An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Luach Saothair Comhaltai den Riaghaltas, Runaithe Pairliminte, an Ard-Aighne, agus Cathaoirligh agus Leas Chathaoirligh Dhail Éireann agus Sheanad Éireann.) Ar Aghaidh (CUID IV. Pinsin agus Liuntaisi do dhaoine agus i leith daoine do bhi i seilbh Oifigi airithe Aireachta agus Pairliminte.)

38 1938

ACHT UM OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PÁIRLIMINTE, 1938

CUID III.

Liuntaisi do Threoraithe Pairtithe Airithe i nDail Éireann.

Mínithe chun crícheanna Coda III.

9. —(1) Sa Chuid seo den Acht so—

cialluíonn an abairt “an Dara Páirtí”—

(a) i gcás níos mó ná dhá Pháirtí do bheith i nDáil Éireann de thurus na huaire, an ceann san de sna Páirtithe (gan Páirtí an Riaghaltais d'áireamh) i nDáil Éireann ag á mbeidh an líon is mó de chomhaltaí i nDáil Éireann de thurus na huaire;

(b) i gcás ar bith eile, an Páirtí i nDáil Éireann nach iad Páirtí an Riaghaltais iad;

cialluíonn an abairt “an Tríú Páirtí” an ceann san de sna Páirtithe (gan Páirtí an Riaghaltais d'áireamh) i nDáil Éireann ag á mbeidh an dara líon is mó de chomhaltaí i nDáil Éireann de thurus na huaire agus go mbeidh na coinníollacha so leanas cólíonta ina dtaobh, sé sin le rá:—

(c) go ndearnadar an t-olltoghachán deiridh roimhe sin do chomhaltaí de Dháil Éireann do chomhrac ina bpáirtí có-eagruithe, agus

(d) go ndearnadh seacht gcomhaltaí ar a laighead den Pháirtí sin do thogha san olltoghachán san;

cialluíonn an abairt “Treoraí an Dara Páirtí” an comhalta de Dháil Éireann is Treoraí de thurus na huaire ar an Dara Páirtí;

cialluíonn an abairt “Treoraí an Tríú Páirtí” an comhalta de Dháil Éireann is Treoraí de thurus na huaire ar an Tríú Páirtí.

(2) Má eiríonn aon cheist tráth ar bith—

(a) maidir le cadé an Páirtí i nDáil Éireann (más aon Pháirtí é) an Dara Páirtí, no

(b) maidir le cadé an Páirtí i nDáil Éireann (más aon Pháirtí é) an Tríú Páirtí,

beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(i) isé Cathaoirleach Dháil Éireann a bhéarfaidh breith ar an scéal agus is i scríbhinn fé n-a láimh a bhéarfaidh an bhreith sin, agus beidh an bhreith sin, chun crícheanna an Achta so, ina breith ná beidh aon dul tháirse agus ina ceangal ar gach aon duine agus ar gach aon bhínse,

(ii) más ionann an líon de chomaltaí i nDáil Éireann a bheidh ag dhá Pháirtí no níos mó i nDáil Éireann, bhéarfaidh Cathaoirleach Dháil Éireann, le linn dó bheith ag tabhairt aon bhreithe uaidh fén bhfo-alt so, áird ar na líonta de chomhaltaí de sna Páirtithe sin do toghadh chun Dáil Éireann in olltoghacháin do bhí ann roimh an olltoghachán deiridh roimhe sin do chomhaltaí de Dháil Éireann.

Liúntas bliantúil d'íoc le Treoraí an Dara Páirtí agus le Treoraí an Tríú Páirtí.

10. —(1) Íocfar mar liúntas le haghaidh costaisí le Treoraí an Dara Páirtí suim bhliantúil de £800.

(2) Fé réir forálacha an Achta so, íocfar mar liúntas le haghaidh costaisí le Treoraí an Tríú Páirtí, pé uair a bheidh aon Pháirtí den tsórt san ann, suim bhliantúil de £500.

(3) Ní raghaidh líon na liúntas is iníoctha fén alt so thar dó aon tráth áirithe.

(4) An liúntas is iníoctha fén alt so le Treoraí an Dara Páirtí no le Treoraí an Tríú Páirtí is liúntas é i dteanta an liúntais is iníoctha leis fé Acht an Oireachtais (Liúntaisí do Chomhaltaí), 1938 (Uimh. 34 de 1938) , agus beidh sé iníoctha in aghaidh aon tréimhse (ar n-a tosnú ar dháta an Achta so do rith no dá éis sin) go mbeidh an liúntas is déanaí luadhadh iníoctha leis ina haghaidh agus ní hin aghaidh aon tréimhse eile.

(5) Beidh gach liúntas is iníoctha fén alt so saor o cháin ioncuim (le n-a n-áirmhítear for-cháin) agus ní háirmheofar aon liúntas den tsórt san nuair a beifear ag áireamh ioncuim chun crícheanna na nAchtanna Cánach Ioncuim.

Coinníollacha maidir le liúntas d'íoc le Treoraí an Tríú Páirtí.

11. —Bainfidh na forálacha so leanas le híoc an liúntais is iníoctha fén alt deiridh sin roimhe seo le Treoraí an Tríú Páirtí, sé sin le rá:—

(a) ní bheidh aon liúntas den tsórt san iníoctha maran seacht ar a laighead an líon comhaltaí i nDáil Éireann a bheidh ag an Tríú Páirtí;

(b) scuirfear den liúntas san d'íoc má thuiteann an líon comhaltaí i nDáil Éireann a bheidh ag an Tríú Páirtí fé bhun seacht tráth ar bith;

(c) má thuiteann an líon comhaltaí i nDáil Éireann a bheidh ag an Tríú Páirtí fé bhun seacht de dheascaibh comhalta no comhaltaí den Tríú Páirtí d'éag, d'eirghe as no do theacht fé dhí-cháilíocht, tuigfear, chun crícheanna an ailt seo, nach lugha ná seacht líon comhaltaí an Pháirtí sin go dtí go líonfar an folúntas no gach ceann fé leith de sna folúntaisí a bheidh i nDáil Éireann de dheascaibh an éaga, an eirghe as no an teacht fé dhí-cháilíocht san.

Liúntaisí d'íoc amach as an bPrímh-Chiste.

12. —Is ar an bPrímh-Chiste no ar a thoradh fáis a bheidh muirear agus íoc gach liúntais is iníoctha fén gCuid seo den Acht so.