An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Cuid II den Phriomh-Acht do leasu.) Ar Aghaidh (CUID IV. Cuid IV den Phriomh-Acht do leasu.)

23 1937

ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1937

CUID III.

Cuid III den Phriomh-Acht do leasu.

Míniú chun crícheanna Coda III.

11. —Sa Chuid seo den Acht so cialluíonn an abairt “an Bord” an Bord Marguithe Bagúin.

An lá ceaptha chun crícheanna Coda III.

12. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, lá do cheapadh chun bheith ina lá cheaptha chun crícheanna Coda III den Acht so.

(2) Sa Chuid seo den Acht so cialluíonn an abairt “an lá ceaptha” an lá cheapfaidh an tAire fén alt so chun bheith ina lá cheaptha chun crícheanna na Coda san.

Toghachán do ghnáth-bhaill den Bhord Marguithe Bagúin do bheith ann gach re bliain in ionad bheith ann gach tríú bliain.

13. —(1) An méid sin de Chuid III den Phríomh-Acht le n-a bhforáltar toghacháin cinn trí mblian do bheith ann do ghnáth-bhaill agus do bhaill tánaisteacha den Bhord scuirfe sé d'éifeacht do bheith aige, agus ina ionad san achtuítear leis seo go mbeidh toghacháin cinn dá bhlian ann do ghnáth-bhaill agus do bhaill tánaisteacha den Bhord Mharguithe Bagúin agus go mbeidh an chéad toghachán cinn dá bhlian acu san ann sa bhliain 1938.

(2) Chun lán-éifeacht do thabhairt don fho-alt deiridh sin roimhe seo den alt so beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) i ngach áit ina bhfuil an abairt “bliain toghacháin” i gCuid III den Phríomh-Acht, ciallóidh, in ionad an bhrí sin do bheith léi a cuirtear léi le fo-alt (2) d'alt 73 den Phríomh-Acht—

(i) an bhliain 1936, no

(ii) aon bhliain go gceangailtear le fo-alt (1) den alt so toghachán do ghnáth-bhaill agus do bhaill tánaisteacha den Bhord do bheith ann;

(b) léireofar fo-alt (1) d'alt 82 den Phríomh-Acht agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí na focail “dhá bhlian” i mír (b) den fho-alt san in ionad na bhfocal “trí mblian” atá anois sa mhír sin;

(c) léireofar fo-alt (2) d'alt 82 den Phríomh-Acht agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí na focail “dhá bhlian” i mír (b) den fho-alt san in ionad na bhfocal “trí mblian” atá anois sa mhír sin;

(d) leasuítear leis seo fo-alt (2) d'alt 91 den Phríomh-Acht tré sna focail “dá bhlian” do chur in ionad na bhfocal “trí mblian” atá anois ann, agus léireofar an Príomh-Acht agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

Líon ball an Bhúird Mharguithe Bagúin do mhéadú

14. —(1) An méid d'fho-alt (3) d'alt 74 den Phríomh-Acht le n-a bhforáltar gur ocht mbaill a bheidh ar an mBord agus gur seacht ngnáth-bhaill a bheidh ar an mBord, scuirfidh d'éifeacht do bheith aige o am agus d'éis ama an chéad toghacháin cinn dá bhlian (dá ngairmtear an chéad toghachán eile san alt so) do ghnáth-bhaill den Bhord a bheidh ann tar éis an Achta so do rith agus ina ionad san achtuítear leis seo gur naoi mbaill a bheidh ar an mBord agus gur ocht ngnáth-bhaill a bheidh ar an mBord o am an chéad toghacháin eile agus dá éis sin.

(2) Chun lán-éifeacht do thabhairt don fho-alt deiridh sin roimhe seo den alt so beidh na forálacha so leanas de Chuid III den Phríomh-Acht leasuithe ar na slite seo leanas o am an chéad toghacháin eile agus dá éis sin agus léireofar an Chuid sin III agus beidh éifeacht aici dá réir sin, sé sin le rá:—

(a) tré sna focail “ocht” agus “seacht” do scriosadh amach as fo-alt (3) d'alt 74 agus tré sna focail “naoi” agus “ocht” do chur ina n-ionad fé seach;

(b) tré sna focail “seacht” agus “seachtar” do scriosadh amach as gach áit ina bhfuilid i bhfo-ailt (2) agus (3) d'alt 77 agus tré sna focail “ocht” agus “ochtar” do chur ina n-ionad fé seach.

Alt 92 den Phríomh-Acht do leasú.

15. —Leasuítear leis seo fo-alt (2) d'alt 92 den Phríomh-Acht tré mhír (f) (eadhon, an mhír dar tosach na focail “le hordú” agus dar críoch na focail “do tháirgeadh”) do scriosadh amach as, agus léireofar an fo-alt san agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

Alt 92 den Phríomh-Acht do bhaint le horduithe déanfar fé Chuid III den Acht so.

16. —(1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) d'alt 92 den Phríomh-Acht maidir leis an mBord do dhéanamh aon orduithe (seachas ordú dáiliúcháin (quota táirgthe)) fén gCuid seo den Acht so.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (3) d'alt 92 den Phríomh-Acht maidir leis an mBord do dhéanamh orduithe dháiliúcháin (quota táirgthe) fén gCuid seo den Acht so.

Alt 95 den Phríomh-Acht do leasú.

17. —(1) Leasuítear leis seo fo-alt (1) d'alt 95 den Phríomh-Acht tríd an bhfocal “shé” do chur in ionad an fhocail “thrí” atá anois ann agus léireofar an fo-alt san agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

(2) Léireofar an abairt “an Chuid seo den Acht so” i bhfo-alt (2) d'alt 95 den Phríomh-Acht mar abairt a chialluíonn Cuid III den Phríomh-Acht no an Chuid seo den Acht so.

Feidhm ailt 97 den Phríomh-Acht.

18. —Léircofar an abairt “an Chuid seo den Acht so,” i ngach áit ina bhfuil sí i bhfo-ailt (2), (3), (4) agus (5) d'alt 97 den Phríomh-Acht, mar abairt a chialluíonn Cuid III den Phríomh-Acht no an Chuid seo den Acht so.

Alt 98 den Phríomh-Acht do leasú.

19. —Leasuítear leis seo fo-alt (2) d'alt 98 den Phríomh-Acht tré sna focail “an lá deiridh de thréimhse tháirgthe no, más Satharn no Domhnach an lá deiridh de thréimhse tháirgthe, an Aoine dheiridh sa tréimhse tháirgthe sin” do chur in ionad na bhfocal “seachtain roimh dheireadh thréimhse tháirgthe” atá anois ann, agus léireofar an fo-alt san agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

Ailt 99, 100, agus 101 den Phríomh-Acht do scurd'fheidhm dobheith acu.

20. —(1) Ní dhéanfaidh an Bord aon ordú fé fho-alt (1) d'alt 99 den Phríomh-Acht an lá ceaptha ná dá éis sin.

(2) Scuirfidh ailt 100 agus 101 den Phríomh-Acht d'fheidhm do bheith acu maidir le haon tréimhse tháirgthe thosnóidh an lá ceaptha no dá éis sin.

Fo-quotanna táirgthe d'áitreabhacha ceadúnuithe.

21. —(1) Pé uair a dhéanfaidh an Bord an lá ceaptha no dá éis sin ordú táirgthe ag aon chruinniú, déanfaidh an Bord ordú (dá ngairmtear ordú dáiliúcháin (quota táirgthe bagúin) sa Chuid seo den Acht so) ag an gcruinniú san chun an quota táirgthe in aghaidh na tréimhse táirgthe ceapfar leis an ordú táirgthe sin do dháiliú, fé réir forálacha an ailt seo, ar na háitreabhacha ceadúnuithe uile i pé cionúireachtaí is ceart dar leis an mBord agus déanfar, fé réir forálacha an chéad ailt ina dhiaidh seo, tagairtí sa Chuid seo den Acht so don fho-quota tháirgthe d'áitreabh cheadúnuithe áirithe in aghaidh tréimhse táirgthe áirithe do léiriú mar thagairtí don chuid den quota táirgthe in aghaidh na tréimhse táirgthe sin a bheidh dáilithe don áitreabh san le hordú dáiliúcháin (quota táirgthe bagúin).

(2) Nuair a bheidh ordú dáiliúcháin (quota táirgthe bagúin) á dhéanamh ag an mBord déanfaidh an Bord an quota táirgthe le n-a mbainfidh an t-ordú san do dháiliú i slí go gcuirfear in áirithe, maidir leis an méid bagúin a dáileofar fé d'aon áitreabh ceadúnuithe, ná beidh sé, má háirmhítear do réir ráta mhíosúla é, níos lugha ná trí chéad céadmeáchaint sa mhí.

(3) Má dheonann an tAire ceadúnas alos áitreibh ar bith an lá ceaptha no dá éis sin, féadfaidh, aon uair a dhéanfaidh an Bord ordú dáiliúcháin (quota tairgthe bagúin) i rith na tréimhse de cheithre mhí dhéag dar tosach dáta an cheadúnais sin, a iarraidh ar an mBord go ndáileoidís don áitreabh san leis an ordú san, nuair a bheid ag déanamh an orduithe sin, fo-quota is có-ionann leis an bhfo-quota is lugha dá mbeidh le dáiliú leis an ordú san, i gcás an áitreibh sin do bheith ceadúnuithe do réir fo-ailt (3) d'alt 24 den Phríomh-Acht no, in aon chás eile, cionúireacht áirithe den quota táirgthe in aghaidh na tréimhse táirgthe le n-a mbainfidh an t-ordú san, agus géillfidh an Bord d'aon iarratas den tsórt san.

(4) Nuair a bheidh an Bord ag dáiliú coda den quota táirgthe in aghaidh tréimhse táirgthe áirithe d'aon áitreabh ceadúnuithe fé ordú dháiliúcháin (quota táirgthe bagúin), féachfaid, fé réir forálacha an dá fho-alt deiridh sin roimhe seo—

(a) do sna hoblagáidí bheidh ar an duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin fé aon ordú bheidh déanta ag an Aire fé alt 2 den Acht Torthaí Talmhaíochta (Easportáil do Rialáil), 1933 ( Uimh. 26 de 1933 ), mar a leasuítear é leis an Acht Torthaí Talmhaíochta (Easportáil do Rialáil) (Leasú), 1935 (Uimh. 15 de 1935) , agus

(b) más leis an quota táirgthe in aghaidh aon tréimhse tháirgthe thosnóidh an lá ceaptha no dá éis sin a bhainfidh an t-ordú dáiliúcháin (quota táirgthe bagúin) sin, don méid bagúin (eadhon, bagún do táirgeadh san áitreabh ceadúnuithe sin) do chonsighnigh an ceadúnaí sin (ar shlí seachas tré n-a easportáil), ar n-a dhíol, i rith na bliana caileandair díreach roimh bhliain déanta an orduithe dháiliúcháin (quota táirgthe bagúin) sin, agus

(c) más leis an quota táirgthe in aghaidh aon tréimhse táirgthe thosnóidh an lá ceaptha no dá éis sin a bhainfidh an t-ordú dáiliúcháin (quota táirgthe bagúin) sin, don méid bagúin (eadhon, bagún do táirgeadh san áitreabh ceadúnuithe sin) do chonsighnigh an ceadúnaí sin go dleathach tré n-a easportáil, ar n-a dhíol, go dtí aon tír seachas an Bhreatain Mhór no Tuaisceart Éireann i rith na bliana caileandair díreach roimh bhliain déanta an orduithe dháiliúcháin (quota táirgthe bagúin) sin, agus

(d) don mhéid (más aon mhéid é) do bhí an méid bagúin do táirgeadh san áitreabh san i rith aon tréimhse táirgthe roimhe sin fé bhun no os cionn an fho-quota tháirgthe don áitreabh san in aghaidh na tréimhse táirgthe sin.

(5) Pé uair a dhéanfaidh an Bord ordú dáiliúcháin (quota táirgthe bagúin) an lá ceaptha no dá éis sin alos tréimhse táirgthe áirithe, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a)  déanfaidh an Bord alos gach áitreibh cheadúnuithe fé leith deimhniú (dá ngairmtear deimhniú fo-quota tháirgthe sa Chuid seo den Acht so) á dheimhniú cadé an chaindíocht bhagúin a dáilítear don áitreabh san leis an ordú san agus cadé an tréimhse tháirgthe le n-a mbaineann an t-ordú san, agus beidh an deimhniú san ina fhianaise dho-chlaoite ar na nithe deimhneofar amhlaidh;

(b)  cuirfidh an Bord fé ndeár cóip den deimhniú san do sheirbheáil, ar dháta nach déanaí ná an dara lá den tréimhse tháirgthe sin, ar an duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin.

(6) Féadfaidh an Bord, ar chó-iarratas o shealbhóir cheadúnais alos áitreibh áirithe agus o shealbhóir cheadúnais alos áitreibh eile, iomlán an fho-quota tháirgthe don áitreabh san a céadluaidhtear, no aon chuid de, in aghaidh tréimhse táirgthe áirithe d'aistriú ón áitreabh san a céad-luaidhtear chun an áitreibh eile sin, agus leis sin tuigfear chun crícheanna na Coda so den Acht so laigheadú agus méadú fé seach do bheith déanta dá réir sin ar an bhfo-quota táirgthe don áitreabh san a céad-luaidhtear in aghaidh na tréimhse táirgthe sin agus ar an bhfo-quota táirgthe don áitreabh eile sin in aghaidh na tréimhse táirgthe sin.

Quotanna táirgthe do mhéadú agus fo-quotanna táirgthe do mhéadú dá dhruim sin.

22. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo féadfaidh an Bord, le hordú, ordú táirgthe in aghaidh tréimhse táirgthe do leasú tré chaindíocht bhreise de bhagún (dá ngairmtear an quota breise san alt so) do cheapadh le táirgeadh i rith na tréimhse sin agus sa chás san cuirfidh an Bord fé ndeár cóip den ordú leasúcháin do sheirbheáil, ar dháta nach déanaí ná trí lá tar éis dáta déanta an orduithe leasúcháin, ar gach ceadúnaí áitreibh cheadúnuithe ar ar seirbheáladh cóip den deimhniú fo-quota tháirgthe alos na tréimhse táirgthe sin, agus leis sin agus chun crícheanna na Coda so den Acht so cuirfear leis an bhfo-quota táirgthe don áitreabh san in aghaidh na tréimhse táirgthe sin caindíocht bhagúin go mbeidh idir í agus an quota breise an cothrom céanna bheidh idir suim an fho-quota dhíola sa bhaile agus an fho-quota eachtardhíola (más ann dó) don áitreabh san in aghaidh na tréimhse díola agus na tréimhse eachtar-dhíola fé seach díreach roimh dháta an orduithe sin agus suim an quota dhíola in aghaidh na tréimhse díola san agus an quota eachtar-dhíola in aghaidh na tréimhse eachtar-dhíola san.

(2) Ní dhéanfaidh an Bord ordú fén alt so ag leasú orduithe tháirgthe ar dháta is déanaí ná deich lá roimh dheireadh na tréimhse táirgthe do ceapadh leis an ordú tairgthe sin.

Pionós mar gheall ar gan méid áirithe bagúin do tháirgeadh.

23. —I gcás—

(a) cóip de dheimhniú fo-quota tháirgthe i dtaobh áitreibh ar bith do sheirbheáil go cuibhe ar an duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin, agus

(b) an chaindíocht bhagúin a táirgfear san áitreabh san i rith na tréimhse táirgthe luaidhtear sa deimhniú san do bheith níos lugha ná cúig nóchad per cent. den fhoquota tháirgthe don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin,

beidh an ceadúnaí sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil do chur air a háirmheofar do réir deich scillinge in aghaidh gach céadmeáchainte bheidh an méid bagúin a táirgfear san áitreabh san i rith na tréimhse táirgthe sin fé bhun an fho-quota tháirgthe don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin.

Pionós mar gheall ar an iomarca bagúin do tháirgeadh.

24. —I gcás—

(a) cóip de dheimhniú fo-quota tháirgthe i dtaobh áitreibh ar bith do sheirbheáil go cuibhe ar an duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin, agus

(b) an chaindíocht bhagúin a táirgfear san áitreabh san i rith na tréimhse táirgthe luaidhtear sa deimhniú san do bheith breis is deich per cent. os cionn an fho-quota tháirgthe don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin,

beidh an ceadúnaí sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil do chur air a háirmheofar do réir deich scillinge in aghaidh gach céad meáchainte bheidh an méid bagúin a táirgfear san áitreabh san i rith na tréimhse táirgthe sin os cionn an fho-quota tháirgthe don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin.

An tslí chun an méid bagúin do táirgeadh i rith tréimhse táirgthe d'áireamh chun crícheanna na Coda so den Acht so.

25. —(1) Féadfaidh an Bord, pé uair agus chó minic agus is oiriúnach leo é, na nithe seo leanas do dhéanamh, le hordú, maidir le haon áitreabh ceadúnuithe—

(a) a dhearbhú cadé an mheáchaint bhagúin is dóich leis an mBord is féidir a tháirgeadh de ghnáth san áitreabh san as meáchaint áirithe chonablach;

(b) an percentáiste is ionann agus an mheáchaint sin bhagúin do cheapadh fé threoir an chothruim a bheidh idir an mheáchaint sin bhagúin agus an mheáchaint áirithe sin chonablach agus ar an bhforas gurb ionann an mheáchaint áirithe sin chonablach agus céad per cent.

(2) Féadfaidh ordú fé fho-alt (1) den alt so baint le níos mó ná aon áitreabh ceadúnuithe amháin, agus sa chás san féadfar forálacha deifriúla do chur san ordú san i dtaobh gach ceann fé leith de sna háitreabhacha ceadúnuithe le n-a mbainfidh an t-ordú san.

(3) Féadfaidh an Bord, le hordú fén bhfo-alt so, aon ordú déanfar fé fho-alt (1) den alt so do cheiliúradh.

(4) I gcás percentáiste do bheith ceaptha alos aon áitreibh cheadúnuithe le hordú déanfar fén alt so agus a bheidh i bhfeidhm i rith aon tréimhse táirgthe tuigfear, chun crícheanna na Coda so den Acht so, gurb é caindíocht bhagúin do táirgeadh san áitreabh san i rith na tréimhse sin ná méid is cóionann leis an bpercentáiste sin de mheáchaint chonablach na muc uile do marbhadh san áitreabh san i rith na tréimhse sin agus do húsáideadh chun bagún do tháirgeadh.

(5) Chun a chur ar chumas an Bhúird ordú do dhéanamh fé fho-alt (1) den alt so féadfaidh an Bord, tráth ar bith, fógra do sheirbheáil ar an duine is ceadúnaí alos aon áitreibh cheadúnuithe á cheangal air tuairisceán do chur chun an Bhúird, fé cheann seacht lá o dháta na seirbheála san, agus mion-innste ann i dtaobh na meáchainte bagúin do táirgeadh san áitreabh san i rith tréimhse áirithe agus na meáchainte conablach as ar táirgeadh an bagún san, agus má theipeann ar aon cheadúnaí ar a seirbheálfar aon fhógra den tsórt san a n-éileofar leis an bhfógra san do chólíonadh, no má dheineann in aon tuairisceán a chuirfidh isteach do réir an fhógra san aon ráiteas a bheidh bréagach no mí-threorach in aon phonc táchtach, beidh an ceadúnaí sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar deich bpúint do chur air.

(6) San alt so cialluíonn an focal “conablach” conablach cóirithe muice (le n-a n-áirmhitear an cloigeann gus an teanga, na dubháin, na maoth-bhléantracha, an bhlonag, an t-eirball, an enámh droma agus na crúba).

(7) Chun crícheanna an ailt seo tuigfear gurb é is meáchaint chonablaigh mhuice ná meáchaint an chonablaigh sin tar éis é dhí-inniú agus fé cheann uair a' chluig tar éis na muice sin do mharbhadh.

Ailt 103 agus 104 den Phríomh-Acht do scurd'fheidhm dobheith acu.

26. —(1) Ní dhéanfaidh an Bord aon ordú fé fho-alt (1) d'alt 103 den Phríomh-Acht an lá ceaptha ná dá éis sin.

(2) Scuirfidh alt 104 den Phríomh-Acht d'fheidhm do bheith aige maidir le haon tréimhse dhíola thosnóidh tar éis an lae cheaptha.

Fo-quotanna díola sa bhaile d'áitreabhacha ceadúnuithe.

27. —(1) Pé uair a dhéanfaidh an Bord, an lá ceaptha no dá éis sin, ordú um dhíola sa bhaile ag aon chruinniú déanfaidh an Bord ordú (dá ngairmtear ordú dáiliúcháin (quota díola sa bhaile) sa Chuid seo den Acht so) ag an gcruinniú san chun an quota dhíola in aghaidh na tréimhse díola ceapfar leis an ordú san um dhíola sa bhaile do dháiliú ar na háitreabhacha ceadúnuithe uile i pé cionúireachtaí is ceart dar leis an mBord agus déanfar, fé réir forálacha an chéad ailt ina dhiaidh seo, tagairtí sa Chuid seo den Acht so don fho-quota dhíola sa bhaile d'áitreabh cheadúnuithe áirithe in aghaidh tréimhse díola áirithe do léiriú mar thagairtí don chuid den quota díola in aghaidh na tréimhse díola san a bheidh dáilithe don áitreabh san le hordú dáiliúcháin (quota díola sa bhaile).

(2) Pé uair a dhéanfaidh an Bord ordú dáiliúcháin (quota díola sa bhaile) an lá ceaptha no dá éis sin alos tréimhse díola áirithe, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) déanfaidh an Bord alos gach áitreibh cheadúnuithe fé leith deimhniú (dá ngairmtear deimhniú fo-quota dhíola sa bhaile sa Chuid seo den Acht so) á dheimhniú cadé an chaindíocht bhagúin a dáilítear don áitreabh san leis an ordú san agus cadé an tréimhse dhíola le n-a mbaineann an t-ordú san, agus beidh an deimhniú san ina fhianaise dho-chlaoite ar na nithe deimhneofar amhlaidh;

(b) cuirfidh an Bord fé ndeár cóip den deimhniú san do sheirbheáil, roimh thosach na tréimhse sin, ar an duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin.

(3) Feadfaidh an Bord, ar chó-iarratas o shealbhóir cheadúnais alos áitreibh áirithe agus o shealbhóir cheadúnais alos áitreibh eile, iomlán an fho-quota dhíola sa bhaile don áitreabh san a céad-luaidhtear, no aon chuid de, in aghaidh tréimhse díola áirithe d'aistriú ón áitreabh san a céad-luaidhtear chun an áitreibh eile sin, agus leis sin tuigfear chun crícheanna na Coda so den Acht so laigheadú agus méadú fé seach do bheith déanta dá réir sin ar an bhfo-quota díola sa bhaile don áitreabh san a céad-luaidhtear in aghaidh na tréimhse díola san agus ar an bhfo-quota díola sa bhaile don áitreabh eile sin in aghaidh na tréimhse díola san.

Quotanna díola do mhéadú agus fo-quotanna díola sa bhaile do mhéadú dá dhruim sin.

28. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo féadfaidh an Bord, le hordú, ordú um dhíola sa bhaile in aghaidh tréimhse díola do leasú tré chaindíocht mhéaduithe de bhagún (dá ngairmtear an quota méaduithe san alt so) do chur in ionad an quota dhíola (dá ngairmtear an quota bunaidh san alt so) do ceapadh leis an ordú san um dhíola sa bhaile, agus sa chás san cuirfidh an Bord fé ndeár cóip den ordú leasúcháin do sheirbheáil, ar dháta nach déanaí ná trí lá tar éis an orduithe leasúcháin do dhéanamh, ar gach ceadúnaí áitreibh cheadúnuithe ar ar seirbheáladh cóip den deimhniú fo-quota dhíola sa bhaile alos na tréimhse díola san, agus leis sin agus chun crícheanna na Coda so den Acht so isé bheidh ina fho-quota dhíola sa bhaile don áitreabh san in aghaidh na tréimhse díola san, in ionad an méid bagúin (dá ngairmtear an fo-quota bunaidh san alt so) a luaidhtear sa deimhniú san, ná caindíocht bhagúin go mbeidh idir í agus an fo-quota bunaidh an cothrom céanna bheidh idir an quota méaduithe agus an quota bunaidh.

(2) Ní dhéanfaidh an Bord ordú fén alt so ag leasú ordú um dhíola sa bhaile níos déanaí ná deich lá roimh dheireadh na tréimhse díola do ceapadh leis an ordú san um dhíola sa bhaile.

Pionós mar gheall ar bhagún sa bhreis ar fho-quota díola sa bhaile do chonsighniú.

29. —(1) I gcás—

(a) cóip de dheimhniú fo-quota dhíola sa bhaile do sheirbheáil go cuibhe ar an duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin, agus

(b) an chaindíocht bhagúin a consighneofar (ar shlí seachas tré n-a easportáil), ar n-a dhíol, ón áitreabh san i rith na tréimhse díola luaidhtear sa deimhniú san do bheith breis is cúig per cent. os cionn an fho-quota dhíola sa bhaile don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin,

beidh an ceadúnaí sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil do chur air a háirmheofar do réir deich scillinge in aghaidh gach céadmeáchainte bheidh an méid bagúin a consighneofar amhlaidh ón áitreabh san i rith na tréimhse sin os cionn an fho-quota dhíola sa bhaile don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin.

(2) Bagún a táirgfear in áitreabh cheadúnuithe, thar ceann duine sheachadann muca don duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin chun a marbhtha agus a leasuithe, agus a haistreofar chun an duine sin a céad-luaidhtear no chun aon duine eile i rith tréimhse díola bheidh ceaptha le hordú um dhíola sa bhaile, tuigfear, chun crícheanna an ailt seo, é do chonsighniú (ar shlí seachas tré n-a easportáil), ar n-a dhíol, i rith na tréimhse sin ón áitreabh san.

(3) Má dheineann an duine is ceadúnaí alos aon áitreibh cheadúnuithe (dá ngairmtear an ceannuitheoir sa bhfo-alt so), le toiliú an Bhúird, aon bhagún do cheannach ón duine is ceadúnaí alos áitreibh cheadúnuithe eile (dá ngairmtear an díoltóir sa mhír seo), chun é dhíol i Saorstát Éireann, i rith aon tréimhse díola bheidh ceaptha le hordú um dhíola sa bhaile agus go nglacfaidh an ceannuitheoir an bagún san i rith na tréimhse sin, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas chun crícheanna an ailt seo, sé sin le rá:—

(a) tuigfear gur chonsighnigh an díoltóir an bagún san (ar shlí seachas tré n-a easportáil), ar n-a dhíol, i rith na tréimhse sin ón áitreabh cheadúnuithe eile sin,

(b) má dhíolann an ceannuitheoir an bagún san i Saorstát Éireann i rith na tréimhse sin, ní tuigfear gur chonsighnigh an ceannuitheoir an bagún san (ar shlí seachas tré n-a easportáil), ar n-a dhíol, ón áitreabh cheadúnuithe sin a céad-luaidhtear.

(4) Má dheineann an duine is ceadúnaí alos aon áitreibh cheadúnuithe (dá ngairmtear an ceannuitheoir sa bhfo-alt so), le toiliú an Bhúird, aon bhagún do cheannach ón duine is ceadúnaí alos áitreibh cheadúnuithe eile (dá ngairmtear an díoltóir sa bhfo-alt so), chun é easportáil, i rith aon tréimhse díola bheidh ceaptha le hordú um dhíola sa bhaile agus go nglacfaidh an ceannuitheoir an bagún san i rith na tréimhse sin, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas chun crícheanna an ailt seo, sé sin le rá:—

(a) ní tuigfear gur chonsighnigh an díoltóir an bagún san (ar shlí seachas tré n-a easportáil), ar n-a dhíol, ón áitreabh san is déanaí luaidhtear,

(b) má cúisítear an ceannuitheoir i gcionta fén alt so agus ná cuirfidh ina luighe ar an gcúirt gur easportáil sé an bagún san i rith na tréimhse sin, tuigfear gur consighníodh an bagún san (ar shlí seachas tré n-a easportáil), ar n-a dhíol, i rith na tréimhse sin ón áitreabh san a céadluaidhtear.

(5) Má deintear bagún a táirgfear in áitreabh ceadúnuithe d'aistriú chun áitreibh eile agus é chonsighniú ina dhiaidh sin (ar shlí seachas tré n-a easportáil), ar n-a dhíol, i rith aon tréimhse díola, tuigfear chun crícheanna an ailt seo gur consighníodh an bagún san (ar shlí seachas tré n-a easportáil), ar n-a dhíol, ón áitreabh ceadúnuithe sin i rith na tréimhse díola san.

Quotanna eachtar-dhíola.

30. —Féadfaidh an Bord, pé uair agus chó minic agus is dóich leo gur ceart san do dhéanamh, le hordú (dá ngairmtear ordú eachtar-dhíola sa Chuid seo den Acht so)—

(a) tréimhse áirithe do cheapadh chun bheith ina tréimhse eachtar-dhíola chun crícheanna an orduithe sin, agus

(b) caindíocht áirithe bhagúin do cheapadh chun bheith ina quota eachtar-dhíola in aghaidh na tréimhse sin.

Fo-quotanna eachtar-dhíola d'áitreabhacha ceadúnuithe.

31. —(1) Pé uair a dhéanfaidh an Bord ordú eachtar-dhíola ag aon chruinniú déanfaidh an Bord ordú (dá ngairmtear ordú dáiliúcháin (quota eachtar-dhíola) san alt so) ag an gcruinniú san chun an quota eachtar-dhíola in aghaidh na tréimhse eachtar-dhíola ceapfar leis an ordú eachtar-dhíola san do dháiliú ar na háitreabhacha ceadúnuithe sin i pé cionúireachtaí is ceart dar leis an mBord agus déanfar, fé réir forálacha an chéad ailt ina dhiaidh seo, tagairtí sa Chuid seo den Acht so don fho-quota eachtar-dhíola d'áitreabh cheadúnuithe áirithe in aghaidh tréimhse eachtar-dhíola áirithe do léiriú mar thagairtí don chuid den quota eachtar-dhíola in aghaidh na tréimhse eachtar-dhíola san a bheidh dáilithe don áitreabh san le hordú dáiliúcháin (quota eachtar-dhíola).

(2) Pé uair a dhéanfaidh an Bord ordú dáiliúcháin (quota eachtar-dhíola) alos tréimhse eachtar-dhíola áirithe, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) déanfaidh an Bord, alos gach áitreibh cheadúnuithe fé leith le n-a mbaineann an t-ordú san, deimhniú (dá ngairmtear deimhniú fo-quota eachtar-dhíola sa Chuid seo den Acht so) á dheimhniú cadé an chaindíocht bhagúin a dáilítear don áitreabh san leis an ordú san agus cadé an tréimhse eachtar-dhíola le n-a mbaineann an t-ordú san, agus beidh an deimhniú san ina fhianaise dho-chlaoite ar na nithe deimhneofar amhlaidh;

(b) cuirfidh an Bord fé ndeár cóip den deimhniú san do sheirbheáil, roimh thosach na tréimhse sin, ar an duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin.

Quotanna eachtar-dhíola do mhéadú agus fo-quotanna eachtar-dhíola d'áitreabhacha ceadúnuithe do mhéadú dá dhruim sin.

32. —(1) Fé réir forálacha an chéad fho-ailt ina dhiaidh seo, féadfaidh an Bord, le hordú, ordú eachtar-dhíola in aghaidh tréimhse eachtar-dhíola do leasú tré chaindíocht mhéaduithe de bhagún (dá ngairmtear an quota méaduithe sa bhfo-alt so) do chur in ionad an quota eachtar-dhíola (dá ngairmtear an quota bunaidh san alt so) do ceapadh leis an ordú eachtar-dhíola san, agus sa chás san cuirfidh an Bord fé ndeár cóip den ordú leasúcháin do sheirbheáil, ar dháta nach déanaí ná trí lá tar éis an orduithe leasúcháin do dhéanamh, ar gach ceadúnaí áitreibh cheadúnuithe ar ar seirbheáladh cóip den deimhniú fo-quota eachtar-dhíola in aghaidh na tréimhse eachtar-dhíola san, agus leis sin agus chun crícheanna na Coda so den Acht so isé bheidh ina fho-quota eachtar-dhíola don áitreabh san in aghaidh na tréimhse eachtardhíola san, in ionad an méid bagúin (dá ngairmtear an fo-quota bunaidh san alt so) a luaidhtear sa deimhniú san, ná caindíocht bhagúin go mbeidh idir í agus an fo-quota bunaidh an cothrom céanna bheidh idir an quota méaduithe agus an quota bunaidh.

(2) Ní dhéanfaidh an Bord ordú fén alt so ag leasú ordú eachtardhíola níos déanaí ná deich lá roimh dheireadh na tréimhse eachlardhíola do ceapadh leis an ordú eachtar-dhíola san.

Pionós mar gheall ar gan méid an fho-quota eachtar-dhíola de bhagún d'easportáil.

33. —(1) I gcás—

(a) cóip de dheimhniú fo-quota eachtar-dhíola i dtaobh áitreibh ar bith do sheirbheáil go cuibhe ar an duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin, agus

(b) an chaindíocht bhagúin a heasportálfar ón áitreabh san go dtí aon tír no tíortha (seachas an Bhreatain Mhór no Tuaisceart Éireann) i rith na tréimhse eachtar-dhíola luaidhtear sa deimhniú san do bheith níos lugha ná cúig nóchad per cent. den fho-quota eachtar-dhíola don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin,

beidh an ceadúnaí sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil do chur air a háirmheofar do réir deich scillinge in aghaidh gach céadmeáchainte bheidh an méid bagúin a heasportálfar amhlaidh fé bhun an fho-quota eachtardhíola don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin.

(2) Má deintear bagún a táirgfear in áitreabh ceadúnuithe d'aistriú chun áitreibh eile agus é easportáil ina dhiaidh sin go dtí aon tír (seachas an Bhreatain Mhór no Tuaisceart Éireann) i rith aon tréimhse eachtar-dhíola, tuigfear chun crícheanna an ailt seo gur heasportáladh an bagún san chun na tíre sin ón áitreabh ceadúnuithe sin i rith na tréimhse eachtar-dhíola san.

Pionós mar gheall ar bhagún sa bhreis ar fho-quota eachtar-dhíola d'easportáil.

34. —(1) I gcás—

(a) cóip de dheimhniú fo-quota eachtar-dhíola i dtaobh áitreibh ar bith do sheirbheáil go cuibhe ar an duine is ceadúnaí alos an áitreibh sin, agus

(b) an chaindíocht bhagúin a heasportálfar ón áitreabh san go dtí aon tír no tíortha (seachas an Bhreatain Mhór no Tuaisceart Éireann) i rith na tréimhse eachtar-dhíola luaidhtear sa deimhniú san do bheith breis is cúig per cent. os cionn an fho-quota eachtar-dhíola don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin,

beidh an ceadúnaí sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil do chur air a háirmheofar do réir deich scillinge in aghaidh gach céadmeáchainte bheidh an méid bagúin a heasportálfar amhlaidh os cionn an fho-quota eachtardhíola don áitreabh san in aghaidh na tréimhse sin.

(2) Má deintear bagún a táirgfear in áitreabh ceadúnuithe d'aistriú chun áitreibh eile agus é easportáil ina dhiaidh sin go dtí aon tír (seachas an Bhreatain Mhór no Tuaisceart Éireann) i rith aon tréimhse eachtar-dhíola, tuigfear chun crícheanna an ailt seo gur heasportáladh an bagún san chun na tíre sin ón áitreabh ceadúnuithe sin i rith na tréimhse eachtar-dhíola san.

Alt 114 den Phríomh-Acht do leasú.

35. —Leasuítear leis seo alt 114 den Príomh-Acht tré sna focail “le hordú” do scriosadh amach as agus léireofar Cuid III den Phríomh-Acht agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

Feidhm ailt 115 den Phríomh-Acht.

36. —Léireofar an abairt “an Chuid seo den Acht so,” i ngach áit ina bhfuil sí in alt 115 den Phríomh-Acht, mar abairt a chialluíonn Cuid III den Príomh-Acht no an Chuid seo den Acht so.

Dleathacht orduithe an Bhúird Mharguithe Bagúin.

37. —Má dheineann an Bord ordú fé Chuid III den Príomh-Acht no fén gCuid seo den Acht so beidh san ina fhianaise prima facie go ndearnadh an t-ordú san go dleathach ar gach slí.

Fianaise.

38. —(1) Má bheirtear i láthair, in aon imeachta dlí bunófar ag an mBord no ina gcoinnibh, scríbhinn do bheireann le tuisgint gur cóip í d'ionstruim do rinne an Bord no d'aon tsliocht as aon ionstruim den tsórt san no d'aon rún do rith an Bord no d'aon mhiontuairiscí no d'aon chuid de mhiontuairiscí leis an mBord, agus go mbeidh deimhnithe ag Cathaoirleach an Bhúird no ag Rúnaí an Bhúird í bheith ina cóip dhílis, is leor san mar fhianaise ar an ionstruim no ar an sliocht san, no ar na miontuairiscí sin no ar an gcuid sin díobh, agus ní gá aon chruthúnas ar láimh-scríobhadh ná ar phost oifigiúil an té ag á mbeidh an céanna deimhnithe.

Sa bhfo-alt so foluíonn an focal “ionstruim” aon ordú, rialacháin, deimhniú no scríbhinn eile de shaghas ar bith.

(2) Deimhniú bheireann le tuisgint é bheith fé láimh Rúnaí an Bhúird, á dheimhniú gur cheadúnaí ar feadh tréimhse áirithe duine a hainmnítear sa deimhniú san, beidh san ina fhianaise prima facie ar na nithe deimhnítear amhlaidh agus ní gá sighniú an rúnaí sin do chruthú ná a chruthú gurbh é an rúnaí sin é.

(3) In aon imeachta, fé Chuid III den Phríomh-Acht no fén gCuid seo den Acht so, i gcoinnibh ceadúnaí féadfar fianaise prima facie, ar gach ní no éinní bheidh i dtuairisceán a thug an ceadúnaí sin no a tugadh thar a cheann don Bhord do réir na Coda san III no na Coda so den Acht so, do thabhairt tríd an tuairisceán san do thabhairt i láthair.

(4) In aon imeachta fé alt 112 den Príomh-Acht i gcoinnibh ceadúnaí toise gur theip air no gur dhiúltuigh tuairisceán do thabhairt uaidh is gá dhó, do réir rialachán ar n-a ndéanamh fén alt san, do thabhairt uaidh, beidh deimhniú bheireann le tuisgint é bheith sighnithe ag Rúnaí an Bhúird, á dheimhniú gur theip ar an gceadúnaí sin no gur dhiúltuigh an tuairisceán san do thabhairt uaidh, ina fhianaise prima facie ar na fíora bheidh deimhnithe amhlaidh.

An Bord Marguithe Bagún do dhéanamhíocaíochtaí le daoine áirithe ba leasuitheoirí tráth.

39. —(1) I gcás—

(a) gnó táirgthe bagúin do bheith ar siúl in áitreabh ar bith aon uair i rith na tréimhse de dhá mhí dhéag dar chríoch an 30adh lá de Mheitheamh, 1935, agus

(b) gan an t-áitreabh san do bheith cláruithe riamh sa chlár de mhion-leasuitheoirí, agus

(c) gnó táirgthe bagúin do bheith ar siúl san áitreabh san aon uair i rith na tréimhse dar thosach an 20adh lá de Mheitheamh, 1936, agus dar chríoch an 31adh lá de Mhárta, 1937, agus

(d) gnó táirgthe bagúin san áitreabh san do scur de bheith ar siúl roimh an 1adh lá d'Abrán, 1937,

íocfaidh an Bord, leis an duine is déanaí go raibh an gnó san ar siúl aige san áitreabh san i rith na tréimhse sin, is déanaí luaidhtear, cúiteamh i scur a chirt chun an ghnótha san do bheith ar siúl aige tar éis an 31adh lá de Mhárta, 1937, agus nuair a beifear ag ceapadh méid an chúitimh sin bhéarfar áird ar an líon de chonablaigh iomlána do húsáideadh chun bagún do tháirgeadh chun a dhíolta san áitreabh san i rith na tréimhse de dhá mhí dhéag dar chríoch an 30adh lá de Mheitheamh, 1935, agus ar chineál an ghnótha do bhí ar siúl ag an duine sin, agus ar an suim go ndeimhneoidh Cathaoirleach an Bhúird i scríbhinn gurb í an meán-bhrabús glan í do fuair leasuitheoirí bagúin i gcoitinne i Saorstát Éireann as gach conablach iomlán fé leith d'úsáideadar chun bagún do tháirgeadh i rith tréimhse an dá bhlian chaileandair 1935 agus 1936.

(2) I gcás—

(a) aon áitreabh do bheith cláruithe sa chlár de mhionleasuitheoirí an 1adh lá d'Abrán, 1937, agus

(b) clárú an duine do bhí cláruithe sa chlár san díreach roimh dheireadh na roimh-thréimhse do chealú tré oibriú fo-ailt (1) d'alt 19 den Phríomh-Acht, agus

(c) gan an duine sin do theacht, fé fho-alt (3) d'alt 24 den Phríomh-Acht mar a leasuítear é leis an Acht so, chun bheith ina cheadúnaí alos an áitreibh sin,

íocfaidh an Bord cúiteamh leis an duine sin i scur a chirt chun gnó táirgthe bagúin do bheith ar siúl aige san áitreabh san tar éis an 31adh lá de Mhárta, 1938, agus nuair a beifear ag ceapadh méid an chúitimh sin bhéarfar áird ar an meán-líon bliantúil de chonablaigh iomlána do húsáideadh chun bagún do tháirgeadh chun a dhíolta san áitreabh san i rith na tréimhse de dhá mhí dhéag dar chríoch an 30adh lá de Mheitheamh, 1935, agus na tréimhse de dhá mhí dhéag dar chríoch an 31adh lá de Mhárta, 1937, agus ar chineál an ghnótha do bhí ar siúl ag an duine sin, agus ar an suim go ndeimhneoidh Cathaoirleach an Bhúird i scríbhinn gurb í an meán-bhrabús glan í do fuair leasuitheoirí bagúin i gcoitinne i Saorstát Éireann as gach conablach iomlán d'úsáideadar chun bagún do tháirgeadh i rith tréimhse an dá bhlian chaileandair 1936 agus 1937.

(3) Is triúr eadrascánaithe ceapfar fén alt so a chinnfidh agus a cheapfaidh an méid cúitimh is iníoctha le duine fén alt so mara gcó-aontuítear idir an duine sin agus an Bord ina thaobh agus ní bheidh dul thar breith na n-eadrascánaithe sin.

(4) Má bhíonn cúiteamh iníoctha le duine ar bith fén alt so déanfaidh an tAire, mara gceaptar méid an chúitimh sin tré chó-aontú idir an duine sin agus an Bord, Cathaoirleach an Bhúird agus beirt eile do cheapadh chun bheith ina n-eadrascánaithe chun méid an chúitimh sin do cheapadh.

(5) Íocfaidh an Bord le gach duine fé leith (seachas Cathaoirleach an Bhúird) a ghníomhóidh ina eadrascánaí fén alt so an luach saothair sin a cheapfaidh an tAire.

(6) Nuair a molfar cúiteamh do dhuine ar bith fén alt so beidh méid an chúitimh sin ina fhiacha ag an duine sin ar an mBord agus féadfar é bhaint amach mar fhiacha gnáth-chonnartha i gcúirt dlighinse inniúla.

(7) Is as an gCiste Marguithe Bagúin a híocfar aon airgead is iníoctha ag an mBord fén alt so agus aon chostaisí fé n-a raghaidh an Bord maidir le haon eadrascán fén alt so.

Ceadúnaithe do thabhairt suas ceadúnaisí i gcomaoineíeaíochtaí ón mBord Marguithe Bagúin.

40. —(1) Féadfaidh an Bord agus an duine is ceadúnaí alos áitreibh ar bith, ach ní níos déanaí ná an 31adh lá de Mhárta, 1938, có-aontú do dhéanamh tré n-a gcó-aontóidh an ceadúnaí sin, i gcomaoine suime áirithe bheidh le n'íoc leis ag an mBord, an ceadúnas alos an áitreibh sin do thabhairt suas.

(2) Ar aon chó-aontú fén alt so do chríochnú cuirfidh an Bord an méid sin in úil don Aire agus déanfaidh an tAire an ceadúnas le n-a mbaineann an có-aontú san do cheiliúradh, go n-éifeacht ar dháta an chríochnuithe sin agus ón dáta san amach.

(3) Is as an gCiste Marguithe Bagúin a híocfar aon airgead a bheidh iníoctha ag an mBord fé chó-aontú déanfar fén alt so.