArm-Phinsean mar fhreagra ar ghairm ón mBord san léireofar í mar ní fholuíonn tagairt do dhaoine thiocfaidh i láthair i gcathair no i gcontae Bhaile Atha Cliath mar iarratasóirí no mar fhínnéithe os cóir an Bhúird Chlárathachta Sheirbhíse Míleata mar fhreagra ar ghairm ón mBord san.