An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V. Ilghneitheach.) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. Coimhreamh na Votanna.)

43 1937

ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937

CEAD SCEIDEAL.

An Toghachan do Stiuradh.

Na páipéirí ballóide do thabhairt amach.

1. An lá chun páipéirí ballóide do thabhairt amach i dtoghachán Seanaid, déanfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid, sa tslí a horduítear sna Rialacha so leanas, páipéar ballóide do thabhairt amach do gach toghthóir a bheidh luaidhte ar an rolla de thoghthóirí don toghachán san.

Iarrthóirí do bheith i láthair.

2. Beidh gach iarrthóir i dtoghachán Seanaid i dteideal bheith i láthair le linn na bpáipéirí ballóide bheith á dtabhairt amach i gcóir an toghacháin sin agus, ar n-a iarraidh sin air d'aon iarrthóir den tsórt san, cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid in úil don iarrthóir sin cathain do bhéarfar agus cá háit ina dtabharfar na páipéirí ballóide sin amach.

Na daoine bheidh i láthair le linn páipéirí ballóide bheith á dtabhairt amach.

3. Féadfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid agus a chongantóirí, agus aon iarrthóir agus aon ghníomhaire bheidh ceaptha ag iarrthóir, agus ní fhéadfaidh éinne eile ach amháin le cead an chinn chóimhrimh Seanaid, bheith i láthair le linn na bpáipéirí ballóide bheith á dtabhairt amach.

An modh chun páipéirí ballóide do thabhairt amach.

4. Bhéarfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid páipéar ballóide amach do gach toghthóir fé leith tré sna nithe seo leanas do dhéanamh no a chur fé ndeár iad do dhéanamh maidir leis an toghthóir sin san ord so leanas, sé sin le rá:—

(a) glaofar amach uimhir, ainm, seoladh agus tuairisc an toghthóra mar a bheid san luaidhte ar an rolla de thoghthóirí;

(b) marcálfar uimhir sin an toghthóra ar chó-dhuille an pháipéir bhallóide bheidh le cur chuige;

(c) cuirfear mare ar an rolla de thoghthóirí os coinne ainm an iarrthóra air chun a thaisbeáint gur tugadh amach páipéar ballóide don toghthóir sin gan a nochtadh cadé an páipéar ballóide é;

(d) marcálfar an páipéar ballóide ar a dhá thaobh leis an marc oifigiúil;

(e) déanfar an uimhir a bheidh ar chúl an pháipéir bhallóide do mharcáil ar fhuirm dhearbhú céannachta agus ar chlúdach (dá ngairmtear an clúdach páipéir bhallóide anso feasta) a bheidh sa bhfuirm orduithe;

(f) cuirfear na scríbhinní seo leanas i gclúdach (dá ngairmtear an forchlúdach anso feasta) a bheidh sa bhfuirm orduithe agus é dírithe chun an toghthóra ag á sheoladh mar a bheidh san luaidhte ar an rolla de thoghthóirí, sé sin le rá:—

(i) páipéar ballóide, agus

(ii) an fhuirm dhearbhú céannachta san, agus

(iii) clúdach (dá ngairmtear an clúdach clúdacháin anso feasta) a bheidh sa bhfuirm orduithe agus é dírithe chun an chinn chóimhrimh Seanaid, agus

(iv) an clúdach páipéir bhallóide sin;

(g) dúnfar an forchlúdach go héifeachtúil;

(h) nuair a bheidh na forálacha san roimhe seo den Riail seo cólíonta maidir leis na toghthóirí uile go mbeidh a n-ainmneacha ar an rolla de thoghthóirí, baileofar, cóimhreofar agus postálfar na forchlúdaigh dhúnta san go léir.

Páipéirí ballóide dúbláideacha do thabhairt amach.

5. Gach iarratas ar pháipear ballóide dúbláideach do thabhairt amach a gheobhaidh an ceann cóimhrimh Seanaid cúl-scríobhfaidh air, ar é fháil dó, an lá agus an uair do fuair agus fós uimhir leanúnach, agus gach páipéar ballóide dúbláideach do bhéarfar amach do bhun aon iarratais den tsórt san bhéarfar amach é do réir forálacha na Rialach san roimhe seo sa mhéid go mbainfid leis an gcás ach amháin go marcálfar ar chó-dhuille an pháipéir bhallóide sin, in ionad na huimhreach a bheidh ar an rolla de thoghthóirí, an uimhir leanúnach do cúl-scríobhadh ar an iarratas gur dá bhun a bheidh an páipéar ballóide sin á thabhairt amach agus, nuair a bheidh an páipéar ballóide sin tugtha amach, go ndéanfar leis an iarratas san fé mar is gá do réir na Rialacha so déanamh leis an gcóip mharcálta den rolla de thoghthóirí.

Páipéirí ballóide do phostáil.

6. Postálfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid na forchlúdaigh dhúnta san tré sna forchlúdaigh sin do sheachadadh don cheannoifig phuist is goire dhó, no do pé oifig eile ar a socrófar leis an gceann-mháistir puist, agus stampálfaidh an máistir puist san oifig sin, leis an dát-stampa post-oifige, fuirm admhála thíolacfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid agus an méid forchlúdach do seachadadh amhlaidh luaidhte ann, agus cuirfidh na forchlúdaigh sin ar aghaidh láithreach tríd an bpost cláruithe chun a seachadtha do sna daoine chun a mbeid dírithe.

An rolla de thoghthóirí agus na có-dhuillí do choimeád.

7. Chó luath agus is féidir é tar éis tabhairt-amach na bpáipéirí ballóide do bheith críochnuithe agus i bhfianaise na n-iarrthóirí agus na ngníomhairí sin a bheidh i láthair déanfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid pacáidí ar leithligh den chóip mharcálta den rolla de thoghthóirí agus de chó-dhuillí na bpáipéirí ballóide, agus séalófar na pacáidí sin le n-a shéala féin agus le séalaí an mhéide sin de sna hiarrthóirí no de sna gníomhairí sin gur mian leo a séalaí do chur ortha.

Bosca ballóide an tSeanaid.

8. Cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid bosca ballóide ar fáil, agus “Bosca ballóide an tSeanaid” marcálta air, chun na gclúdach clúdacháin do chur isteach ann nuair a chuirfidh na vótálaithe thar n-ais iad, agus ar thabhairt-amach na bpáipéirí ballóide do bheith críochnuithe taisbeánfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid an bosca ballóide sin, ar oscailt agus folamh, do sna hiarrthóirí agus do sna gníomhairí (más ann dóibh) a bheidh i láthair, agus séalóidh an bosca ballóide sin le n-a shéala agus déanfaidh socrú chun an bhosca bhallóide sin do choimeád slán sábhálta.

An ní déanfar leis na clúdaigh chlúdacháin ar iad d'fháil.

9. Gach clúdach clúdacháin do gheobhaidh an ceann cóimhrimh Seanaid roimh chríochnú na vótaíochta, cuirfidh láithreach, gan oscailt, isteach i mbosca ballóide an tSeanaid é, agus na clúdaigh chlúdacháin uile do gheobhaidh tar éis críochnú na vótaíochta, cuirfidh, gan oscailt, i bpacáiste ar leithligh fé shéala iad, agus fós na forchlúdaigh uile cuirfear thar n-ais chuige mar rudaí nár seachadadh, cuirfidh, gan oscailt, i bpacáiste ar leithligh fé shéala iad.

Fógra i dtaobh cóimhreamh na vótanna.

10. Trí lá ar a laighead roimh chríochnú na vótaíochta cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid tríd an bpost chun gach iarrthóra, go dtí n-a sheoladh mar a bheidh san luaidhte sna hainmliostaí d'iarrthóirí, fógra i scríbhinn i dtaobh an ama dhéanfaidh agus na háite ina ndéanfaidh bosca ballóide an tSeanaid d'oscailt agus na vótanna do chóimhreamh.

Bosca ballóide an tSeanaid d'oscailt.

11. Chó luath agus a bheidh caoi ann chuige sin tar éis críochnú na vótaíochta osclóidh an ceann cóimhrimh Seanaid bosca ballóide an tSeanaid agus cóimhreoidh na vótanna.

Na daoine bheidh i láthair le linn cóimhreamh na vótanna.

12. Féadfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid agus a chongantóirí. agus aon iarrthóir agus aon ghníomhaire bheidh ceaptha ag iarrthóir, agus ní fhéadfaidh éinne eile ach amháin le cead an chinn chóimhrimh Seanaid, bheith i láthair le linn bosca ballóide an tSeanaid d'oscailt no le linn na vótanna bheith á gcóimhreamh.

An nós imeachta leanfar nuair a hosclófar bosca ballóide an tSeanaid.

13. Nuair a hosclófar bosca ballóide an tSeanaid déanfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid na nithe seo leanas, sé sin le rá:—

(a) na clúdaigh chlúdacháin uile do thógaint amach as bosca ballóide an tSeanaid agus iad do chóimhreamh agus a líon do nótú;

(b) gach clúdach clúdacháin acu san d'oscailt agus aon cheann de sna clúdaigh sin ina mbeidh dearbhú céannachta tugadh amach mar dhúbláid d'fhuirm dhearbhú céannachta do chur ar leithligh;

(c) gach ceann fé leith de sna clúdaigh chlúdacháin sin nár cuireadh ar leithligh amhlaidh do thógaint ina aonar agus an dearbhú céannachta ann do scrúdú agus an uimhir ar an dearbhú san do chur i gcompráid leis an uimhir ar chlúdach an pháipéir bhallóide sa chlúdach chlúdacháin sin;

(d) más mar a chéile na huimhreacha san agus go bhfaighfear an dearbhú céannachta do bheith críochnuithe agus déanta go cuibhe, cuirfidh an dearbhú céannachta agus clúdach an pháipéir bhallóide i dhá ngabhadán ar leithligh;

(e) maran deimhin leis an dearbhú céannachta do bheith críochnuithe agus déanta go cuibhe cúl-scríobhfaidh “diúltuíodh don vóta” ar an dearbhú céannachta agus ceanglóidh clúdach an pháipéir bhallóide dhe gan an clúdach san d'oscailt no, mara mbeidh aon chlúdach den tsórt san ann, ceanglóidh an páipéar ballóide dhe;

(f) má gheibheann sé nach mar a chéile an uimhir ar an dearbhú céannachta agus an uimhir ar chlúdach an pháipéir bhallóide, no mara mbeidh aon uimhir ar an gclúdach, osclóidh an clúdach agus, más mar a chéile an uimhir ar an bpáipéar ballóide agus an uimhir ar an dearbhú céannachta, cuirfidh an páipéar ballóide sa ghabhadán speisialta bheidh curtha ar fáil aige i gcóir páipéirí ballóide;

(g) maran mar a chéile an uimhir ar an bpáipéar ballóide agus an uimhir ar an dearbhú céannachta, cuirfe sé an páipéar ballóide thar n-ais ina chlúdach, más ann dó, ceanglóidh an clúdach no an páipéar ballóide sin (do réir mar a bheidh) den dearbhú chéannachta, agus cúlscríobhfaidh “diúltuíodh don vóta” ar an dearbhú céannachta;

(h) má dheallruíonn sé ná fuil dearbhú céannachta i dteanta clúdach an pháipéir bhallóide, osclóidh sé clúdach an pháipéir bhallóide, agus má gheibhtear an dearbhú céannachta do bheith ann déanfaidh leis an dearbhú agus leis an gclúdach páipéir bhallóide sin do réir na bhforálacha san roimhe seo den riail seo;

(i) marcálfa sé an focal “diúltuithe” ar gach dearbhú céannachta ná beidh páipéar ballóide ina theanta agus ar gach páipéar ballóide ná beidh dearbhú céannachta ina theanta;

(j) nuair a bheidh deighleálta fé sna forálacha san roimhe seo den Riail seo leis na clúdaigh chlúdacháin sin uile nár cuireadh ar leithligh amhlaidh, déanfa sé gach ceann fé leith de sna clúdaigh chlúdacháin sin do cuireadh ar leithligh toisc go raibh dearbhú céannachta ionta tugadh amach mar dhúbláid de dhearbhú chéannachta do thógaint ina aonar agus an dearbhú céannachta bheidh ann (dá ngairmtear an dearbhú dúbláideach anso feasta) do scrúdú agus féachaint a ndearnadh roimhe sin dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna do scrúdú fén Riail seo no ná dearnadh;

(k) má scrúduíodh dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna roimhe sin fén Riail seo marcálfá sé “diúltuíodh don vóta” ar an dearbhú dúbláideach agus ceanglóidh clúdach an pháipéir bhallóide dhe gan an clúdach san d'oscailt no, mara mbeidh aon chlúdach den tsórt san ann, ceanglóidh an páipéar ballóide dhe;

(l) marar scrúduíodh dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna roimhe sin fén Riail seo déanfa sé leis an dearbhú dúbláideach, agus fós le clúdach an pháipéir bhallóide agus leis an bpáipéar ballóide bheidh i dteanta an dearbhuithe sin, do réir na bhforálacha san roimhe seo den Riail seo ach amháin an dá mhír dheiridh sin roimhe seo dhi.

Páipéar ballóide agus dearbhú céannachta ná beidh sna clúdaigh chearta.

14. Más in éineacht do gheobhfar páipéar ballóide agus dearbhú céannachta agus gur mar a chéile na huimhreacha ar an bpáipéar ballóide sin agus ar an dearbhú céannachta san, ní diúltófar don pháipéar bhallóide sin mara mbeidh d'fhoras leis sin ach go raibh an páipéar ballóide sin agus an dearbhú céannachta san gan bheith sna clúdaigh chearta no go raibh aon chlúdach acu san gan bheith daingnithe.

Dearbhuithe céannachta do dhiúltú.

15. Taisbeánfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid do sna hiarrthóirí agus do sna gníomhairí (más ann dóibh) a bheidh i láthair aon dearbhú céannachta go mbeidh sé chun diúltú dhó ar an scór nár críochnuíodh agus ná dearnadh sa cheart é agus má chuireann aon iarrthóir no gníomhaire acu san i gcoinnibh na breithe sin uaidh cuirfidh leis an gcúl-scríbhinn na focail “cuireadh i gcoinnibh an diúltuithe”.

Dearbhuithe dá ndiúltófar do choimeád ar deighilt.

16. Déanfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid na dearbhuithe uile dá ndiúltófar, maraon leis na clúdaigh no leis na páipéirí ballóide, do réir mar a bheidh, a bheidh ceangailte dhíobh, do choimeád ar deighilt o scríbhinní eile.

Clúdaigh pháipéirí ballóide d'oscailt.

17. Nuair a bheidh na clúdaigh chlúdacháin uile i mbosca ballóide an tSeanaid oscailte agus a bheidh deighleálta fé sna Rialacha san roimhe seo le n-a mbeidh ionta, osclóidh an ceann cóimhrimh Seanaid gach clúdach páipéir bhallóide ná beidh oscailte agus cuirfidh an uimhir ar an gclúdach i gcompráid leis an uimhir ar an bpáipéar ballóide agus, más mar a chéile an uimhir ar an gclúdach agus an uimhir ar an bpáipéar ballóide, cuirfidh an páipéar ballóide isteach sa ghabhadán speisialta bheidh curtha ar fáil aige i gcóir páipéirí ballóide ach, maran mar a chéile an uimhir ar an gclúdach agus an uimhir ar an bpáipéar ballóide, ceanglóidh an ceann cóimhrimh Seanaid an páipéar ballóide sin agus an clúdach san dá chéile agus marcálfaidh “diúltuithe” ortha.

Dearbhuithe, páipéirí ballóide, etc., do choimeád.

18. Chó luath agus a bheidh na páipéirí ballóide uile curtha isteach sa ghabhadán speisialta san ag an gceann cóimhrimh Seanaid cuirfidh i bpacáidí ar leithligh fé shéala (1) na dearbhuithe céannachta bhí i dteanta aon pháipéiri ballóide le n-ar glacadh go cuibhe; (2) aon dearbhuithe céannachta dar diúltuíodh; agus (3) aon pháipéirí ballóide dar diúltuíodh; agus, sa dá chás deiridh sin, na clúdaigh (más ann dóibh) a bheidh ceangailte dhíobh.

Na vótanna do chóimhreamh.

19. Nuair a bheidh na Rialacha san roimhe seo den Sceideal so cólíonta ag an gceann cóimhrimh Seanaid meascfaidh go maith ar a chéile na páipéirí ballóide bheidh sa ghabhadán speisialta san a bheidh curtha ar fáil aige i gcóir páipéirí ballóide agus cóimhreoidh, do réir na Rialacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, na vótanna do breacadh ar na páipéirí ballóide sin.

Páipéirí ballóide bheidh gan bhrí do dhiúltú.

20. Cúl-scríobhfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid “diúltuithe” ar aon pháipéar ballóide dá ndiúltóidh sé mar pháipéar gan bhrí agus má chuireann aon iarrthóir no gníomhaire i gcoinnibh na breithe sin uaidh le n-ar dhiúltuigh don pháipéar bhallóide cuirfidh leis an gcúl-scríbhinn sin “cuireadh i gcoinnibh an diúltuithe”.

Na himeachta fén Sceideal so do bheith leanúnach.

21. Sa mhéid gur féidir é déanfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid na himeachta fén Sceideal so tar éis an bhosca bhallóide d'oscailt agus fós cóimhreamh na vótanna do choimeád ar siúl gan sos ach féadfaidh tráth ar bith, na himeachta no an cóimhreamh san do chur ar fiunraoi go ceann pé tréimhse is ceart, dar leis, chun bia no deoch do chaitheamh no mar gheall ar an oíche no ar aon réasún eile chífear dó is leor, agus pé uair a chuirfidh na himeachta san no an cóimhreamh san ar fiunraoi amhlaidh glacfaidh gach réamh-chúram is cóir chun na bpáipéirí ballóide, na gclúdach, na vótanna, agus na scríbhinní eile bhainfidh leis an toghachán do choimeád sábhálta.

Dearbhú seicréideachta.

22. Déanfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid agus gach éinne dá chongantóirí thógfaidh páirt in aon cheann de sna himeachta fén Sceideal so no i gcóimhreamh na vótanna agus gach iarrthóir agus gníomhaire bheidh i láthair le linn aon imeachta dhíobh san no le linn an chóimhrimh sin geallúint sa bhfuirm orduithe do shighniú, sara dtógfaid páirt amhlaidh no sara mbeid i láthair amhlaidh, go gcoimeádfaid rún ar an vótáil.

Deimhniú ar thoradh na vótaíochta.

23. Chó luath agus a bheidh cóimhreamh na vótanna críochnuithe ullamhóidh an ceann cóimhrimh Seanaid i ndúbláid maidir le gach ainmliost fé leith deimhniú, sa bhfuirm orduithe, ina luadhfar ainmneacha na n-iarrthóirí do toghadh as an ainmliost san, uimhir iomlán na vótanna do tugadh do gach iarrthóir fé leith (pe'ca toghadh é no nár toghadh), gach aistriú fiúntaisí do rinneadh fén Acht so agus an fiúntas iomlán do bhí creidiúnuithe do gach iarrthóir fé leith i ndeireadh an chóimhrimh ina ndearnadh gach aistriú fé leith den tsórt san, agus pé nithe eile bheidh orduithe, agus sighneoidh an ceann cóimhrimh Seanaid an deimhniú dúbláideach san ansan agus cuirfidh ceann de sna dúbláidí sin go dtí Cléireach Dháil Éireann agus (ach amháin i gcás an chéad toghacháin Seanaid) an ceann eile de sna dúbláidí sin go dtí Cléireach Sheanad Éireann.

I gcás gach deimhniú a hullamhófar fén Riail seo maidir leis an gcéad toghachán Seanaid, déanfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid, tar éis dó dúbláid amháin den deimhniú san do chur go dtí Cléireach Dháil Éireann, an dúbláid eile den deimhniú san do choimeád agus cuirfidh an dúbláid eile sin go dtí Cléireach Sheanad Éireann no seachadfaidh dó é chó luath agus is féidir é tar éis an Chléirigh sin do bheith ceaptha.

Toradh an toghacháin d'fhoillsiú.

24. Ullamhóidh an ceann cóimhrimh Seanaid freisin agus foillseoidh san Iris Oifigiúil ráiteas sa bhfuirm orduithe ina luadhfar ainmneacha na n-iarrthóirí do toghadh as gach ainmliost fé leith.

Páipéiri ballóide do choimeád.

25. Ar chríochnú chóimhreamh na vótanna dhó cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid i bpacáidí ar leithligh fé shéala na páipéirí ballóide cóimhrithe agus na páipéirí ballóide dar diúltuíodh mar pháipéirí gan bhrí.

An ceann cóimhrimh do choinneáil scríbhinní.

26. Coinneoidh an ceann cóimhrimh Seanaid go ceann sé mhí tar éis críochnú na vótaíochta na pacáidí uile agus fé seach a bheidh fé shéala agus ina mbeidh an chóip mharcálta den rolla de thoghthóirí, có-dhuillí na bpáipéirí ballóide, na clúdaigh chlúdacháin do fuarthas tar éis críochnú na vótaíochta, na forchlúdaigh do cuireadh thar n-ais mar rudaí nár seachadadh, na dearbhuithe céannachta le n-ar glacadh, na dearbhuithe céannachta dar diúltuíodh, na páipéirí ballóide dar diúltuíodh, na páipéirí ballóide cóimhrithe, agus na páipéirí ballóide gan bhrí agus i gcionn na tréimhse sin de sé mhí dítheoidh na pacáidí séaluithe sin uile mara mbeidh a mhalairt orduithe ag bínse toghacháin.

Pacáidí séaluithe d'iniúchadh.

27. Ní leigfear do dhuine ar bith iniúchadh do dhéanamh ar aon cheann de sna pacáidí séaluithe sin a choinneoidh an ceann cóimhrimh Seanaid ná ar éinní dá mbeidh ionta ach amháin fé ordú bhínse thoghacháin agus dá réir sin.

Údarás chun pacáidí séaluithe d'iniúchadh.

28. Féadfaidh bínse toghacháin a údarú do dhuine ar bith iniúchadh do dhéanamh ar a mbeidh in aon cheann de sna pacáidí séaluithe sin ar ar gá do réir chirt san do dhéanamh ach nuair a bheidh aon iniúchadh den tsórt san á dhéanamh bhéarfar aire ná déanfar an tslí in ar vótáil aon toghthóir áirithe d'fháil amach go dtí go mbeidh cruthuithe chun sástachta bhínse thoghacháin gur vótáil an toghthóir sin agus go mbeidh dearbhuithe ag an mbínse sin a vóta do bheith gan bhrí.

Orduithe bínse thoghacháin do chólíonadh.

29. Cólíonfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid gach ordú a dhéanfaidh bínse toghacháin i dtaobh na bpacáidí séaluithe sin d'iniúchadh agus do thabhairt i láthair agus i dtaobh cad déanfar leo.

Tabhairt-i-láthair ag an gceann cóimhrimh Seanaid do bheith ina fianaise dho-chlaoite.

30. Má orduíonn bínse toghacháin don cheann chóimhrimh Seanaid aon scríbhinn no pacáid scríbhinní ina sheilbh a bhainfidh le toghachán áirithe do thabhairt i láthair agus má dheineann an ceann cóimhrimh Seanaid an scríbhinn no an phacáid scríbhinní sin do thabhairt i láthair do réir an orduithe sin beidh an tabhairt-i-láthair sin ina fianaise dho-chlaoite go mbaineann an scríbhinn no an phacáid scríbhinní sin leis an toghachán áirithe sin, agus an chúl-scríbhinn a bheidh curtha ag an gceann cóimhrimh Seanaid do réir an Sceidil seo ar aon scríbhinn no pacáid scríbhinní den tsórt san beidh sí ina fianaise dho-chlaoite gurb é ní an scríbhinn no an phacáid sin ná an ní go ndeirtear sa chúlscríbhinn sin gurb í é.

Fianaise ar vótáil.

31. Má dheineann an ceann cóimhrimh Seanaid páipéar ballóide do thabhairt i láthair a bhéarfaidh le tuisgint gur húsáideadh é in aon toghachán agus có-dhuille go mbeidh an uimhir chlóbhuailte chéanna marcálta air agus go mbeidh uimhir marcálta i scríbhinn air, beidh an tabhairt-i-láthair sin ina fianaise prima facie gurb éinne amháin an duine do vótáil leis an bpáipéar ballóide sin agus an duine gur mar a chéile a uimhir ar an rolla de thoghthóirí bhainfidh leis an toghachán san agus an uimhir a bheidh marcálta amhlaidh ar an gcó-dhuille sin.

An ceann cóimhrimh Seanaid do chur cúl-scríbhinne ar phacáidí.

32. Pé uair is gá don cheann chóimhrimh Seanaid, do réir an Sceidil seo, aon scríbhinní do chur i bpacáid ar leithligh fé shéala cúl-scríobhfaidh ar an bpacáid sin ráiteas ina luadhfar líon agus cineál na scríbhinní sin agus an toghachán le n-a mbainid.

Bínse toghacháin.

33. Sa Sceideal so cialluíonn an abairt “bínse toghacháin” cúirt ag á mbeidh údarás go dleathach chun deighleáil le hachuingheacha ag gearán mar gheall ar thuairisciú neachuibhe no ar thogha nea-chuibhe i dtoghachán Seanaid.