An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NEODRACHTA (DÍOBHÁIL CHOGAIDH DO MHAOIN), 1941)

24 1941

ACHT NEODRACHTA (DÍOBHÁIL CHOGAIDH DO MHAOIN), 1941

SCEIDEAL.

Udaras Pleanala Ceanntair do Thogaint Tailimh.

1. Údarás pleanála ceanntair a mbeidh beartuithe aca talamh ar bith do thógaint, dearbhóid le hordú (dá ngairmtear réamhordú sa Sceideal so) é bheith beartuithe aca an talamh san do thógaint.

2. Ní déanfar réamh-ordú ach amháin—

(a) i gcás an díobháil iomchuibhe le n-a mbaineann an tAcht so do dhéanamh roimh an Acht so do rith—fé cheann na tréimhse aca so leanas is déanaighe chríochnóidh, sé sin le rá, trí mhí tar éis na díobhála san do dhéanamh agus ceithre seachtaine tar éis an Achta so do rith, no

(b) i gcás an díobháil sin do dhéanamh tar éis an Achta so do rith-trí mhí tar éis a déanta.

3. Féadfaidh sealbhaire an tailimh le n-a mbainfidh réamhordú, no duine ar bith go n-estát no leas no ceart aige maidir leis an talamh san, a iarraidh ar an Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe, lá nach déanaighe ná lá is fiche tar éis cóip den ordú san do chur suas do réir mhíre 16 den Sceideal so ar an talamh le n-a mbainfidh an t-ordú san no in aice leis, an t-ordú san do chur ar nea-mbrí agus, ar n-a iarraidh sin air, féadfaidh an tAire an t-ordú san do chur ar nea-mbrí no feidhm an orduithe sin do theorannú i slí ná bainfidh an t-ordú san ach le cuid den talamh le n-ar bhain ar dtúis, pé aca is rogha leis.

4. Sara dtugaidh breith ar iarratas fé mhír 3 den Sceideal so féadfaidh an tAire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe fiosrú puiblí do chomóradh i dtaobh abhar an iarratais, agus beidh feidhm ag Airteagal 32 den Sceideal a ghabhann leis an Local Government (Application of Enactments) Order, 1898, maidir le gach fiosrú puiblí den tsórt san fé mar a bhíonn feidhm ag an Airteagal san maidir leis na fiosruithe puiblí luaidhtear ann.

5. Mara ndeintear aon iarratas fé réim agus do réir mhíre 3 den Sceideal so á iarraidh go gcuirfí réamh-ordú ar nea-mbrí no má thárlann, i gcás aon iarratas den tsórt san do dhéanamh, ná déanfar, ar bhreith do thabhairt ar an iarratas san, an réamhordú san do chur ar nea-mbrí, déanfaidh an t-údarás pleanála ceanntair do rinne an réamh-ordú san an talamh le n-a mbainfidh an réamh-ordú san no, i gcás an bhreith sin do theorannú feidhme an réamh-orduithe sin i slí ná bainfeadh an t-ordú san ach le cuid den talamh san, an chuid sin den talamh san do thógaint le hordú (dá ngairmtear ordú dílsiúcháin sa Sceideal so).

6. Isé am gur laistigh de déanfar ordú dílsiúcháin ná—

(a) i gcás gan aon iarratas do dhéanamh fé réim agus do réir mhíre 3 den Sceideal so á iarraidh go gcuirfí an réamh-ordú iomchuibhe ar nea-mbrí—ceithre lá déag tar éis deireadh an ama gur laistigh de féadfaí an t-iarratas san do dhéanamh, agus

(b) in aon chás eile—fé cheann ceithre lá déag tar éis breith do thabhairt ar an iarratas fén mír sin 3.

7. Má gheibheann údarás pleanála ceanntair amach, roimh ordú dílsiúcháin do dhéanamh, an talamh a bheidh le tógaint leis an ordú san do bheith (ina aonar no maraon le talamh eile) fé aon bhlianacht no íocaíocht eile is iníoctha le Coimisiún Talmhan na hÉireann no fé aon bhlianacht no íocaíocht eile is iníoctha le Coimisinéirí na Oibreacha Poiblidhe in Éirinn no fé aon mhuirear, alos diúité estáit no diúité chomharbais, is iníoctha leis na Coimisinéirí Ioncuim ar éag aon duine áirithe, cuirfidh an t-údarás san in úil láithreach do Choimisiún Talmhan na hÉireann, do Choimisinéirí na nOibreacha Poiblidhe in Éirinn, no do sna Coimisinéirí Ioncuim (do réir mar a bheidh) go bhfuilid chun an orduithe sin do dhéanamh.

8. Is amhlaidh a bheidh ordú dílsiúcháin sa bhfuirm a luadhfar le rialacháin ón Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe (agus údaruítear dó leis seo iad do dhéanamh) agus mapa no plean ann den talamh a bheidh á thógaint leis an ordú san.

9. Ordú dílsiúcháin a dhéanfaidh údarás pleanála, oibreoidh chun an talamh le n-a mbainfidh do dhílsiú san údarás san i mbithdhílse, saor o eirí agus o gach estát, ceart, teideal agus leas de chineál ar bith, ar dháta luadhfar san ordú san agus nach luaithe ná ceithre lá déag tar éis dáta a dhéanta.

10. D'ainneoin éinní atá i mír 9 den Sceideal so, má thógann údarás pleanála ceanntair le hordú dílsiúcháin talamh a bheidh, ina aonar no maraon le talamh eile, fé bhlianacht cheannaigh no fé íocaíocht in ionad cíosa no fé shuim bhliantúil eile (nach ní ná fuil ann ach cíos fé chonnradh thionóntachta) is iníoctha le Coimisiún Talmhan na hÉireann, tiocfaidh an t-údarás san chun bheith agus beid, ón dáta ar a ndílseofar an talamh san ionta leis an ordú dílsiúcháin sin, freagarthach in íoc na suime bhliantúla san, no an cheana san di ranndáilfidh Coimisiún Talmhan na hÉireann ar an talamh san, fé is dá ndeineadh únaer an tailimh sin é d'aistriú chun an údaráis sin ar an dáta san.

11. Féadfaidh an t-údarás pleanála ceanntair a mbeidh ordú dílsiúcháin déanta aca dul isteach agus seilbh do ghlacadh, ar an talamh a bheidh tógtha leis an ordú san. ar dháta an tailimh sin do dhílsiú ionta leis an ordú san no ar aon dáta ina dhiaidh sin agus, má choisceann no má bhacann aon duine an dul isteach no an glacadh seilbhe sin, beidh an duine sin ciontach i gcionta fén mír seo agus, ar a chiontú ann ar an slí achmair, dlighfear fíneáil ná raghaidh thar fiche punt do chur air no príosúntacht ar feadh aon téarma nach sia ná trí mhí no. más rogha leis an gCúirt é. an fhíneáil sin agus an phríosúntacht san le chéile.

12. I gcás aon talamh do dhílsiú in údarás pleanála ceanntair le hordú dílsiúcháin, cuirfidh an t-údarás pleanála ceanntair sin an t-ordú dílsiúcháin sin chun an údaráis chlárathachta fén Local Registration of Title (Ireland) Act, 1891, chó luath agus is féidir é tar éis dáta an dílsithe, agus ar an ordú san d'fháil dóibh cuirfidh an t-údarás elárathachta fé ndear teideal an údaráis phleanála cheanntair sin chun únaeracht an tailimh sin i mbithdhílse do chlárú fén Acht san agus déarfar sa chlárú san an talamh san do bheith dílsithe san údarás pleanála ceanntair sin fé réir íoc aon bhlianachta ceannaigh no íocaíochta in ionad cíosa no suime bliantúla eile no coda den chéanna is iníoctha le Coimisiún Talmhan na hÉireann fé mhír 10 den Sceideal a ghbhann leis an Acht Neodrachta (Díobháil Chogaidh do Mhaoin), 1941 .

13. Féadfaidh údarás pleanála ceanntair aon talamh a thógfaid le hordú dílsiúcháin d'úsáid chun aon chríche bhaineann le n-a gcomhachta no le n-a ndualgais (mar údarás phleanála cheanntair den tsórt san no eile).

14. Má bhíonn iomlán aon tailimh a tógfar le hordú dílsiúcháin, no aon chuid de, gan bheith ag teastáil ón údarás pleanála ceanntair do thóg é, féadfaidh an t-údarás san iomlán an tailimh sin no an chuid sin de (dó réir mar a bheidh) do dhíol no do chur ar cíos tré cheaint phuiblí no tré chonnradh phríobháideach in aon achar amháin no ina ranna, ach ní raghaidh aon díol ná cur-ar-cíos den tsórt san in éifeacht mar dtoilighidh ná go dtí go dtoileoidh an tAire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe chuige.

15. Gach suim a gheobhaidh údarás pleanála ceanntair as talamh a bheidh tógtha le hordú dílsiúcháin do dhíol no do léasú, úsáidfidh an t-údarás san í chun críche a gcomhacht agus a ndualgas (mar údarás phleanála cheanntair den tsórt san no eile) sa tslí mheasfaidh an t-údarás san, le toiliú an Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe, do bheith ceart.

16. Pé uair a dhéanfaidh údarás pleanála ceanntair réamh-ordú no ordú dílsiúcháin, déanfaid, fé cheann seacht lá tar éis an orduithe sin do dhéanamh,—

(a) cóip den ordú san do chur suas ar an talamh no in aice an tailimh le n-a mbainfidh an t-ordú san, agus

(b) cóip den ordú san do thabhairt don duine (más ann dó) is sealbhaire ar an talamh san agus fós do gach duine (más aon duine é) go n-estát no leas no ceart aige maidir leis an talamh san ar féidir leis an údarás san, le fiosrú réasúnta, a fháil amach é bheith ann agus teacht ar a ainm agus ar sheoladh a ghnáth-chomhnaithe, agus

(c) cóip den ordú san do thabhairt don Aire.

17. I gcás mapa no plean den talamh le n-a mbainfidh réamhordú no ordú dílsiúcháin do bheith san ordú san, féadfar an mapa no an plean san d'fhágaint as na cóipeanna den ordú san a cuir fear suas agus a bhéarfar de bhun fo-mhíreanna (a) agus (c) de mhír 16 den Sceideal so, ach déanfar cóip den mhapa no den phlean san do lóisteáil in oifig an údaráis phleanála cheanntair a mbeidh an t-ordú san déanta aca agus do choimeád ar fáil ansan chun a hiniúchta ar thráthanna réasúnta agus déarfar sna cóipeanna san den ordú san an mapa no an plean san do bheith lóisteálta agus ar fáil chun a iniúchta mar adubhradh.

18. (1) I gcás inar gá cóip de réamh-ordú no d'ordú dílsiúcháin do thabhairt do dhuine ar bith, díreofar an chóip sin chun an duine sin agus bhéarfar dó í i slí aca so leanas, sé sin le rá:—

(a) tré n-a seachadadh don duine sin,

(b) tré n-a fágaint ag seoladh gnáth-chomhnaithe an duine sin,

(c) tré n-a cur leis an bpost i litir chláruithe roimh-íoctha bheidh dírithe chun an duine sin ag seoladh a ghnáthchomhnaithe.

(2) Chun cóip de réamh-ordú no d'ordú dílsiúcháin do thabhairt do chuideachtain ar n-a clárú fé sna hAchtanna. Cuideachtan, 1908 go 1924, is tuigthe an chuideachta san do bheith ina ngnáthchomhnaidhe ina n-oifig chláruithe.

(3) Chun cóip de réamh-ordú no d'ordú dílsiúcháin do thabhairt do chólucht chorparuithe, nach cuideachta ar n-a clárú fe sna hAchtanna Cuideachtan, 1908 go 1924, no do chólucht neachorparuithe, is tuigthe an cólucht san do bheith ina ngnáthchomhnaidhe ina bpríomh-oifig no ina bpríomh-áit ghnótha.

19. (1) I gcás réamh-ordú bhainfidh le talamh ar bith do chur ar nea-mbrí fé mhír 3 den Sceideal so, beidh éifeacht, maidir leis an talamh san, ag na forálacha den Acht so bhaineann le hiarratais ar chúiteamh fé is dá mba ar dháta an orduithe sin do chur ar nea-mbrí a déanfaí an díobháil iomchuibhe le n-a mbaineann an tAcht so.

(2) I gcás feidhm réamh-orduithe do theorannú fé mhír 3 den Sceideal so i slí ná bainfidh an t-ordú san ach le cuid den talamh le n-ar bhain ar dtúis, beidh éifeacht, maidir leis an gcuid eile den talamh san, ag na forálacha den Acht so bhaineann le hiarratais ar chúiteamh fé is dá mba ar dháta feidhm an orduithe sin do theorannú a déanfaí an díobháil iomchuibhe le n-a mbaineann an tAcht so.