24 1945


Uimhir 24 de 1945.


ACHT NA nGIÚIRITHE, 1945.

[An tionntó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTA NA nGIÚIRITHE, 1927 . [24ú Iúl, 1945.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

An Príomh-Acht.

1. —San Acht so ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” Acht na nGiúirithe, 1927 (Uimh. 23 de 1927) .

Alt 13 den Phríomh-Acht do leasú.

2. —Cuirfear an fo-alt so leanas in ionad fo-ailt (1) d'alt 13 den Phríomh-Acht:—

“(1) Ar an 15ú lá de Mhéan Fómhair nó dá éis sa bhliain 1945 agus i ngach bliain as san amach agus roimh an 24ú lá de Shamhain díreach ina dhiaidh sin, déanfaidh gach rúnaí comhairle contae, gach baile-chléireach contae-bhuirge nó buirge eile agus gach cléireach baile-cheanntair dréacht-liost de ghiúróirí d'ullmhú do réir an Achta so don chontae no don bhuirg nó don cheanntar (pé acu é) agus déanfaidh an dréacht-liost san de ghiúróirí do chríochnú agus é do chur go dtí an cláraitheoir contae ag a bhfuil dlínse sa chontae nó sa bhuirg nó sa cheanntar sin ar an 24ú lá san de Shamhain nó roimhe sin.”

Alt 15 den Phríomh-Acht do leasú.

3. —(1) Cuirfear na fo-ailt seo leanas in ionad fo-alt (3) agus (4) d'alt 15 den Phríomh-Acht:—

“(3) Ar an 15ú lá d'Aibreán nó roimhe sin sa bhliain 1946 agus i ngach bliain as san amach déanfaidh gach cláraitheoir contae na dréacht-liostaí de ghiúróirí don líomatáiste clára thachta darb oifigeach clárathachta é d'athscrúdú agus do shocrú go cinnte agus socróidh na liostaí sin i dtreo go mbeid (ach ainmneacha agus sonnraí eile na ndaoine saortha san do chur iontu a thiocfas chun bheith i dteideal faoin Acht so a n-ainmneacha do chur iontu) ar aon dul leis an gclár de thoghthóirí don líomatáiste clárathachta san a ceangaltar air d'fhoillsiú ar an 15ú lá d'Aibreán nó roimhe sin sa bhliain sin agus i dtreo go mbeidh iontu ainm gach duine a bheas iontrálta sa chlár san de thoghthóirí mar dhuine atá cáilithe chun fónamh agus a dhlíos fónamh mar ghiúróir agus ná fuil dícháilithe chuige sin ná saortha uaidh agus i dtreo ná beidh iontu ainm aon duine eile.

(4) Na dréacht-liostaí de ghiúróirí d'aon líomatáiste clárathachta, ar bheith athscrúdaithe agus socair dóibh do réir an fho-ailt sin roimhe seo, is iad (faoi réir aon athruithe a déanfar ina dhiaidh sin iontu faoin Acht so) an liost de ghiúróirí iad a bheas i bhfeidhm chun críocha an Achta so don líomatáiste clárathachta san go cionn bliana ón 15ú lá d'Aibreán sa bhliain ina ndéanfar an t-athscrúdú agus an socrú san.”

(2) Na liostaí de ghiúróirí a tháinig i bhfeidhm, de bhuaidh fo-ailt (4) d'alt 15 den Phríomh-Acht, an 1ú lá de Mheitheamh, 1945, leanfaid i bhfeidhm go dtí an 14ú lá d'Aibreán, 1946, agus ní níos sia ná san.

Alt 16 den Phríomh-Acht do leasú.

4. —Cuirfear an fo-alt so leanas in ionad fo-ailt (2) d'alt 16 den Phríomh-Acht:—

“(2) Aon iarratas a déanfar faoin alt so i leith dréachtliostaí de ghiúróirí a hathscrúdófar sa bhliain 1946 nó in aon bhliain ina dhiaidh sin, is roimh an 1ú lá d'Aibreán sa bhliain sin a déanfar é.”

Alt 63 den Phríomh-Acht do leasú.

5. —Cuirfear an fo-alt so leanas isteach i ndiaidh fo-ailt (4) d'alt 63 den Phríomh-Acht:—

“(5) I ngach triail cheiste i dtaobh duine bheith ciontach nó gan bheith ciontach i murdar, nó i dtréas, nó i bhfeileontacht tréasa, agus i ngach triail cheiste coiriúla d'aon tsórt eile ná ceadaítear do na giúróirí inti scaradh, féadfaidh an Breitheamh, más oiriúnach leis é agus d'ainneoin fo-ailt (2) den alt so, a cheadú do na giúróirí scaradh chun go bhféadfaidh gach duine nó aon duine acu freastal ar sheirbhísí creidimh agus, chun éifeacht do thabhairt don chead san, déanfaidh an t-oifigeach ceart gach ní a mheasfaidh is cóir nó a ordóidh an Breitheamh.”

Giúróir do scaoileadh ar bhean chéile nó fear céile an ghiúróra nó gaol gar don ghiúróir d'éag nó d'éirí breoite.

6. —(1) Aon uair, le linn ceist ar bith do bheith á triail, a mheasfas an Breitheamh go mba chóir giúróir do scaoileadh ar aon leor-chúis de dheascaibh bean chéile nó fear céile an ghiúróra nó gaol gar don ghiúróir d'éag nó d'éirí trom-bhreoite, féadfaidh an Bhreitheamh an giúróir do scaoileadh.

(2) Má scaoiltear giúróir faoin alt so is tuigthe, mura n-ordaí an Breitheamh a mhalairt nó muran lú ná deichniúr líon an ghiúire mar gheall air, an giúire do bheith comhdhéanta go cuibhe i gcomhnaí chun críocha na trialach, agus leanfar den triail agus féadfar teacht ar bhreith dá réir sin.

Oifigeach don Phríomh-Oifig do chomhlíonadh dualgas áirithe i dtaobh giúirithe.

7. —(1) Baineann an t-alt so leis na dualgais seo leanas sa mhéid go mbainid le giúróirí a theastós le haghaidh dlínse ar bith de chuid na hArd-Chúirte seachas dlínse i gcúrsaí gealtachta, sé sin le rá:—

(a) na dualgais a ndéantar socrú chun a gcomhlíonta le fo-alt (1) d'alt 29 den Phríomh-Acht;

(b) na dualgais a ndéantar socrú chun a gcomhlíonta le fo-alt (1) d'alt 30 den Phríomh-Acht;

(c) na dualgais a luaitear i bhfo-ailt (1) agus (2) d'alt 36 den Phríomh-Acht;

(d) na dualgais a luaitear in alt 63 den Phríomh-Acht (arna leasú le halt 5 den Acht so) a bheith ina ndualgais a cuirtear ar an oifigeach ceart.

(2) Ar an 1ú lá de Mheán Fómhair, 1945, agus dá éis, agus d'ainneoin éinní dá bhfuil i gCuid V den Phríomh-Acht—

(a) is é chomhlíonfas na dualgais lena mbaineann an t-alt so ná pé oifigeach a bheas ag fónamh sa Phríomh-Oifig agus a ainmneoidh Uachtarán na hArd-Chúirte ó am go ham chuige sin,

(b) i gCuid V den Phríomh-Acht ciallóidh an abairt “an t-oifigeach gairmtheachta,” nuair is iomchuibhe é, an t-oifigeach a bheas ainmnithe amhlaidh de thuras na huaire, agus

(c) nuair a déanfar de bhun míre (g) d'fho-alt (1) d'alt 34 nó de bhun fo-ailt (4) d'alt 36 den Phríomh-Acht painéal de ghiúróirí a theastós le haghaidh dlínse ar bith de chuid na hArd-Chúirte seachas dlínse i gcúrsaí gealtachta do sheachadadh nó do chur ar aghaidh, is don oifigeach a bheas ainmnithe amhlaidh de thuras na huaire a seachadfar nó is chuige a cuirfear an painéal san.

Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte do chomhlíonadh dualgas áirithe i dtaobh giúirithe.

8. —(1) Baineann an t-alt so leis na dualgais seo leanas sa mhéid go mbainid le giúróirí a theastós le haghaidh dlínse na Ard-Chúirte i gcúrsaí gealtachta, sé sin le rá:—

(a) na dualgais a ndéantar socrú chun a gcomhlíonta le fo-alt (1) d'alt 29 den Phríomh-Acht;

(b) na dualgais a ndéantar socrú chun a gcomhlíonta le fo-alt (1) d'alt 30 den Phríomh-Acht;

(c) na dualgais a luaitear i bhfo-ailt (1) agus (2) d'alt 36 den Phríomh-Acht;

(d) na dualgais a luaitear in alt 63 den Phríomh-Acht (arna leasú le halt 5 den Acht so) bheith ina ndualgais a cuirtear ar an oifigeach ceart.

(2) Ar an 1ú lá de Mheán Fómhair, 1945, agus dá éis, agus d'ainneoin éinní dá bhfuil i gCuid V den Phríomh-Acht—

(a) is é Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte a chomhlíonfas na dualgais lena mbaineann an t-alt so,

(b) i gCuid V den Phríomh-Acht ciallóidh an abairt “an t-oifigeach gairmtheachta”, nuair is iomchuibhe é, Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte, agus

(c) nuair a déanfar de bhun míre (g) d'fho-alt (1) d'alt 34 nó de bhun fo-ailt (4) d'alt 36 den Phríomh-Acht painéal de ghiúróirí a theastós le haghaidh dlínse na hArd-Chúirte i gcúrsaí gealtachta do sheachadadh nó do chur ar aghaidh, is do Chláraitheor na gCoimircithe Cúirte a seachadfar nó is chuige a cuirfear an painéal san.

Gearr-theideal, comhluadh agus léiriú.

9. —(1) Féadfar Acht na nGiúirithe, 1945 , do ghairm den Acht so.

(2) Féadfar Achta na nGiúirithe, 1927 agus 1945, do ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht so le chéile.

(3) Léireofar an Phríomh-Acht agus an tAcht so le chéile mar aon Acht amháin.