An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V. Altranas.) Ar Aghaidh (CUID VII. Ilghneitheach.)

27 1950

ACHT NA nALTRAN, 1950

CUID VI.

Forala Airgeadais.

Cuntais an Bhoird agus a n-iniúchadh

58. —(1) Bhéarfaidh an Bord go ndéanfar cuntais an Bhoird a choimeád i pé foirm a ordós nó a cheadós an tAire.

(2) Déanfar cuntais an Bhoird d'ullmhú i leith pé tréimhsí a chinnfeas an tAire.

(3) Déanfar cuntais an Bhoird d'iniúchadh ag iniúchóir rialtais áitiúil a cheapfas an tAire ó am go ham chun na críche sin tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Rialtais Áitiúil.

(4) Cinnfidh an tAire an táille a bheas le n-íoc ag an mBord i leith iniúchta faoin alt seo, agus íocfaidh an Bord leis an Aire an táille a cinnfear amhlaidh agus déanfar ansin í d'íoc isteach sa Stát-Chiste nó a chur chun tairbhe don Stát-Chiste i pé slí a ordós an tAire Airgeadais.

(5) Ullmhóidh an Bord achomaireacht ar chuntais an Bhoird i pé foirm a ordós nó a cheadós an tAire agus déanfaidh an t-iniúchóir rialtais áitiúil a iniúchfas na cuntais sin cruinneas na hachomaireachta sin a dheimhniú.

(6) Déanfaidh an Bord—

(a) cóipeanna d'achomaireacht arna hullmhú de bhun fo-ailt (5) den alt seo a choimeád ar fáil lena gceannach nó lena n-iniúchadh ina bpríomh-oifig,

(b) pé méid cóipeanna a iarrfas an tAire, d'achomaireacht arna hullmhú de bhun fo-ailt (5) den alt seo, a thabhairt dó,

(c) achomaireacht arna hullmhú de bhun fo-ailt (5) den alt seo d'fhoilsiú i pé slí a cheadós nó a ordós an tAire, agus

(d) cóip d'achomaireacht arna hullmhú de bhun fo-ailt (5) den alt seo a thabhairt do gach údarás sláinte.

Iocaíochta ón Aire leis an mBord.

59. —(1) I gcás an achomaireacht a hullmhófar de bhun ailt 58 den Acht seo ar chuntais an Bhoird maidir le haon bhliain áirithe do thaispeáint iarmhéide i gcoinne an Bhoird i gcúrsaí caiteachais reatha, déanfaidh an tAire, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, an t-iarmhéid d'íoc leis an mBord.

(2) Má éiríonn, nó más dóigh leis an Aire go n-éireoidh, aon amhras, díospóid nó ceist i dtaobh aon chaiteachas a bheith ina chaiteachas reatha chun críche an ailt seo, is é an tAire a chinnfeas an t-amhras, an díospóid nó an cheist sin agus beidh an cinneadh sin ina chinneadh críochnaitheach.

Iocaíochta ó údaráis sláinte leis an Aire.

60. —(1) I gcás ina n-íocfaidh an tAire iarmhéid leis an mBord faoi alt 59 den Acht seo, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) déanfaidh an tAire leath an iarmhéide sin a chionroinnt idir údaráis sláinte i gcomhréir le daonra a líomatáistí feidhmiúcháin faoi seach, do réir an daonáirimh is déanaí;

(b) cuirfidh an tAire leis an bpost, go dtí gach údarás sláinte, fógra ina sonrófar an méid a bheas sannta don údarás sláinte sin de dhroim na cionroinnte;

(c) déanfaidh an t-údarás sláinte sin an méid a sonrófar amhlaidh d'íoc leis an Aire laistigh de thrí mhí tar éis an fógra d'fháil; agus

(d) mura ndéana an t-údarás sláinte sin an íocaíocht sin, féadfaidh an tAire an méid a bheas dlite a bhaint as aon tsuim is iníoctha leis an údarás sláinte sin faoin Acht Seirbhísí Sláinte (Forála Airgeadais), 1947 (Uimh. 47 de 1947) .

(2) Aon airgead a gheobhas nó a asbhainfeas an tAire faoin alt seo, déanfaidh sé é d'íoc isteach sa Stát-Chiste nó a chur chun tairbhe don Stát-Chiste i pé slí a ordós an tAire Airgeadais.

Meastacháin ar fháltais agus caiteachas an Bhoird.

61. —(1) Cuirfidh an Bord faoi bhráid an Aire, laistigh de pé tréimhse a ordós an tAire, meastacháin (i pé foirm agus faoi pé mírchinn a cheadós an tAire) ar chaiteachas agus fáltais an Bhoird sa chéad tréimhse eile chuntasaíochta.

(2) Ní dhéanfaidh an Bord ceachtar ní acu seo a leanas—

(a) ní ghlacfaidh leis na meastacháin dá dtagartar i bhfo-alt (1) den alt seo gan ceadú an Aire, ná

(b) ní raghaidh thar an gcaiteachas a luaitear sna meastacháin sin ní ná raghaidh thar an gcaiteachas a luaitear faoi aon mhírcheann de na meastacháin sin gan toiliú an Aire.

Airgead an Bhoird d'infheistiú.

62. —Féadfaidh an Bord airgead leis an mBord d'infheistiú in aon urrúis a n-údaraítear cistí iontaobhais d'infheistiú iontu.

Cumhacht an Bhoird chun iasacht sealadach d'fháil

63. —Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, arna thabhairt tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, pé suimeanna a bheas ag teastáil uathu faoi chomhair chaiteachais reatha d'fháil ar iasacht go sealadach trí chomhshocraíocht le bancaeirí.

Ranníoca ó Chiste Iontaobhais na nOspidéal.

64. —Bhéarfaidh Bord Iontaobhais na nOspidéal, as Ciste Iontaobhais na nOspidéal, pé ranníoca a ordós an tAire ó am go ham, i leith aon chaiteachas cuí de chineál caipitiúil faoina ndeachaigh nó faoina raghaigh an Bord.