6 1950


Uimhir 6 de 1950.


AN tACHT UM UISCE BEATHA ÉIREANNACH, 1950.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO THABHAIRT SONRUITHE AR UISCE BEATHA ÉIREANNACH AGUS AR UISCE BEATHA POTA-STILE ÉIREANNACH CHUN A ÁIRITHIÚ NACH nDÉANFAR ACH BIOTÁILLE A BHEAS DO RÉIR NA SONRUITHE SIN A THUAIRISCIÚ AMHLAIDH I gCEADA AGUS I nDEIMHNITHE FAOIN SPIRITS ACT, 1880, A BHEAS AG GABHÁIL LE BIOTÁILLE AR TARCHUR. [23ú Márta, 1950.]

ACHAITEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Uisce Beatha Éireannach agus Uisce Beatha Pota-Stile Éireannach.

1. —Chun críocha fo-ailt (9) d'alt 105 den Spirits Act, 1880 (a bhaineas le cruinneas na tuairisce ar bhiotáille i gcead nó i ndeimhniú)—

(a) ní measfar biotáille faoin tuairisc Uisce Beatha Éireannach a bheith ar comhréir leis an tuairisc sin murb amhlaidh a fuarthas í trí dhriogadh sa Stát as braichlis bhraiche agus arbhair; agus

(b) ní measfar biotáille faoin tuairisc Uisce Beatha Pota-Stile Éireannach a bheith ar comhréir leis an tuairisc sin murb amhlaidh a fuarthas í trí dhriogadh í bpotastileacha amháin sa Stát as braichlis de ghráin arbhair den tsórt is gnáth d'fhás sa Stát arna siúcarú le diastás eornan brachta.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Uisce Beatha Éireannach, 1950 , a ghairm den Acht seo.