An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Cleachtadh.) Ar Aghaidh (CUID VIII. An Ciste Cúitimh.)

36 1954

AN tACHT ATURNAETHE, 1954

CUID VII.

Cuntais Aturnaethe.

Rialacháin i dtaobh cuntas.

66. —(1) Beidh forála maidir leis na nithe seo a leanas i rialacháin a déanfar le comhthoiliú an Phríomh-Bhreithimh:

(a) aturnaethe d'oscailt agus do choimeád cuntas i mbainc le haghaidh airgid chliant agus le haghaidh airgid aon iontaobhais arb aturnae a aon-iontaobhaí, nó arb aturnae, maraon le comhpháirtí leis nó le cléireach nó seirbhíseach dó nó maraon le níos mó ná duine amháin den tsórt sin, a iontaobhaithe;

(b) aturnaethe do choimeád cuntas ina mbeidh sonraí agus eolas i dtaobh airgid a bheas faighte nó ar seilbh nó íoctha acu ar son nó ar cuntas cliant;

(c) aturnaethe do choimeád cuntas ina mbeidh sonraí agus eolas i dtaobh airgid a bheas faighte nó ar seilbh nó íoctha acu ar son nó ar cuntas aon iontaobhais arb aturnae a aon-iontaobhaí, nó arb aturnae, maraon le comhpháirtí leis nó cléireach nó seirbhíseach dó nó maraon le níos mó ná duine amháin den tsórt sin, a iontaobhaithe;

(d) comhlíonadh na rialachán a chur i bhfeidhm;

(e) cinntiú d'fháil ar chomhlíonadh na rialachán;

(f) an Cumann do thairmligean aon chumhachta den tsórt sin chun comhlíonadh na rialachán a chur i bhfeidhm nó a chinntiú chun an Choiste Araíonachta.

(2) Sna forála a bheas i rialacháin chun críocha an ailt seo chun cinntiú d'fháil ar chomhlíonadh na rialachán féadfar, go sonrach, forála a chur a cheanglós ar aturnaethe deimhnithe ó chuntasóirí cuí-cháilithe a thabhairt á dheimhniú gur comhlíonadh na rialacháin.

(3) Ní bheidh feidhm ag rialacháin chun críocha an ailt seo—

(a) maidir le haturnae i seirbhís lánaimsire an Stáit, ná

(b) maidir le haon aturnae i seirbhís pháirtaimsire an Stáit, a mhéid a bhaineas le hairgead a bheas faighte nó ar seilbh nó íoctha aige i gcúrsa na seirbhíse sin.

Forála maidir le cuideachtana baincéireachta.

67. —(1) Ní raghaidh cuideachta bhaincéireachta, i ndáil le haon idirbheart ar chuntas a bheas aturnae a choimead leis an gcuideachta sin nó le cuideachta bhaincéireachta eile (seachas cuntas a bheas aturnae a choimeád mar iontaobhaí do thairbhí sonraithe), faoi dhliteanas, ná ní bheid faoi oblagáid fiosrú a dhéanamh, ná ní measfar eolas a bheith acu ar cheart chun airgid a híocadh leis an gcuntas nó a creidiúnaíodh don chuntas, nach raghaidís nó nach mbeidís faoi nó nach measfaí a bheith acu i gcás cuntais a bheadh á choimeád ag duine a mbeadh teideal iomlán aige chun an airgid a híocadh leis an gcuntas nó a creidiúnaíodh don chuntas.

Ní bhainfidh aon ní sa bhfo-alt seo de chuideachta bhaincéireachta aon dliteanas ná oblagáid a bheadh orthu d'éagmais an Achta seo.

(2) D'ainneoin fo-ailt (1) den alt seo, aon chuideachta bhaincéireachta a bheas ag coimeád cuntais aturnae i leith airgid chliant, nó i leith airgid aon iontaobhais arb aturnae a aon-iontaobhaí, nó arb aturnae maraon le comhpháirtí leis nó cléireach nó seirbhíseach dó, nó maraon le duine nó daoine den tsórt sin, a iontaobhaithe, ní bheidh acu ná ní bhfaighid, i leith dliteanais a bheas ar an aturnae don chuideachta bhaincéireachta, nach dliteanas i ndáil leis an gcuntas sin, aon leigheas ná ceart, trí fhritháireamh, frithéileamh, muirear ná eile, i gcoinne airgid a bheas chun creidmheasa an chuntais sin.

Ní bhainfidh aon ní sa bhfo-alt seo de chuideachta bhaincéireachta aon cheart, a bheas ann ar theacht i ngníomh do na chéad rialacháin a déanfar chun críocha ailt 66 den Acht seo, i leith airgid a bheas taiscthe roimhe sin leis an gCuideachta bhaincéireachta sin.

Tosaíocht éilimh ar airgead cliant.

68. —I gcás ina mbeidh cuntas á choimeád i mbanc ag aturnae i leith airgid chliant nó i leith airgid aon iontaobhais arb aturnae a aon-iontaobhaí, nó arb aturnae maraon le comhpháirtí leis nó cléireach nó seirbhíseach dó, nó maraon le níos mó ná duine amháin den tsórt sin, a iontaobhaithe, ní bheidh ag an Stát ná ag aon duine, ná ní bhfaighidh an Stát ná aon duine, aon leigheas ná ceart i gcoinne airgid a bheas chun creidmheasa an chuntais sin i leith éilimh nó cirt i gcoinne an aturnae go dtí go sásófar go hiomlán gach éileamh cuí a dhéanfas na cliaint, nó na daoine ag a mbeidh leas san iontaobhas, i gcoinne an airgid sin.