An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL. Ratai Comhroghan Pinsean Posta d'Oifigigh agus do Shaighdiuiri.)

3 1946

AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1946

AN DARA SCEIDEAL.

Ratai Pinsean faoi Alt 12 den Acht seo.

An Grád Eagumais

An Pinsean

(1)

(2)

Faoin gcéad

Sa bhliain

100

£100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20