5 1950


Uimhir 5 de 1950.


ACHT CHUIDEACHTA NA MIANRAÍ (LEASÚ), 1950.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ ALT 3 AGUS 5 D'ACHT CHUIDEACHTA NA MIANRAÍ, 1947 . [23ú Márta, 1950.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

“Acht 1947”.

1. —San Acht seo, ciallaíonn an abairt “Acht 1947” Acht Chuideachta na Mianraí, 1947 (Uimh. 35 de 1947) .

Alt 3 d'Acht 1947 a leasú.

2. —I bhfo-alt (1) d'alt 3 d'Acht 1947, cuirfear na focail “ochtó agus ocht míle punt” in ionad na bhfocal “caoga míle punt”.

Alt 5 d'Acht 1947 a leasú.

3. —I bhfo-alt (2) d'alt 5 d'Acht 1947, cuirfear na focail “nó chun a chumasú don Chuideachta talamh agus cearta mianraí ann a cheannach” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “alt seo”.

Gearrtheideal agus comhlua.

4. —(1) Féadfar Acht Chuideachta na Mianraí (Leasú), 1950, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achta Chuideachta na Mianraí, 1941 go 1950, a ghairm d'Achta Chuideachta na Mianraí, 1941 go 1947, agus den Acht seo le chéile.